Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai 

2017-2018 m.m.

Sporto šventė „Sveikuolių labirintais“ 

Šiltą gegužės 22 d. rytą darželio kiemas sumirgėjo įvairių sporto priemonių gausa. Pasigirdus muzikai visi darželinukai ir auklėtojos rikiavosi kiemo aikštelėje. Šio renginio tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Sporto šventę organizavo priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė ir judesio korekcijos specialistė Rosita Račkauskaitė. Po linksmos mankštos buvo paskelbta sporto šventės pradžia. Kiekviena komanda išradingai prisistatė, pasakydama savo sugalvotą šūkį. Visoms komandoms buvo įteikti žemėlapiai, kuriuose buvo nurodyta, kur ir kokią rungtį reikia atlikti. Mažieji sportininkai noriai varžėsi įvairiose rungtyse, stengėsi kuo greičiau jas įveikti ir aplenkti priešininkų komandą. Laikas pralėkė kaip viena minutė. Šventę užbaigėme draugiškai bėgdami aplink darželį. Vaikams buvo labai linksma judėti, atkakliai ir draugiškai varžytis 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė


  

Baltijos jūros mokymosi tiltai

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus pedagogai 2017 m. spalio – 2018 m. gegužės mėn. dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Learning Bridges over the Baltic Sea“, kurį finansuoja NORDPLUS Junior programa. Gegužės 7-11 d. mūsų įstaigoje vyko paskutinysis projekto etapas, į kurį susirinko kolegės iš Švedijos, Estijos ir Palangos ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Penkias dienas bendravome, supažindinome svečius su mūsų miestu, įstaigos specifika, čia dirbančių specialistų darbo ypatumais, organizavome užsiėmimus ir edukacines išvykas su vaikais. Buvo įdomu pasidalinti gerąja darbo patirtimi, padiskutuoti įvairiomis ugdymo temomis, išklausyti atsiliepimų ir pastebėjimų apie mūsų ugdymo sistemą. Visos projekte dalyvavusios pedagogės džiaugėsi, kad iš kiekvieno mokymosi vizito grįžo su įdomiomis idėjomis ir savo darbe pritaikė naujus ugdymo veiklos būdus ir pavyzdžius, žaidimus ir kolegių patarimus.

Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė


Žaidimai moko

Visus mokslo metus dalyvavome respublikiniame projekte „Žaidimai moko“. Su priešmokyklinės ,,Žirniukai“ grupės ugdytiniais plėtėme žodyną, tikslinome kalbos gramatinę sandarą, lavinome regimąjį suvokimą, vizualinius procesus ir smulkiąją motoriką. Vaikai lengvai įsisavino temas ,,Aukštyn-žemyn“, ,,Ilgas-trumpas-vienodi“, ,,Vardo pirmoji raidė“, ,,Vardo kopijavimas“, ,,Figūros. Skritulys (apvalus)“, ,,Trikampis“, ,,Pirmas-paskutinis-vidurinis“ , ,,Ką matau?“, ,,Kas sekantis?“, ,,Pirmyn-atgal“, ,,Daiktų lyginimas“. Daugiau laiko užtrukome mokydamiesi temas „Kairė- dešinė“, „Keturkampis“, ,,Geometrinių figūrų pavadinimų kartojimas“, „Takeliai“, ,,Popieriaus lankstymas“ , ,,Geometrinių figūrų kartojimas“, ,,Ilgiausias-trumpiausias-vien odi“, ,,Prielinksniai“. Mokslo metų pabaigoje atlikome testą, su kurio rezultatais buvo supažindinti tėvai. Taip pat buvo parengtas ir pristatytas informacinis stendinis pranešimas ,,Žaidimai moko“. Labai džiugu, kad vaikai susidomėjo projektu ir nekantriai laukė naujų temų, užduočių, kurios paįvairino ugdymo procesą atviruose tarties, klausos lavinimo ir kalbos ugdymo grupinių pratybų metu.

Vyresnioji logopedė Neringa Udrienė


Pavasario šventė ,,Žemelė bunda”

Balandžio 20 d. mūsų įstaigoje vyko atviras renginys - pavasario šventė ,,Žemelė bunda", kurį organizavo vyresnioji auklėtoja Viktorija Liaugaudienė ir meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė. Šventės metu vaikai, padedami pedagogių išsiaiškino bundančios gamtos požymius, saulės ir lietaus svarbą visos augmenijos atbudimui, prisiminė pavasarinių gėlių pavadinimus ir spalvas. Taip pat įtvirtino žinias apie parskrendančius paukščius, klausėsi jų balsų, sužinojo apie vabzdžių rūšių įvairovę. Vaikai ne tik dainavo, žaidė muzikinius ratelius, miklino pirštukus, bet ir atliko logopedinės ritmikos bei skaičiavimo užduotis, dėliojo žodį ,,PAVASARIS”. Šventę šildė ,,spindulėliais" pasipuošę ,,Viščiukų" grupės vaikučiai, visus lydėjo gera pavasarinė nuotaika ir šypsenos.                                                                                                                                                                   Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

  

Baltijos jūros mokymosi tiltai 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogės tęsia tarptautinį projektą "Learning Bridges over the Baltic Sea". Projektą finansuoja NORDPLUS Junior programa. Trečiasis projekto dalyvių mokymosi vizitas įvyko Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“. Pasisemti žinių vyko skyriaus vedėja Živilė Nakčiūnienė, auklėtojos Rasa Arlauskienė, Viktorija Liaugaudienė, Kristina Serapinaitė ir Živilė Jarašūnienė. Vizito metu susipažinome su ugdymo ypatumais lopšelyje-darželyje „Žilvinas”, diskutavome apie Lietuvos, Estijos, Švedijos pedagogų rengimo sistemas ir taikomas ugdymo metodikas. Vizito programa buvo sudaryta taip, kad kuo geriau atsiskleistų įstaigos prioritetinės veiklos sritys - sveikatingumo ugdymas ir neįgaliųjų integracija. Išklausėme įvairių pranešimų, mokėmės sportinių žaidimų, stebėjome edukacines veiklas darželyje ir Gintaro muziejuje, dalyvavome sporto varžybose prie jūros ir pušyne, aplankėme Delfinų terapijos centrą Klaipėdoje. Gegužės mėnesį projekto partneriai iš Palangos lopšelio-darželio "Žilvinas", Narvos lopšelio-darželio "Pongerjas" (Estija) ir Stokholmo lopšelio-darželio "Zinket" lankysis mūsų darželyje.

                                                                                  Viktorija Liaugaudienė 

Meninė inscenizacija „Trys geri darbai“ 

Kovo 28 d. „Žirniukų“ grupės vaikai kartu su pedagogėmis ir tėveliais vyko į Ginkūnų biblioteką. Tarptautinės teatro dienos proga dalyvavome teatralizuotame renginyje Ginkūnų bendruomenės vaikams „Vaidiname draugams“. Šventės metu priešmokyklinukai su savo mokytojomis Živile Jarašūniene ir Kristina Kvietkuviene vaidino spektaklį „Trys geri darbai“. Tai graži ir pamokanti istorija apie mažą berniuką, kuris buvo tinginėlis ir nenorėjo padėti savo senelei. Darbštūs maži vabaliukai padėjo nykštukui-berniukui suprasti, kaip svarbu būti draugišku ir nuoširdžiu, nes visi darbai greičiau nudirbami drauge. Spektaklio žiūrovai nuoširdžiai plojo mažiesiems aktoriams ir kartu dainavo boružiukų ir vabaliukų daineles. Priešmokyklinukai, pasižiūrėję Ginkūnų lopšelio – darželio meninę inscenizaciją „Ožka – melagė“, apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis laimingi grįžo namo.             

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

  

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

II-OJO ETAPO FESTIVALIS 

2018 m. kovo 28 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė ir judesio korekcijos specialistė Rosita Račkauskaitė su šešiais įstaigos ugdytiniais išsiruošė į Šiaulių „Romuvos“ progimnaziją. Ten dalyvavome Lietuvos „Mažųjų žaidynių 2018“ II-ojo etapo festivalyje, kurį organizavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Festivalyje dalyvavo vienuolika Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Žaidynės prasidėjo olimpine eisena, nešant savo įstaigos vėliavą. Sporto dalyvius pasitiko Kakė Makė, kuri labai nudžiugo pamačiusi tiek daug jaunųjų sportininkų. Būtent ji ir pasiūlė visiems smagiai pasportuoti ir pasisemti ne tik daug energijos, bet ir džiugių emocijų. Visi mažieji sportininkai noriai varžėsi įvairiose rungtyse, stengėsi kuo greičiau jas įveikti ir aplenkti priešininkų komandą. Užduočių įvairumas neleido vaikams nuobodžiauti. Ir dalyviai, ir žiūrovai buvo kupini sportiškos energijos. Kiekviena komanda šūksniais palaikė savo draugus, stengėsi kuo tiksliau ir greičiau įveikti kliūtis.

Festivalį vainikavo padėkos ir dovanos. Į darželį grįžome kupini džiaugsmo, įspūdžių ir naujos sportinės patirties.

                                       Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė                      


Margučių raštai 

Laukdami gražios pavasario atbudimo šventės – Šv. Velykų, priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės vaikai, lydimi grupės pedagogių Ž. Jarašūnienės, K. Kvietkuvienės ir jų padėjėjų, iškeliavo į Šiaulių Žaliūkių malūnininko sodybą. Čia vaikai dalyvavo edukacijoje „Margučių raštai“. Pravėrus gryčios duris, vaikų smalsumą sužadino besilydančio vaško kvapas. Namų šeimininkė pakvietė visus į vidų, pasiūlė pasižvalgyti ir patogiai įsitaisyti prie stalų. Ant stalų jau kaito besilydantis vaškas, skirtas margučių marginimui. Šeimininkė visus supažindino su Velykų tradicijomis, papročiais. Paaiškino, jog svarbiausias Velykų simbolis – margintas kiaušinis (margutis) – reiškia gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, gyvenimo atsinaujinimą, augalijos gimimą, jos žydėjimą. Supažindino su kiaušinių marginimo simboliais ir ornamentika bei parodė kaip marginti kiaušinius karštu vašku.

Vaikai, žiūrėdami į įvairiausius kiaušinių marginimo raštus, mėgino gražinti ir savo. Vėliau, vašku išmargintus kiaušinius, dėjo į dažus (raudonus, oranžinius, mėlynus ir t. t.) ir stebėjo, kaip keičiasi kiaušinio spalva bei margumas.

Namo grįžo kupini džiaugsmo ir nekantraudami laukė tėvelių, kuriems norėjo parodyti savo sukurtus Velykinius simbolius – kiaušinius.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė

  

,,Žemės knygos neįmanoma perskaityti“

Kovo 21 dieną priešmokyklinės „Žirniukų" grupės vaikai su mokytojomis Kristina Kvietkuviene ir Evelina Jurgutiene svečiavosi Šiaulių lopšelyje darželyje ,,Saulutė“. Čia, minint Pasaulinę Žemės dieną, buvo organizuota edukacinė veikla ,,Žemės knygos neįmanoma perskaityti“. Iš pradžių vaikai prisistatė ir susipažino, prisiminė, iš ko susidaro mūsų Žemė, kas joje auga, gyvena. Po to visi kartu kūrė simbolinį Žemės rutulį, užpildydami jį vandenynais, upėmis, medžiais bei įvairiais vandens ir sausumos gyvūnais. Skambėjo dainos ir eilėraščiai, šokome muzikinius ratelius, minėme mįsles. Buvo smagu susitikti ir visiems kartu pažaisti.

Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

 

Švenčiame Žemės dieną

Pasaulinė Žemės diena – viena svarbiausių ir gražiausių aplinkosaugos švenčių Lietuvoje. Šią dieną ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties trukmė susilygina. Kartu su Žemės diena pradedamas švęsti ir Žemės mėnuo, kuris baigiasi balandžio 22 dieną.

Kovo 20 d. „Žirniukų“ grupės priešmokyklinukai, lydimi pedagogių Živilės Jarašūnienės, Kristinos Kvietkuvienės ir meninio ugdymo mokytojos Evelinos Jurgutienės, keliavo į Prisikėlimo aikštėje vykusį Pasaulinės Žemės dienos renginį. Šiemet šventės tema susijusi su ekologija, atliekų rūšiavimu, todėl visi drauge prisiminėme, kaip jas reikia rūšiuoti. Organizatoriai kvietė švęsti Pasaulinę Žemės dieną, kurti ateitį, rūpintis savo aplinka, kurioje gyvename ir kurioje gyvensime ateityje. Visus susirinkusius pasveikino Šiaulių meras Artūras Visockas, o sušalti neleido gyva muzika, šokis ir arbata.

Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė


Be patyčių 2018

Kovo 19 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje startavo visą savaitę truksianti veiksmo savaitė "BE PATYČIŲ-2018“. Savaitės renginius organizuoja auklėtojos Viktorija Liaugaudienė ir Kristina Serapinaitė. Ši savaitė skirta draugiškiems tarpusavio santykiams skatinti ir pagarbiam bendravimui ugdyti. Mūsų tikslas - parodyti vaikams, kiek daug gerų, gražių darbų galime visi kartu draugiškai nuveikti. Šiandien mūsų įstaigoje svečiavosi senjorų grupė ,,Vitaminas". Mūsų draugai parengė vaidybinę programą, kurios metu vaikai buvo mokomi būti draugiškiems. Ten, kur gyvena draugystė, nėra vietos patyčioms!

                                                                      Auklėtoja Viktorija Liaugaudienė


„Kur peri zylutės?“      

Kovo 16 d. mažieji gamtininkai, būrelio „Žaliasis pasaulis“ nariai, lydimi pedagogių Kristinos Kvietkuvienės ir Živilės Jarašūnienės, vyko į Kurtuvėnų regioninį parką Vainagių mišką iškelti zylutėms inkilus. Vaikai, padedami artimųjų, kartu su miškininkais kėlė inkilus miške, mokėsi saugoti bei globoti padangių skrajūnus pavasarį. Smagu, kad jauniesiems miško bičiuliams labai noriai talkino Vainagių medelyno viršininkas Saulius Grybas. Visi kartu iškėlė net 10 inkilų. Taigi, net dešimt mažų paukštelių šiais metais perės naujuose nameliuose. Apžiūrėtas ir įvertintas genio iškapotas eglės kamienas, aptiktos „eglutės“ neduriančiais spygliukais, o kur dar skruzdėlynai su savo gyventojais. Įspūdžių daug, kaip ir kiekvieną kartą, išvykus į mišką. Smagu buvo visiems grįžti namo, atlikus kilnų darbą – parūpinus namus miško paukšteliams.                                                 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Kristina Kvietkuvienė 

 

Festivalis „Olimpinės žaidynės“ 

2018 m. kovo 13 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo pedagogė Živilė Jarašūnienė ir judesio korekcijos specialistė Rosita Račkauskaitė, Logopedinės mokyklos salėje organizavo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I-ojo etapo festivalį „Olimpinės žaidynės“. Šio projekto organizatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Festivalyje rungtyniavo 30 vaikų. Žaidynės prasidėjo olimpiniu įžygiavimu į salę, nešant savo įstaigos vėliavą. Bendrą dalyvių mankštą vedė R. Račkauskaitė. Komandų kapitonams buvo išdalinti „estafečių žemėlapiai“ ir varžybos prasidėjo. Visi mažieji sportininkai noriai varžėsi įvairiose rungtyse, stengėsi kuo greičiau jas įveikti ir aplenkti priešininkų komandą. Komandoms padėjo aktyvūs sirgaliai. Užduočių įvairumas, priemonių įvairovė ir gausa neleido vaikams nuobodžiauti. Smagu, jog prie jaunųjų sportininkų prisijungė ir vyresnieji Logopedinės mokyklos mokiniai, kurie padėjo šventės organizatorėms paruošti salę bei talkino užduočių atlikimo metu. Festivalį vainikavo apdovanojimo ceremonija: kiekvienam sportininkui buvo įteikti Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės pasirašyti diplomai bei sveikuoliškos dovanos. Festivalio uždarymo metu ir dalyviai, ir sirgaliai smagiai šoko su balionais. Į darželį visi grįžo kupini džiaugsmo, įspūdžių ir džiugių emocijų. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Živilė Jarašūnienė


 ,,Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“

Kovo 13 dieną ikimokyklinio ugdymo skyriaus muzikinio būrelio ,,Linksmučiai“ dainininkai, lydimi meninio ugdymo mokytojos Evelinos Jurgutienės, keliavo į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką. Čia vyko Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų liaudies dainų festivalis ,,Iš dainelių iš dainų vainiką Lietuvai pinu“, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti. Iš viso renginyje dalyvavo atlikėjai iš septyniolikos miesto įstaigų. Vaikai turėjo galimybę išgirsti įvairiai atliekamų lietuvių liaudies dainų, įvertinti kitų vaikų pasirodymus ir patys padainuoti didelėje scenoje prieš pilną salę klausytojų. Koncerto pabaigoje visi buvo pakviesti sudainuoti bendrą lietuvių liaudies dainą ,,Už žalių miškelių“. Vaikai grįžo į darželį pakiliai nusiteikę ir kupini džiugių emocijų savo draugams pasakojo apie gražų koncertą.

                        Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė


TAUTINIŲ JUOSTELIŲ PYNIMAS 

Tęsdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-čio gimtadienį, 2018-03-08 d. priešmokyklinės „Žirniukai“ grupės ugdytiniai, lydimi grupės pedagogių Ž. Jarašūnienės, K. Kvietkuvienės ir jų padėjėjos V. Turskienės, iškeliavo į Šiaulių P. Višinskio viešąją biblioteką, kurioje dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Tautinių juostelių pynimas“. Pravėrus bibliotekos duris, vaikų akytes nudžiugino erdvi, jauki, gražių spalvų biblioteka. Bibliotekos darbuotoja pakvietė pasigrožėti ten eksponuojama paroda, papasakojo apie senovės lietuvius, apie jų aprangą, apavą bei parodė tautinių juostų įvairovę. Vėliau visus pakvietė prie stalų, kur vaikai patys turėjo galimybę pasidaryti tautinę juostelę. Po užsiėmimo, žingeidūs ugdytiniai, vartė knygeles, diskutavo apie jų storį, spalvas, ieškojo knygelių su žinomais personažais. Nepamiršome užsukti ir į žaidimų kambarį, kuriame džiaugėmės įvairiais, dar nematytais žaislais, knygomis, stalo žaidimais ir kitais malonumais, dėl kurių nesinorėjo palikti bibliotekos. Namo vaikai grįžo kupini džiaugsmo ir su viltimi, jog dar turės galimybių aplankyti šią biblioteką.

                                    Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė 

 „Švarūs dantys – sveiki dantys“

Minėdami Pasaulinę burnos sveikatos dieną, visą savaitę „Žirniukų“ grupėje kalbėjome apie dantukus ir mokėmės jų priežiūros. Šių ugdomųjų veiklų tikslas – ugdyti vaikų higieninius įgūdžius kasdien prižiūrint dantukus, stengiantis juos išsaugoti sveikus ir gražius. Vaikai aiškinosi, kodėl svarbu prižiūrėti dantukus, juos valytis. Iš reklaminių plakatų kirpo paveikslėlius, klijavo, domėjosi, kokie maisto produktai sveiki dantukams ir kas kenkia, žiūrėjo animacinius filmukus, piešė besišypsančius dantukus. Nupieštus darbus eksponavo kūrybinių darbų parodoje „Gražūs ir sveiki dantukai“.

Grupėje svečiavosi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gintarė Pečiulienė, kuri ne tik pasakojo vaikams kada valyti dantukus, kokią pastą ir kokį šepetėlį naudoti, bet ir praktiškai mokė, kaip reikia taisyklingai valytis dantis. Specialistėsu vaikais aptarė mitybos ir burnos higienos klaidas, paaiškino kaip reikia prižiūrėti dantukus, kad jie būtų sveiki ir gražūs. Po to vaikai žiūrėjo muzikinį filmuką „Kaip valyti dantukus“, bandė taisyklingai valyti dantų muliažą. Visi noriai dalyvavo diskusijose bei įvairiose veiklose, kurios pagilino vaikų turimas žinias apie taisyklingą dantukų priežiūrą.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė


Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius prisijungė prie Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos ir Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto vykdomo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“. Projekto tikslai:

1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.

2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projektas vykdomas keliais etapais.

Pirmojo etapo metu kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų bus organizuojami festivaliai „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Maksimalus dalyvių skaičius neribojamas. Minimalus dalyvių skaičius vienoje įstaigoje – 24 vaikai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Živilė Jarašūnienė ir judesio korekcijos specialistė Rosita Račkauskaitė Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniams pirmojo etapo festivalį organizuos kovo 13 d. Šiaulių logopedinės mokyklos sporto salėje.

Antrojo etapo metu 6 vaikų ir 2 pedagogų komanda varžysis miesto atkrintamosiose rungtynėse dėl teisės atstovauti savo miestą balandžio 15 d. – gegužės 15 d. Palangoje, Alytuje, Jonavoje ir Panevėžyje vyksiančiuose finaliniuose festivaliuose.

Tikime, jog dalyvaudamos projekte, skatinsime vaikų fizinį aktyvumą, pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinsime vaikus su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. 

kvietimas.doc (1.88MB)
kvietimas.doc (1.88MB)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Živilė Jarašūnienė


 

 

Aš tikrai myliu Lietuvą

 

 

Įgyvendinant integruoto ugdymo mėnesį ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“, vasario 22 d. jungtinės grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis Ilona, Viktorija ir Raimonda svečiavosi lopšelyje - darželyje ,,Pušelė“. Savo draugams nunešėme dovanų – juk susirinkome švęsti atkurtos Lietuvos valstybės gimtadienį. Dainavome Lietuvai skirtas dainas, deklamavome eilėraščius, žaidėme, kalbėjomės apie Lietuvą, jos simbolius, papročius ir tradicijas. Visi kartu sukūrėme Lietuvos vėliavą rankyčių atspaudais.

 

 

                                                                      Auklėtoja Viktorija Liaugaudienė      

 


Konferencija „Keliauju po Lietuvą“
 
Vasario 12 d. priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės vaikai Justas Beržanskis, Gabija Chachlauskaitė ir Jonas Sinkevičius vyko į Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų, priešmokyklinio ugdymo grupių bei pradinių klasių ugdytinių pažintinę - praktinę konferenciją „Keliauju po Lietuvą“, kuri vyko Medelyno progimnazijoje. Priešmokyklinukai konferencijos dalyviams pristatė pranešimą „Yra šalis...“. Justas papasakojo apie Baltijos jūrą, Gabija pasidalino vasaros atostogų įspūdžiais apie kurortinį miestą – Palangą, o Jonas pakvietė pakeliauti Šiaulių miškų urėdijos Vainagių miško pažintiniu taku, apžiūrėti miškininkų medelyną, kuriame užauginama apie 2 mln. medelių sodinukų. Vaikai smalsiai klausėsi dalyvių pasakojimų apie gimtąjį kraštą, jo grožį, istoriją, bendravo ir mokėsi bendradarbiauti. Mažieji pranešėjai buvo apdovanoti padėkos raštais ir prisiminimo dovanėlėmis ir laimingi grįžo namo. Priešmokyklinukams konferencijai padėjo pasiruošti priešmokyklinio ugdymo mokytojos Živilė Jarašūnienė ir Kristina Kvietkuvienė.
 
                                  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

 

 Edukacinis užsiėmimas „Pagalbos telefonas 112“ 

Priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės vaikai vasario 9 dieną vyko į Šiaulių lopšelį – darželį „Klevelis“. Vaikai dalyvavo susitikime su ugniagesiais gelbėtojais, policijos pareigūnais ir pirmosios pagalbos specialistais. Susitikimo metu buvo kalbama apie saugų elgesį su ugnimi, tinkamą elgesį gatvėje, namie ir lauke, kur ir kada galima bei reikia kreiptis pagalbos. Vaikai įsidėmėjo pagalbos telefono numerį 112. Policijos atstovė priminė atšvaitų dėvėjimo svarbą, rodė kelio ženklus, su kuriais eismo dalyviai dažniausiai susiduria ir pasidžiaugė, kad dauguma vaikų jų reikšmes žino. Mažieji, pažiūrėję mokomąjį filmą, prisiminė, kaip elgtis gaisro metu, kaip pereiti gatvę, kaip elgtis kelyje, kur galima saugiai žaisti bei padovanojo prisiminimui knygeles. Darželio kieme priešmokyklinukai turėjo galimybę apžiūrėti policijos, greitosios pagalbos, ugniagesių gelbėtojų automobilius.

                                 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė


   Sporto šventė „Žiemos olimpiada“

2018 m. vasario 7 d. priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės vaikai, lydimi grupės pedagogės Ž. Jarašūnienės ir judesio korekcijos specialistės R. Račkauskaitės, išsiruošė į smagią kelionę. Keliavome į Šiaulių „Saulėtekio“ gimnaziją, kurioje vyko, jau tradicija tapusi, metodinė diena – sporto šventė „Žiemos olimpiada“. Šventė prasidėjo komandų įžygiavimu į salę, nešant savo įstaigos vėliavą bei kiekvienos komandos prisistatymu. Sporto dalyvius pasitiko Besmegenis, kuris labai nudžiugo pamatęs tiek daug jaunųjų sportininkų. Jis pasiūlė visiems smagiai pasportuoti ir pasisemti ne tik daug energijos, bet ir džiugių emocijų. Po bendros dalyvių mankštos komandų kapitonams buvo išdalinti estafečių žemėlapiai, pagal kuriuos dalyviai varžėsi įvairiose estafečių rungtyse: čiuožė slidėmis, lindo pro apsnigtus tunelius, važiavo rogėmis, žaidė ledo ritulį. Šventės metu, Besmegeniu tapusi auklėtoja, linksmino kiekvieną komandą, padrąsino įveikiant kliūtis, ėmė interviu apie rungčių sudėtingumą, varžovų atkaklumą ir kartu su vaikais džiaugėsi pergalėmis.

Varžybų pabaigoje smagiai šokome su balionais, kuriuos vėliau parsivežėme namo. Vaikams labai patiko sportinė pramoga, visi aktyviai dalyvavo, buvo linksmi ir draugiški.

Laimėjo draugystė ir gera nuotaikaKiekvienai komandai buvo įteiktos padėkos ir medaliai. Ugdytiniai į darželį grįžo kupini įspūdžių ir džiugių emocijų.

Kartu su vaikais norime visiems palinkėti kuo daugiau judėti ir būti sveikiems!               

                                         Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Živilė Jarašūnienė
„Senolių kaimo gryčioj...“

 

 Pasitinkant Lietuvos šimtmetį, Ikimokyklinio ugdymo skyriuje prasidėjo renginių ciklas „Lietuva, Lietuva – mano tėviškėlė“. Visą mėnesį vyksiantys renginiai yra skirti puoselėti vaikų tautinę savimonę, ugdyti pilietiškumą ir pagarbą savo šaliai, kultūrai ir žmonėms. Vasario 2 d. (penktadienį) priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės vaikai, lydimi tėvelių ir pedagogių Živilės Jarašūnienės ir Kristinos Kvietkuvienės, vyko į Šiaulių miesto „Aušros“ muziejų. Dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Senolių kaimo gryčioj“. „Aušros“ muziejuje mažieji susipažino su anksčiau buityje naudotais lietuvių daiktais, išklausė pasakojimą apie varganą jų buitį, darbus, papročius. Priešmokyklinukai pirmą kartą išgirdo žodžius „naščiai, vyžos, klumpės, naginės, sietas“. Vaikai mokėsi vaikščioti su klumpėmis, bandė su naščiais nešti medinius grūdų kibirėlius, žaidė mediniu sukučiu „vilkeliu“. 
                                Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

     

Baltijos jūros mokymosi tiltai

 

Antrasis tarptautinio projekto „Learning Bridges over the Baltic Sea“ partnerių susitikimas vyko Narvoje, Estijoje. Į mokymosi vizitą vyko priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė, logopedė Neringa Udrienė, auklėtojos Vanda Zaurienė, Jelena Knizikevičienė ir Ilona Ramašauskaitė. Vizito metu susipažinome kalbos ugdymo ypatumais lopšelyje-darželyje „Pongerjas”, diskutavome apie Estijos pedagogų rengimo sistema ir ugdymo metodikas. Aplankėme šio darželio socialinių partnerių institucijas: Narvos pilies muziejų, Jaunųjų jūreivių klubą ir irklavimo bazę, miesto sporto klubą, muzikos mokyklą, Tartu universiteto koledžą. Balandžio mėnesį su kolegėmis susitiksime Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“, o gegužės pradžioje svečius priimsime mūsų darželyje.
                                                                             Logopedė Neringa Udrienė

 


Kalėdinė šventė ,,Man patinka Kalėdos"

Gruodžio 21 d.  mūsų įstaigoje vyko Kalėdinė šventė ,,Man patinka Kalėdos". Vaikai ir tėveliai rinkosi į salę šventiškai pasipuošę ir puikiai nusiteikę, pasiruošę linksmintis ir sulaukti Kalėdų senelio. Tačiau iš pradžių jų laukė kita staigmena - linkėjimai ir dovanėlės nuo mokyklos direktorės Rūtos Lanauskienės ir mokinių. Neužtruko ir Kalėdų senelis. Visi kartu žaidė muzikinius žaidimus, dainavo, juokavo, kūrė bendrą kalėdinių troškimų laišką, o stebuklinga Kalėdų senelio virvė vaikus nuvedė prie dovanų maišo. Apdovanoti ir laimingi vaikai fotografavosi su seneliu, dėkojo už dovanas ir atsisveikino su juo iki kitų metų.

                                                  Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė


 
"Tolerancijos diena"

,,Jei mes išmoktume suvienyti jėgas, patyrimą, jei mokėtume dalintis viltimi, nuoskaudomis ir laimėjimais, visiems kartu būtų gera ir lengva gyventi” (Bruno Ferrero).

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje paminėti Tolerancijos dieną buvo ruošiamasi iš anksto. ,,Viščiukų“ grupės vaikai ir jų tėveliai dalyvavo organizuotos integruoto ugdymo savaitės ,,Mūsų rankutės – tik geriems darbams“ veiklose. Šias veiklas organizavo auklėtojos Ilona Ramašauskaitė ir Raimonda Galkuvienė. Net ir mažiausi darželio vaikai mokėsi suprasti žodžius draugystė, pagalba draugui, pakantumas, nuoširdumas, kantrumas, pagarba. Visą savaitę grupėje kalbėjomės apie gerumą, toleranciją, pagarbą kitokiam žmogui. Popietės ,,Mes skirtingi, bet panašūs“ metu žiūrėjome ir aptarėme filmuką ,,Grybukas – stogiukas“.  Šis senosios animacijos kūrinys - puikus pamokantis pasakojimas apie draugystę, pasiaukojimą, dėkingumą ir pagalbą bėdoje. Kartu su tėveliais ir auklėtojomis, vaikai karpė iš spalvoto popieriaus, klijavo ir dekoravo rankutes - šių metų Tolerancijos dienos simbolį. Bendro kūrybinio darbo nuotraukas nusiuntėme komisijai, inicijuojančiai šios dienos paminėjimą Lietuvoje. Tolerancijos savaitė mums suteikė naujos patirties, džiugių emocijų, skatino būti dėmesingiems, atidiems, sustiprino tarpusavio ryšius.

Auklėtoja Ilona Ramašauskaitė


Baltijos jūros mokymosi tiltai

Ikimokyklinio skyriaus pedagogės pradėjo vykdyti tarptautinį projektą "Learning Bridges over the Baltic Sea". Projektą finansuoja NORDPLUS Junior programa. Pirmasis projekto partnerių susitikimas vyko Stokholme, Švedijoje. Pasisemti žinių vyko skyriaus vedėja Živilė Nakčiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ginta Lužeckienė, meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė ir logopedės Rima Rakšnienė bei Neringa Udrienė. Vizito metu susipažinome su Švedijos ikimokyklinio ugdymo ir pedagogų rengimo sistema, ugdymo metodikomis, aplankėme penkis darželius, išklausėme įvairių pranešimų bei mokėmės lauko žaidimų. Tikimės, mūsų darželio vaikams taip pat patiks nauji žaidimai. Pavasarį projekto partneriai iš Palangos lopšelio-darželio "Žilvinas", Narvos lopšelio-darželio "Pongerjas" (Estija) ir Stokholmo lopšelio-darželio "Zinket" lankysis mūsų darželyje.

                                                                                 Logopedė Rima Rakšnienė 

 

Adventinė popietė ,,Po angelo sparnu"

Gruodžio 4 d. mūsų įstaigoje vyko Adventinė popietė ,,Po angelo sparnu". Vaikai rinkosi į salę nešini savo pagamintais ir papuoštais angeliukais. Čia visus pasitiko prieblanda, rami muzika ir deganti Adventinio vainiko žvakelė. Vaikai sužinojo apie Advento laikotarpio papročius ir tradicijas, išgirdo apie Adventinio vainiko žvakių reikšmę, padainavo dainelę ,,Žibintas". Netikėtai juos aplankė Nykštukas, kuris norėjo paskaityti pasaką iš didelės pasakų knygos, bet jam buvo per tamsu. Tada visi nusprendė eiti į kiemą ieškoti degančios ugnelės. Visi susirinko kieme ir ėjo aplink darželį vedami degančių žibintų taku, nuo vieno žibinto prie kito. Tai buvo stebuklingas, tylus pasivaikščiojimas tamsoje, kurio tikslas - parsinešti ugnies ir uždegti Adventinio vainiko žvakelę. Vaikai grįžo į grupes su degančiais žibintas, uždegė savo Adventinių vainikų pirmas žvakeles ir pradėjo ramybės ir susikaupimo laikotarpį. įžiebtos gerumo ugnelės vaikų širdelėse mažuosius tikrai nuteiks geriems darbams ir ne tik Advento laikotarpiu.

                                                   Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

  

Popietė su tėvais „Būsiu sveikas, kaip ridikas”

Spalio 20 d. į Ikimokyklinio ugdymo skyriaus salę rinkosi „Nykštukų“ grupės vaikai, tėveliai ir seneliai. Auklėtoja metodininkė Vanda Zaurienė, įgyvendindama projektą „Gamtos dovanos – vaistažolės“, organizavo popietę „Būsiu sveikas, kaip ridikas“.

Iš pradžių Gintarė Pečiulienė, Visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė, pristatė pranešimą „Imuniteto stiprinimas“. Tėveliai įdėmiai išklausė specialistės patarimus apie šeimos narių sveikatos stiprinimą. Vėliau vaikai pralinksmino tėvelius sudainuodami dainą apie vaistažolę „Raskila“. Tėveliams surengėme viktoriną „Atpažink vaistažoles“. Vaikai noriai dalijosi savo žiniomis įvardindami vaistažolių pavadinimus. Grupės auklėtoja papasakojo apie įvykdytas projekto veiklas: įrengtą vaistažolių darželį, pasodintas ir nuskintas vaistažoles, paruoštus vaistažolių herbarijus, išvirtą pienių medų. Džiaugiamės, kad projektas padeda turtinti vaikų žodyną ir lavinti kalbą. Dalyvaujantys tėveliai nepraleido progos aktyviai pajudėti ir atliko sveikatinimo mankštą. Baigiantis popietei visi gerai nusiteikę skanavo garduoklės, ežiuolės, čiobrelių arbatas, pagardintas pienių medumi.  

Auklėtoja Vanda Zaurienė

Respublikinis prevencinis projektas ,,Žaidimai moko”

Nuo spalio 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupėje „Žirniukai“ pradėtas vykdyti respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Projekto iniciatorė – Kelmės r. Pedagoginė psichologinė tarnyba. Kad vaikams geriau sektųsi mokykloje, visus mokslo metus žaidimų pagalba lavinsime priešmokyklinukų erdvės ir laiko suvokimą, regimąjį suvokimą, tikslinsime ir tobulinsime riešo ir rankų pirštų judesius. Pavasarį, baigiantis projektui, visi projekte dalyvavę vaikai atliks tikrinamąjį testą. Tikimės, kad testo rezultatai nudžiugins tėvelius.                                                                                                                                                                                 Logopedė Neringa Udrienė

 

  

Popietė ,,Spalvota pasaka“

Spalio 10 d. ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko žaidybinė pramoga ,,Spalvota pasaka“, į kurią buvo pakviesti ,,Boružiukų“ grupės priešmokyklinukai ir jų tėveliai. Pramogą organizavo logopedė Rima Rakšnienė ir meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė. Vaikai pasipuošė spalvotomis pieštukų kepurėlėmis ir kūrė spalvotą pasakėlę. Visi kartu pakartojo spalvų pavadinimus, mokėsi derinti daiktavardį ir būdvardį, lavino klausos dėmesį ir kalbos suvokimą. Įtvirtinti spalvų pavadinimus padėjo linksmos užduotys su spalvotais rutuliukais, muzikinis žaidimas su spalvotomis skarelėmis, o labiausiai sudomino užduotis su paslaptingoje dėžutėje besislepiančiais spalvotais daiktais. Renginio pabaigoje į muzikinį žaidimą ,,Spalvotas garvežiukas“ įsitraukė ir vaikų mamytės. Gera nuotaika ir džiugios emocijos puikiai nuteikė likusiai dienos daliai.

Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė


Kūrybinės dirbtuvėlės

Spalio 4 d. ,,Žuvyčių“ grupės vaikai su auklėtojomis Jelena Knizikevičiene ir Kristina Serapinaite keliavo į Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto kūrybinės saviraiškos studiją ,,Gera diena“. Dalyvavome gražiame edukaciniame užsiėmime ,,Kūrybinės dirbtuvėlės“. Jaukioje aplinkoje vaikai nevaržomai bendravo ir kūrė aplikaciją ,,Rudens medis“. Klausydamiesi pasakos vaikai kirpo, klijavo ir dekoravo popierinius medelius. Smagu, kad grupę papuoš nauji kūrinėliai.

Nuoširdžiai dėkojame Astai Širiakovienei už puikų edukacinį užsiėmimą.

Auklėtoja Jelena Knizikevičienė

Edukacinis užsiėmimas

„Džiaugiuosi rudenėliu“

Saulėtą rudens rytą „Žirniukų“ grupės priešmokyklinukai vyko į Šiaulių universiteto Botanikos sodą. Čia vaikai su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuviene stebėjo ir aptarė rudens požymius, pasidžiaugė žydinčiomis gėlėmis: margaspalviais jurginais, žemaūgėmis astromis, įvairiaspalviais serenčiais. Natūralioje aplinkoje vaikai mokėsi pažinti medžius ir krūmokšnius. Džiaugdamiesi rudenėlio spalvomis, nešdamiesi rudeninius lapus, laimingi grįžome į darželį. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė


Judėk linksmai – gyvenk sveikai

Minint Europos Judrumo savaitę ir dalyvaujant akcijoje „Aktyvus rugsėjis 2017“, visi darželio vaikai, auklėtojos ir į darbus neskubantys tėveliai dalyvavo rytinėje mankštoje „Mankštiada“ įstaigos kieme. Tokia iniciatyva – gera pradžia mokant vaikus aktyvesnio laisvalaikio ir sveikesnės gyvensenos. Šia mankšta buvo siekiama formuoti kasdieninės mankštos įpročius. Mankštos dalyviai ne tik aktyviai bei originaliai mankštinosi, bet ir spėjo padiskutuoti apie fizinio aktyvumo naudą. Mankštą baigėme maratono bėgimu aplink darželį. Nugalėjo draugystė ir gera nuotaika, kurią lydėjo linksma muzika ir smagiai išlindusi saulutė.

                  Mankštiados“ iniciatorė ir organizatorė auklėtoja Živilė Jarašūnienė


Edukacinis užsiėmimas Šiaulių universiteto Gamtos muziejuje

Įgyvendindamos projektą ,,Tark žodelį – prakalbink paukštelį” auklėtoja Rasa Arlauskienė ir logopedė Silvija Rugenė organizavo ,,Nykštukų“ grupės ugdytinių pažintinę ir edukacinę išvyką į Šiaulių universiteto Gamtos muziejų. Muziejuje eksponuojama daugiau kaip 4000 Lietuvos gyvosios gamtos pavyzdžių, kuriuos sukaupė muziejaus įkūrėjas Stasys Gliaudys.

Edukacinio užsiėmimo metu siekėme supažindinti vaikus su gyvūnijos įvairove, ugdyti pagarbą ir meilę gamtai. Vaikai apžiūrėjo įvairius vabzdžius, drugius, moliuskus, paukščius, žuvis, varliagyvius, roplius ir net egzotinių kraštų (šiltųjų jūrų) gyvūnijos atstovus. Čia, muziejuje, mes pamatėme tikrą grožį – unikalų ir tobulą gamtos sukurtą meną.

Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių universiteto socialinių mokslų daktarei docentei Angelijai Mačiukaitei už puikią pažintinę edukacinę išvyką – edukacinį užsiėmimą.

Auklėtoja Rasa Arlauskienė


Šventinis rytmetys ,,Sveikas, Rugsėji!”

 

Rudeniškai apniukusį rugsėjo 1-osios rytą į ikimokyklinio skyriaus salę susirinko šventiškai nusiteikę vaikučiai, tėveliai ir pedagogai. Visi su džiaugsmu ir šypsenomis veiduose pasitiko Mokslo ir žinių dieną – naujuosius mokslo metus. Susirinkusiuosius pasveikino meninio ugdymo mokytoja E. Jurgutienė, o priešmokyklinukas Egbertas padeklamavo šiai progai paruoštą eilėraštį. Į šventę visų pasveikinti atėjo ir mokyklos direktorė R. Lanauskienė, o skyriaus vedėja Ž. Nakčiūnienė pristatė įstaigos pedagoges ir paskelbė vaikučių sąrašus. Visi nekantraudami skirstėsi į savo grupes, kur jų laukė smagus pasibuvimas, susipažinimas su naujais draugais ir auklėtojomis.

Sveikiname visus su naujaisiais mokslo metais, linkime sėkmės, stiprybės, darnos ir supratimo!