Paslaugos

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas

dok2.pdf (435.64KB)
dok2.pdf (435.64KB)
Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas
T-123p.pdf (155.08KB)
Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas
T-123p.pdf (155.08KB)
Sprendimas dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo
T-123.pdf (55.85KB)
Sprendimas dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo
T-123.pdf (55.85KB)
Vilniaus Lietuvių namai
dokumentas10.pdf (377.06KB)
Vilniaus Lietuvių namai
dokumentas10.pdf (377.06KB)