Tyrimai ir analizės

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016–2017 M. M. (2017 M.)

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA  2017 m.
ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA  2018 m.

Anketa_2018.pdf (959.82KB)
Anketa_2018.pdf (959.82KB)