Mieli Šiaulių logopedinės mokyklos Darbuotojai, ugdytinių  Tėveliai, 

Globėjai ir Rėmėjai,

   

 Kiekvienais metais, iki gegužės 1 d. Jūs galite 2 proc., nuo praėjusiais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio, savo nuožiūra pervesti pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai.

Labai prašome Jus bei Jūsų artimuosius šiais 2 procentais paremti mūsų mokyklą.

 Jūsų pervesti 2% sumokėtos pajamų mokesčio sumos leistų gerinti mūsų įstaigą lankančių mokinių užimtumo sąlygas, pinigai būtų naudojami reikalingų priemonių įsigijimui, ekskursijoms.

Norėdami paremti 2 procentais pajamų mokesčio, per elektroninę bankininkystę prisijunkite prie VMI deklaravimo (t.y. EDS) puslapio® paramos skyrimas® prašymo forma FR0512  arba užpildykite mūsų pateiktą formą, kurią pristatysite į Mokesčių inspekciją arba atnešite į mokyklos administraciją.

     

 Kaip pildyti formą?

Forma pildoma DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.

1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo asmens kodas;

2 laukelyje įrašomas telefono numeris (prieš skaitmenis rašomas „+“);

3V laukelyje įrašomas gyventojo vardas (vardai);

3P laukelyje įrašoma gyventojo pavardė (pavardės);

4 laukelyje įrašomas asmens adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus);

5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis, už kurį prašoma pervesti išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį;

6S laukelis turi būti žymimas „X“;

E1 laukelyje turi būti įrašomas skaičius 2;

E2 laukelyje skaitmenys 190983811 (paramos gavėjo kodas);

E4 laukelyje nurodoma kiek procentų skirsite nurodytam vienetui (procentais).

E5 laukelis turi būti užpildomas, kai asmuo tam pačiam E2 laukelyje nurodytam vienetui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis. Laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai. Pvz. jei 2 proc. paramą norite skirti 5 metams, E5 laukelyje įrašote 2019.

Nepamirškite pasirašyti.

                 

Įdėkite formą į voką, užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Užklijuotą voką nuneškite/nusiųskite paštu ar elektroniniu būdu į savo teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių. Voką galite perduoti ir mūsų centro administracijai ir mes patys jį nunešime/nusiųsime į mokesčių inspekcijos skyrių.

 


Daugiau informacijos apie 2 procentų paskyrimą rasite: http://www.vmi.lt