Pareigybių aprašymai

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktores.pdf (3.72MB)
Direktores.pdf (3.72MB)


Ikmokyklinio skyriaus vedėjos pareigybės aprašas
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašas
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas
Spec.pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėjo pareigybės aprašas

Mokytojo pareigybės aprašas
Auklėtojo pareigybės aprašas


Logopedo pareigybės aprašas
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašas
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas
Naktinės auklės pareigybės aprašas
Valytojos pareigybės aprašas