Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

„Metodinė medžiaga pateikta Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadove viešajame sektoriuje:

 http://www.stt.lt/documents/korupcijos_prevencija_2017/AAV_A4_LTversija.pdf