ŠIAULIŲ "DERMĖS" MOKYKLA

 

NAUJIENOS                  

 Gerb. UAB "Auneksa" direktoriau Gintarai,

Dėkojame už tą įspūdingą sniego kalną, kuris mums tapo vienas iš didžiausių žiemos malonumų, suteikė vien tik teigiamas emocijas, sukėlė nuoširdžias šypsenas, parausvino žandus, leido prisiminti vaikystę suaugusiesiems ir sujungė visą bendruomenę: sportuoti, žaisti, lenktyniauti, mokytis. Tikimės, kad sunkus jūsų darbas neištirps ir sniego kalnu galėsime mėgautis ilgai. Ačiū už tobulą sniego pramogą!

Sausio 13-oji... Atmintis gyva, kol liudija... Ačiū, kad iškovojote laisvę . Ačiū visiems, kurie tuomet stovėjote petis į petį. Kasmet šią dieną užima tylus graudumas, nes vis labiau ir labiau supranti, kaip gera gyventi laisvoj šaly....Kartu augti ir auginti, kurti ir brandinti, klysti ir atsitiesti, pasirinkti ir tikėti, kad ateitis bus vis šviesesnė. 

Mokytojai: R. Kavaliauskienė,B.Sabatauskė, I. Miniauskienė, R. Gabrielaitis, N.Medžiaušienė ir Mokinių taryba


Sausio 13 – ąją minėkime kartu visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

       Tarptautinė komisija nacių ir   sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia   Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas, organizacijas bei visus   geros valios žmones paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę   prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva,   nes liudija“.

       Kviečiame visoje Lietuvoje, visus   kartu, 2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose   uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. 


2021 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyks jau keturioliktą kartą. Kasmet minėjimas įgauna naują, ypatingą prasmę. Kaip sakoma LRT anonse apie Sausio 13 – ąją, jog per 30 metų „laisvėje gimusios kartos Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos vadovėlių ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei.

Prieš 30 metų Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, Lietuvos teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Manome, kad ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Artėjantis Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Vieta: institucijos, organizacijos (jeigu dirba), visų Lietuvos gyventojų namai. Jeigu dirbama nuotoliniu būdu - uždekime žvakes prie langų namuose.
Data:  2021 m. sausio 13 diena (trečiadienis).
Pilietinės iniciatyvos laikas: 8.00–8.10 val.

Pasiūlymas organizuoti iniciatyvą: Ties kiekvienu lango viduriu pastatoma po žvakę. Žvakės turi būti kelių centimetrų aukščio, kad lango rėmas neužstotų jų liepsnos. 8.00 val. dešimčiai minučių užgesinama šviesa ir uždegamos žvakės.

Pastaba. Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8.00–8.10 val.) tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų visoje Lietuvoje vienu metu. Ypač efektingai tai atrodo ryte, nes dar tamsu ir žvakių liepsnelės atkreips dėmesį ir prisimins dienos svarbą.

Ši pilietiškumo iniciatyva organizuojama nuo 2008 metų, tuomet minėjimus organizavo daugiau nei 100 mokyklų. Kasmet šią iniciatyvą palaikančių švietimo įstaigų ir kitų institucijų daugėja. Nuo 2010 metų iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ aktyviai palaiko ne tik Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir Lietuvos Respublikos ambasados užsienyje, valstybės institucijos: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, muziejai, bibliotekos, ligoninės, policijos komisariatai, pasienio užkardos ir daug kitų įstaigų bei organizacijų.

Ketinančius prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ prašome registruotis: https://www.komisija.lt/renginiai/kvieciame-dalyvauti-pilietineje-iniciatyvoje-atmintis-gyva-nes-liudija/

Užpildžius registracijos formą, jūsų duomenys bendrame dalyvių sąraše internetiniame puslapyje bus matomi ne iš karto.

Nuotraukų iš pilietinės iniciatyvos siųsti NEBŪTINA. Bet jeigu norite pasidalinti itin originaliomis ir geros kokybės, tuomet prašome atsiųsti 1–2 (ne daugiau) nuotraukas el. paštu: istorinekomisija@gmail.com

 Iškilus klausimams, išsamesnę informaciją mielai suteiksime telefonu  8 706 63818, 8 706 63804 arba el. paštu: ingrida.vilkiene@lrv.ltkomisija@lrv.lt;

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą ankstesniais metais: www.komisija.lt

Organizatorius:

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

Informacija dėl ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo

Prašyčiau atsižvelgiant į rekomendacijas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo laikytis susitarimų:

1. kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Esant reikalui naujas vienkartines kaukes galima pasiimti iš mokyklos budėtojų posto, iš medikų kabineto, iš valgyklos;

2.turi būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų;

3. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turi atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

4.esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;

5.maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas ir laisvalaikį organizuoti lauke;

6. skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų) ir kt. (ANT GRINDŲ PAŽYMĖTOS KRYPTYS, PASKIRSTYTOS LAIPTINĖS);

7. mokyklos teritorijoje lauke leidžia laiką kartu tik vienos klasės mokiniai;

8.pailgintos dienos grupės veikloje, t. y. neformalioje veikloje iki pamokų ruošos pabaigos gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

9.mokinių maitinamas organizuojamas maksimaliai išnaudojant klasės izoliacijos principo taikymą (pvz., kaimyninės klasės, besinaudojančios ta pačia koridoriaus erdve, maitinamos vienu metu pagal iš anksto parengtą grafiką). Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

10. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės;

11.sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą: mokyklos budėtojų poste, medikų kabinete ar raštinėje;

12. sudaryta galimybė bendruomenės nariams dezinfekuoti rankas (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės);

13. pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami.

 Būkime sveiki, saugokime save ir kitus.

 Direktorė Rūta Lanauskienė

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UGDYMO PROCESE 

Gyvename 21-ajame informaciniame amžiuje, kuriame informacija įgauna vis didesnį dominuojantį vaidmenį. Tai, kas anksčiau buvo perduodama iš lūpų į lūpas (dainos, pasakėčios, papročiai ir kt.), dabar yra užprogramuojama, įrašoma ir išsaugoma duomenų bazėse. Šiandien labai svarbus naujų IT priemonių taikymas mokym(si) procese. Šių dienų IT problema žmonių savišvietai tampa vis aktualesnė, o jos pritaikomumu bei galimybėmis domisi mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai/rūpintojai). Mokykloje pedagogai stengiasi mokymą(si) paversti šiuolaikišku.

6 - ųjų klasių mokiniai per technologijų pamokas mokėsi rasti idėjų kūrybiniam darbui  interneto platybėse ir jas pateikti mokytojui per „Microsoft Teams“ platformą. Per dailės pamokas bandė pritaikyti šią „išmaniąją“ lentą piešimui bei improvizuoti  piešiant  garsaus ispanų tapytojo  Pablo Picasso kūrinio "Akrobatas ir jaunas Arlekinas"  kopiją.

Naujųjų informacinių technologijų gausėjimas Šiaulių „Dermės“ mokykloje yra mūsų geresnės ir tobulesnės visuomenės procesas, liudijantis apie švietimo sistemos judėjimą į priekį.

                                    Dailės ir technologijų mokytojas

                                                                                    Raimondas Gabrielaitis 

                                        

„Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą - Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų atrankos data – 2021 m. kovo 19 d.

Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite tinklalapio www.siauliai.lt skiltyje „Skelbimai“, o taip pat adresu: https://www.siauliai.lt/index.php?4195599314.

Konkursas paskelbtas 2021 m. sausio 5 d.“

Informuoju, kad pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjos E. Minkuvienės patvirtintą ugdymo plano 14 . punkto pakeitimą (1 priedas) Žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi 20201 m. sausio 3 d. Mokiniai į mokyklą grįžta 2021 m. sausio 4 d. Prašau atkreipti dėmesį į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą (2 priedas), kad specialiosiose mokyklose ugdymo programos vykdomos kontaktiniu būdu. Visi mokyklos mokiniai 2021 m. sausio 4 dieną tęsia ugdyma(si) mokykloje, kontaktiniu būdu. 5-10 klasių mokiniams žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi sausio 5 d. į mokyklą jie turi atvykti sausio 6 d. 

                                                                                 Direktorė Rūta Lanauskienė2 priedas.pdf (869.31KB)
2 priedas.pdf (869.31KB)
5-10 klasių mokinių atostogų datos
"Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Menas yra didis pranašas daiktų pasaulyje." (Vydūnas)2020 m. gruodžio 3d. Šiaulių "Dermės" mokyklos direktorės Rūtos Lanauskienės bei muzikos ir šokio mokytojos Arnoldos Kapačinskienės iniciatyva buvo organizuotas respublikinis  specialiojo ugdymo įstaigų muzikos ir šokio nuotolinis festivalis - konkursas ,,METŲ LAIKAI 2020”. Renginyje dalyvavo Klaipėdos "Medeinės", Akmenės raj., Dabikinės Vladimiro  Zubovo, Šiaulių "Dermės", Telšių "Naujamiesčio" mokyklų bei Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centro ugdytiniai. Festivalis - konkursas "Metų laikai 2020" vyko zoom platformoje. Dalyviai bei meno kolektyvų vadovai turėjo galimybę stebėti visų atlikėjų pasirodymus, dalyvauti aptarime.  Kiekvienas atlikėjas, kolektyvas buvo įvertintas nominacijomis, kurias kūrybiškai apipavidalino mokytoja Nomeda Medžiaušienė, o vadovams išsiųstos atminimo dovanėlės - USB laikmenos, kuriose patalpinti visi vaikų pasirodymai. 


 Per baltą krištolinį taką , su sauja meilės ir vilties, šventės jau atėjo ir į Šiaulių „Dermės“ mokyklą. Šis metas pripildytas gerumo, švelnumo, jautrumo, tikros meilės, spinduliuojančios šviesos, vidinio tvirtumo ir tikėjimo. Norime palinkėti ramybės širdyje, jaukumo namuose! Gražių žiemos švenčių jums linki Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenė. 


Informuoju, kad atsižvelgiant į mokinių (5-10 kl.) tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymus Šiaulių "Dermės" mokykloje nuo 2020-12-16 iki 2020-12-22 vadovaujantis direktoriaus 2020-12-15 d. įsakymu Nr. V1-280, yra vykdomas ugdymas mišriuoju būdu, ugdymo tvarka pridedama.

                                                                               Direktorė Rūta Lanauskienė

Š.m.gruodžio 23d.mokyklos šokių kolektyvo "SPARNAI" vyresnioji grupė (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo II-ajame respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių konkurse "Virtualus kalėdinis šokio virusas" ir iškovojo II vietą. Sveikiname! 

 

 

Š. m. gruodžio 20d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame nuotoliniame šokių konkurse-festivalyje "Way of Dance 2020" ir laimėjo III vietą. Sveikiname! 


Nuotolinio ugdymo tvarkosNVSC parengtos atmintinės

Švietimo ministrės J. Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei


 


Švietimo įstaigų darbas nuo gruodžio 16d. 
Gerb. mokyklos vadovai, mokytojai,

 Baigdamas savo, kaip švietimo, mokslo ir sporto ministro, darbą XVII-oje Vyriausybėje, kreipiuosi į Jus. Einant šios kadencijos ministro pareigas kiek mažiau negu dvejus metus, tikiu, kad švietimo sistema sugrįžo į stabilias vėžes. Žinoma, situacija po 2018-ųjų mokytojų streiko, pasaulinės pandemijos iššūkiai nebuvo lengvas metas niekam. Tačiau jau dabar matome sparčiai besikeičiančias mokyklas. Švietimo bendruomenė yra be galo stipri, tačiau kartu ir labai jautri. Galime greitai priimti naujoves, įveikti kylančius iššūkius, tačiau tuo pat metu matome ir nesutarimus. Problemų ir iššūkių neišvengsime ir jų neišspręsime burtų lazdelės mostu. Tačiau tai galime padaryti išdiskutuotais sprendimais. Būtent jie kuria ilgalaikius rezultatus. Taip, tam reikia laiko sąnaudų. Tačiau viliuosi, kad sugrąžinome efektyvaus kalbėjimosi, tarimosi kultūrą. Girdėdami ir suprasdami vieni kitus galime priimti tinkamus sprendimus. Naujai ministerijos vadovybei linkiu išlaikyti švietimo atstovams svarbią bendradarbiavimo kultūrą, įsiklausyti į mokyklos bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Tikiu, kad tai padarius švietime turėsime tuos rezultatus, kurių visi norime.

Mokytojams, mokyklų vadovams linkiu telktis ties pokyčiais, kurie reikalingi mūsų šalies švietimui. Būkite pavyzdžiu visuomenei, kuri Jumis didžiuotųsi ir jaustų pagarbą šiai profesijai. Jūsų darbas – be galo prasmingas ir reikalingas. Visada žvelgiau į jus su dėkingumu, dėkodamas ir už palaikymą, ir už kritiką. Ir visada didžiavausi būdamas švietimo bendruomenės nariu – ir tada, kai dirbau mokytoju, mokyklos vadovu, ir atėjęs į akademinę bendruomenę, ir būdamas ministru.

Linkiu kiekvienam Jūsų jaukių, gražių artėjančių švenčių. Sutikite jas saugiai, rūpindamiesi vieni kitų sveikata.

Laikinai švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas einantis dr. Algirdas Monkevičius. 

2020 m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybės nutarimu:

Specialiosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse, profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo kartu su socialinių įgūdžių programos mokiniai bus ir toliau ugdomi įprastu kontaktiniu būdu.

       1-4 kl. mokiniai mokosi kontaktiniu būdu (mokykloje), o mokinių Kalėdų atostogos paankstinamos ir skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

      5-8 kl. mokiniai ir toliau mokosi kontaktiniu būdu, o mokinių Kalėdų atostogos buvo numatytos nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d., jos tokios ir išlieka.

Kai tik turėsime Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus įsakymą dėl ugdymo proceso pakeitimų, informuosime papildomai.

                                                                               Direktorė Rūta Lanauskienė


TARPTAUTINĖ DAILĖS IR MENINIŲ DIRBINIŲ PARODA – KONKURSAS

“SPARNAI. NUO VĖJO MALŪNŲ, IKI...”

Šių metų  lapkričio 9 d.- 30 d.  mokykloje vyko tarptautinė dailės ir meninių dirbinių paroda – konkursas „Sparnai. Nuo vėjo malūnų, iki...”.

 Organizuojant parodą-konkursą siekėme respublikos ir užsienio šalių  ugdymo įstaigų bendradarbiavimo ugdant vaikų kūrybiškumą, populiarinant jų kūrybą, suteikiant mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis.

Džiaugiamės, kad šiuo sunkiu laikotarpiu sulaukėme dalyvių iš daugiau kaip 40-ties šalies ir užsienio ugdymo įstaigų. Konkursui pateikta per 180 piešinių bei meninių dirbinių. Tris savaites grožėjomės jūsų atsiųstais darbais. Norime padėkoti visiems dalyviams ir pasveikinti prizinių vietų laimėtojus, laureatus ir jų mokytojus. Tikime, kad ugdomas grožio pajutimas padės vaikų širdyse pagrindus geriau pažinti tikrąsias vertybes ir išsaugoti jas.

                 Parodos – konkurso „Sparnai. Nuo vėjo malūnų, iki...”organizatorės

Violeta Matakienė, Rasa Šukienė, Ilona Garalevičienė, Ilmena Domkuvienė


LR Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad lapkričio mėn. negalima nustatyti net 38 proc. atvejų užsikrėtimo aplinkybių. Tai reiškia, kad rizika užsikrėsti koronavirusine infekcija šiuo metu yra išaugusi visos vietose, kur vyksta žmonių tarpusavio kontaktas. Esame glaudžiai susiję vienas su kitu. Pasikeitusi kasdienybė ir viešojoje erdvėje skleidžiama informacija apie pandemijos stiprėjimą yra rimtas išbandymas mūsų psichinei sveikatai: jaučiama daug streso, kyla nerimas, gerokai išaugo atsakomybės krūvis, tai taip pat veikia savijautą ir nuo to jau negalima atsiriboti. Įtemptas gyvenimo būdas, didelis informacijos srautas daro įtaką mūsų nerimo augimui.

Gruodžio 4 d. duomenimis mokykloje nustatytas teigiamas COVID-19 testas (dėl duomenų apsaugos įstatymo asmeninių tikslių duomenų nurodyti negaliu):

2 logopedams;

2 auklėtojams;

2 administracijos darbuotojams;

1 mokytojui, kuris yra pasveikęs, bet dėl saviizoliacijos sąlygų dirba su mokiniais iki gruodžio 7 d. nuotoliniu būdu;

2 nepedagoginiams darbuotojams.

Prevencinėje izoliacijoje dėl kontakto su sergančiu COVID-19 yra 2 mokyklos pedagogai.

Saugokime vieni kitus ir būkime kantrūs.

                                                                             Direktorė Rūta Lanauskienė

                                    


    


Respublikinė mokinių konferencija "Saugus, aktyvus ir sveikas"


1 a ir 1 b klasių mokiniai Faustas Bubelis ir Edvinas Rila dalyvavo nuotolinėje respublikinėje mokinių konferencijoje "𝐒𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬, 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐯𝐮𝐬 𝐢𝐫 𝐬𝐯𝐞𝐢𝐤𝐚𝐬", kurią organizavo Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazija. Mokiniai pristatė pranešimą ,,Gyvenu sveikai – važiuoju dviračiu“.

Konferencijos tikslas - pasidalinti gerąja patirtimi, kūrybiškai organizuoti ugdymo(si) procesą. Konferencijos metu Faustas ir Edvinas klausėsi įvairių pranešimų sveikatinimo temomis, ugdėsi komunikavimo ir asmenines kompetencijas.

Apibendrinant konferenciją buvo padarytos išvados, mokinukai apdovanoti elektroniniais padėkos raštais.

                                                                           Mokytojos Nida, Vilma, Loreta

 

 Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu sukūrė mobiliąją programėlę pavadinimu „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams galės būti nemokamai prieinama tiek „Google Play“, tiek ir „Apple Store“ parduotuvėse.

Apie šią programėlę:

Tai prekybos žmonėmis prevencijai skirta informacinio pobūdžio priemonė, sukurta mokytojams ir mokiniams, bet taip pat gali būti naudojama ir švietimo pagalbos specialistų, dirbančių prekybos žmonėmis prevencijos srityje. Viena iš turinio idėjos autorių – doc. dr. Neringa Grigutytė.

Mobilioji aplikacija sudaryta iš 3 dalių:

  1. Simuliacinis žaidimas mokiniams nuo 14 metų – žaisdami darbo paiešką simuliuojantį žaidimą paaugliai bei jaunuoliai gali įvertinti savo galimybes užsidirbti, bet neužkibti ant prekybos žmonėmis kabliuko. Žaidimas „Neužkibk, o užsidirbk“ pateiktas, remiantis realiomis situacijomis, kaip dažniausiai patenkama į prekybos žmonėmis pinkles ir yra skirtas įgalinti vartotojus atpažinti galimus pavojus ir slypinčias rizikas. Žaidimo eigoje matomi prekybos žmonėmis rizikos lygiai, o rezultate vartotojui pateikiamos 2 tipų pasirinkimų versijos: vienos – su elgesio pasirinkimais, kitos  – su tikromis gyvenimo istorijomis.
  2. Pagalbos šaltiniai: pateikiami Lietuvoje ir užsienyje veikiančių institucijų, įstaigų ir organizacijų kontaktai, kuriais remiantis nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis gali rasti pagalbą – sužinoti kur kreiptis, patekus į prekybos žmonėmis pinkles.
  3. Informacija: prevencinė informacija paauglių ir jaunuolių švietimui apie prekybos žmonėmis reiškinį, apimantį tokias temų kategorijas kaip: prekybos žmonėmis samprata, rizikos faktoriai, pavojai ir kaip jų išvengti, reagavimas ir pagalba bei kiti metodinės informacijos šaltiniai.

Mobiliąją programėlę „NOU“ jau galite PARSISIŲSTI!

Š. m. spalio 1-30 d. 9 kl. mokiniai Greta Vaitkevičiutė ir Joranas Cigas bandė kūrybiškai pritaikyti informacines technologijas kuriant plakatą saugaus eismo tema ir dalyvauti plakatų konkurse.

https://www.lmnsc.lt/naujiena/ isrinkti-geriausi-saugiam- eismui-skirti-plakatai/

Dailės mokytojas Raimondas


 


Informacija apie Covid-19

Informacija apie ugdymo proceso pokyčius

Pagal 2020.10.29 dieną gautą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bartulio įsakymą "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020m. spalio 28d. įsakymo Nr. A-1486 "Dėl ugdymo organizavimo" pakeitimo" 
" 1.1. iki 2020 m. lapkričio 8 d.  bendrojo ugdymo mokyklose (išskyrus specialiąsias įstaigas ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiąsias klases) 5-12 klasių mokinių ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu", ugdymas bus vykdomas kontaktiniu būdu, todėl laukiame Jūsų sugrįžtant į mokyklą . 

 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenė reiškia padėką Vitai Žabarauskaitei, Gegužių progimnazijos dailės mokytojai metodininkei, technologijų vyresniajai mokytojai, kuri 2020 m. spalio 12 dieną „Etninės kultūros savaitėje“ pristatė autorinę parodą „Gyvybės medis“, organizavo ir vedė edukacinę veiklą 3-4 klasių mokiniams „Gyvybės medžio tapymas“.

Dėkojame „Saulės klėties“ nariams už suorganizuotą tautodailės parodą „Tautos kraitė“, kurioje eksponuoti dirbiniai atskleidė tradicinės ir šiuolaikinės tautodailės sintezę. 


 


Kasmet spalio mėnesį visoje Europoje vyksta Erasmus dienos, kuriose institucijos, dalyvaujančios Erasmus+ projektuose, dalinasi įspūdžiais, skatina prisijungti bendruomenę prie rengiamų veiklų.

Mūsų mokykla Erasmus+ strateginių partnerysčių, mokyklų mainų projektuose dalyvauja nuo 2006 m.

Spalio 16d. Erasmus+ dienoms paminėti Erasmus + projektų koordinatorė, iniciatorė anglų kalbos mokytoja Rasa Kavaliauskienė su technologijų mokytoja Ima Miniauskiene vedė integruotą anglų k. ir technologijų pamoką 9 klasėje "Obuolių pyragas". Juk pyragas atveria visus kelius.... 

Šiaulių miesto savivaldybė informuoja, kad konkursas į Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigas yra atšaukiamas. Artimiausiu metu konkursas bus paskelbtas iš naujo ir pretendentų atranka į šią švietimo įstaigos direktoriaus pareigas įvyks 2021 metais. Kviečiame dalyvauti.

Šių metų rugsėjo 21 d. – spalio 2 d. 4a, 7 klasių mokiniai, jų tėveliai ir mokytojos I. Miniauskienė, I. Garalevičienė, R. Šukienė dalyvavo plenere, skirtame Mokyklų bendruomenių metams ir Vaiko emocinės gerovės metams paminėti. Plenerą organizavo Šiaulių miesto lopšelis – darželis „Coliukė“. Kūrybiškai, aktyviai veikiant , iš mokinių, mokytojų, tėvelių surinktos ir atvežtos gamtinės medžiagos sukurta mozaika „Dermėje su gamta“ sukurta mozaika „Dermėje su gamta“. Kurdami mokyklos žaliųjų erdvių daržo zonoje mokiniai patyrė veikimo kartu ir meno pažinimo džiaugsmą. Siekiant originalios idėjos įgyvendinimo, sukurtos dvi mozaikos, kurios kūrybinio proceso metu buvo sujungtos į vieną, tautiniais raštais puoštą mozaiką - juostą. Veikloje dalyvavę mokiniai ir mokytojai džiaugėsi sėkmingu rezultatu. Darbo nuotraukos dalyvauja virtualioje parodoje www.coliuke.tavodarželis.lt. Parengta medžiaga apie plenerą bus viešinama Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt

Dalyvavimo respublikiniame kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2020. Čia esu...“ akimirkos 


Sveiki, mielieji „Vyturio” draugai,

Džiaugiamės Šiaulių miesto mokyklomis ir mokiniais, vis dažniau besinaudojančiais „Vyturio” skaitmeninių knygų biblioteka. Norime pasidalinti keliomis naujienomis ir priminimais.

Paprastesnis prisijungimas 

Jau beveik metai, kai prie Vyturio galima jungtis per specialiai jūsų mokyklai sukurtą nuorodą. Tai reiškia, kad mokiniams nebereikia įvedinėti prisijungimo kodų. Pakanka PIRMĄ kartą susikurti paskyrą per nuorodą, o vėliau jungtis tiesiai per VYTURYS.LT 

Pradinė prisijungimo nuoroda:  https://www.vyturys.lt/kodas/siauliai034

Garso knygos

Nepaliekant „Vyturio” jau galima klausytis ir garsinių knygų. Puikių aktorių ir skaitovų balsai nuplukdys į kitokį knygos pasaulį ir leis literatūrą pažinti dar vienu būdu. Susiraskite „Dėdes ir diedienes” ar Icchoko Mero  „Lygiosios trunka akimirką” ir klausykite tiesiai „Vyturio” aplinkoje.    

Paveikslėlių knygos pradinukams

Praėjusią žiemą išbandėme dar vieną naujovę, - paveikslėlių knygų skaitymą akimis ir ausimis;) Nors iki šiol paslauga buvos skirta mažiausiems skaitytojams, nuo sausio 1 d. ja per lietuvių ir anglų kalbos pamokas galės naudotis ir pradinių klasių mokiniai. Pažintinis video:  https://bit.ly/DOBILE

                                                   Gerbiami Mokytojai,

2020-ieji metai tiek Jums, Mokytojai, tiek visai šaliai buvo išties neįprasti – persikėlėme į virtualią erdvę, ieškojome inovatyvių sprendimų, rūpinomės kiekvieno saugumu ir sveikata.

Mokytojo profesija išskirtinė buvo visuomet. Jūs, mokytojai, esate tie, kurie lemia kiekvienos asmenybės gyvenimo kryptį. Tai yra be galo didelė dovana, o kartu – ir atsakomybė. Būtent Jūs atrandate raktą, kaip kiekvieną dieną pamokoje esančius mokinius priartinti prie esminio tikslo – jų gebėjimų stiprinimo, individualios, kūrybiškos ir laimingos asmenybės augimo.

Esate daugiau nei mokytojai – esate gyvenimų kūrėjai!

Ne kartą sakiau, kad mūsų valstybė bus stipri tiek, kiek joje bus gerbiamas, savimi pasitikintis, laimingas ir saugus Mokytojas. Turime dar daug ką padaryti, kuriant visapusišką Mokytojų gerovę, tačiau pastaraisiais metais tuo keliu sparčiai ėjome. Tikiu, kad dirbdami kartu, susitelkę norimą tikslą pasieksime. 

Gražios šventės, gerbiami Mokytojai!

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas MonkevičiusPb klasės mokinio Ezechielio Kalevo Tumosos močiutė sveikina visus Mokytojus su mokytojų diena. Ačiū močiutei už gražius sveikinimus. 

                         Mokyklos mokytojai


Edukacinis užsiėmimas ŠU Botanikos sode

1 a ir 1b klasių mokiniai lankėsi ŠU Botanikos sode. Botanikos sodo salėje mokiniai apžiūrėjo sugrupuotus sėklų pavyzdžius. Veiklos vedėjas pasakojo apie įvairiausius sėklų prisitaikymus plisti aplinkoje, kuriuos pastarosios išvystė per tūkstančius ar net milijonus metų trukusios natūralios atrankos būdu. Pirmokai tyrė sėklas stereomikroskopu, uždavė klausimų, patys ieškojo atsakymų. Edukacinio užsiėmimo metu  sužinojo apie augalų išgyvenimo strategijas ir su tuo susijusius brandinamų sėklų kiekius bei įgimtas mutualistines sąsajas su kai kuriais gyvūnais. Mokiniai į klases grįžo kupini teigiamų emocijų.

Mokytojos Nida ir Vilma

"Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai"

1a ir 1b klasių mokiniai rugsėjo 21 d. prisijungė prie Akvilės Sadauskienės organizuojamos iniciatyvos  "Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai". Mokiniai net 7 savaites klausysis įvairių šalių pasakų iš leidinio "Mėlynasis karoliukas", atliks įvairias užduotis. Iniciatyvos metu ugdomos kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo ir asmeninės kompetencijos.

Mokytojos Nida ir Vilma


Gerbiami bendruomenės nariai,

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu "Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" bei "Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" siekiant infekcijos plitimo ribojimo ir mažinant žmonių kontaktą, prašyčiau Jūsų laikytis susitarimo palydėti ir pasiimti savo vaikus tik prie mokyklos durų, neužeinant į mokyklos pastatą. 

Informuojame, kad nuo spalio 2 d. 5-10 klasių mokiniai gyvenantys Šiaulių m. turi galimybę kabinti lauko rūbus ir kt. savo klasėse (yra nupirktos naujos, stacionarios drabužių kabyklos ir batų lentynos).

Būkime sveiki, saugokime save ir kitus. Dėkoju už supratingumą ir kantrybę.

Direktorė Rūta

Rugsėjo 26-27 d. Panevėžyje vyko I Baltijos šalių muzikos konkursas „Rudeninės žvaigždės“, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokinys Darijus Škėla ir pelnė II vietą. Sveikiname Darijų !!! 


Susipažinkite su nauja pamokų laiko ir maitinimo tvarka. 
Š.m. rugsėjo mėnesį Šiaulių „Dermės“ mokykloje buvo organizuojamos judriosios pertraukos P-10 klasių mokiniams. Mokiniai aktyviai dalyvavo visose fizinio ugdymo mokytojų paskirtose veiklose tiek salėje, tiek gryname ore. Judriųjų pertraukų metų visų amžiaus grupių mokiniai išnaudojo papildomą galimybę ne tik puikiai praleisti laiką, pastiprinti sveikatą pertraukų metu, bet ir išbandyti naujai įrengtą krepšinio aikštelę gryname 

                                                       Fizinio ugdymo mokytojas Simas Garbenis

 

Rugsėjo 11d. Šiauliuose vyko  Šiaulių miesto ir apskrities muzikinių kolektyvų festivalis ,,Rudens mozaika''. Smagiai jame mūsų mokyklai atstovavo Darijus Škėla. 


Š. m. rugsėjo 11d. mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo Šiaulių miesto ir apskrities meno festivalyje "Rudens mozaika". 


Š. m. rugsėjo 11d. mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) pristatė meninę programą "Spalvotas pasaulis" Akmenės raj., Dabikinės miestelio šventėje "Kaštonai ir vėl žydės". Mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose su žirgais bei grupės "Bernužėliai" koncerte.

Rugpjūčio 25-29 d.d. Palangoje , Tiškevičių rūmų terasoje vyko tarptautinis  M.K.Čiurlionio muzikos festivalis, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokinys Darijus Škėla. Darijus tobulino vokalinius gebėjimus vokalistės  profesorės Livijos  Trakumo pamokose, improvizavo drauge su profesoriais Petru Vyšniausku  (saksofonas) ir  Aleksandra Žvirblyte (fortepijonas). Tai buvo neįkainojamas kūrybinis laikas. 


2020 m. balandžio 27- birželio 20 d. Šiaulių „Dermės“ mokyklos 3a klasės mokinys Kajus Lukošius (auklėtoja Ilona Garalevičienė) dalyvavo Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurse „Dviratis mano draugas“ ir tapo vienu iš laimėtojų bei 2020 m. rugpjūčio 25 d. buvo pakviestas į apdovanojimų teikimo renginį Lietuvos Respublikos Seime.Visi laimėtojai ir juos atlydėję tėvai, mokytojai dalyvavo prasmingoje ir įsimintinoje pažintinėje ekskursijoje po Seimo rūmus.

Sveikiname Kajų su asmeniniais kūrybiniais pasiekimais ir linkime sėkmės!

Informaciją parengė 3a klasės auklėtoja Ilona Garalevičienė"


ŠMSM ministro kreipimąsis


 


Rekomendacijos ir reikalaivimai. Visi dokumentai yra skelbiami https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

INFORMACIJA DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO Plačiau

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS Plačiau

ATMINTINĖ ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS Plačiau 

Aktuali informacija mokinių tėvams:

Parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas. Tokią socialinę paramą mokiniams gali gauti su finansiniais iššūkiais susiduriančios šeimos. Nemokamus pietus, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nuo šių metų rugsėjo galės gauti visi priešmokyklinukai ir pirmokai – tereikės pateikti prašymą. Tai padaryti galima jau dabar.

Susidūrus su finansiniais sunkumais – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir 78 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 187,5 euro.

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, 20–40 proc. darbo užmokesčio, tiek pat procentų nedarbo socialinio draudimo ar darbo paieškos išmokų, priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties. 

Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia. 

Kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą-paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai. 

Prašymus teikti galima jau dabar

Kad šeimos galėtų iš anksto pasiruošti naujiems mokslo metams, prašymai dėl paramos mokiniams priimami savivaldybėse jau nuo liepos 1 d. Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus savivaldybėms gali pateikti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 250 eurų. Tokie atvejai gali būti, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, savivaldybės nustatyta tvarka mokiniams gali būti skiriama parama  ir jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 312,5 euro.

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

Visiems priešmokyklinukams ir pirmokams – nemokami pietūs

Nuo rugsėjo 1-osios nemokamus pietus, nevertinant pajamų, galės gauti visi priešmokyklinukai ir pirmokai, tereikės užpildyti supaprastintą prašymą-paraišką. Tai padaryti galima per www.spis.lt, savo savivaldybėje ar tiesiog mokykloje. Šiuo atveju dokumentų apie šeimos pajamas teikti nereikia. 

Nuo šių metų sausio nemokami pietūs tiekiami priešmokyklinukams 314-oje savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose 51-oje savivaldybėje. 

Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimą mokykloje gaus apie 100 tūkst. mokinių, iš kurių 27 tūkst. priešmokyklinukų ir 28 tūkst. pirmokų. Parama mokinio reikmenims įsigyti bus suteikta apie 50,7 tūkst. mokinių.

Praėjusiais metais nemokamą maitinimą vidutiniškai per mėnesį gavo apie 47,3 tūkst. mokinių, paramą mokinio reikmenims įsigyti – 50,6 tūkst. mokinių.

Plačiau 

Svarbi informacija tėvams (globėjams , rūpintojams) dėl nemokamo maitinimo

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir P-1 klasių mokiniai visose mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Kreipiantis dėl nemokamų pietų, kai  nevertinamos pajamos, pildoma  SP-11(A) forma.

Asmenys, kurie kreipiasi dėl nemokamo maitinimo (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir (ar) paramos mokinio reikmenims įsigyti, atsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, pildoma  SP-11 forma ir pateikiami visi reikalingi dokumentai.

Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo naujiems mokslo metams prašymą – paraišką galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d.

Prašymus galite pateikti: elektroniniu būdu informacinėje sistemoje  www.spis.lt arba atvykti į skyrių adresu Tilžės g. 22 arba Tilžės g. 170 pagal išankstinę registraciją. Išankstinė registracija ir informacija teikiama tel. 8 (41) 38 64 87, 8 (41) 38 64 62.

2020- m. lapkričio 13 d. vyks konkursas Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Konkursas paskelbtas 2020-06-16. Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite tinklalapio www.siauliai.lt skiltyje Skelbimai, o taip pat adresu: https://www.siauliai.lt/index.php?3080197727

Birželio 27 d. Kaune, Žalgirio arenoje vyko tarptautinis vokalo konkursas ,, Pavasario fiesta''  ,kuriame  dalyvavo mūsų mokyklos solistas Darijus Škėla. Darijų lydėjo sėkmė- jis pelnė pirmąją vietą. 

Š. m. birželio 20d. mokyklos šokių kolektyvas"SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje-konkurse "Kaunas Fest 2020" ir abi grupės iškovojo II vietą. Sveikiname!


P- 4 klasių mokinių keramikos pamokų ir floristikos būrelio “Žiedė” kūrybinių darbų paroda "Vaikai kuria" Plačiau

Parengė: R. Šukienė, I. Miniauskienė


 


Šių metų sausio - kovo mėnesiais 7 mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo Žvilgsnis 2020"

 

Kamilė Petkevičiūtė 8kl. tapo projekto diplomante. Sveikinu, džiaugiuosi ir didžiuojuosi visais vertėjais! 

 Anglų kalbos mokytoja Rasa Kavaliauskienė 

 

 

Paroda “Mes“ tai mokinių galimybė netradicinėmis priemonėmis ir būdais parodyti ir išreikšti save, savo santykį su draugais bei mokykla. Rengiantis parodai mokiniai bendradarbiavo, ieškojo tinkamos erdvės kompozicijai. Fotografijos idėjos ir parodos apjungiančia detale tapo knygos leitmotyvas. Mokiniai turėjo galimybę būti fotografais bei fotomodeliais.Nuotraukos sukurtos ir stilizuotos  naudojantis „GoArt“ programa .


Virtuali mokinių paroda "Lyja spalvomis". Organizatorė mokytoja I.Miniauskienė.

I dalis:
https://docs.google.com/ presentation/d/1hsIIlA9- UMOuin14GxCVyv- 0zM1zKYwNkfBXz8dZlzM/edit?usp= sharing

II dalis: 
https://docs.google.com/ presentation/d/ 1cuwH59Dv6xdENHMKSKoCh6AzbFAS- nZdsmts0K-VDTI/edit?usp= sharing

III dalis: 
https://docs.google.com/ presentation/d/1jk6D4et5wJDKu_ 9wDFuqmW9XkZNHiGXesMw16qBqqS8/ edit?usp=sharing

IV dalis:

https://docs.google.com/presentation/d/1bh9FzBcMcfy-Q3MiOwXOuZ8dfKUBMZreRI6gq953GWc/edit?usp=sharing


Šiais mokslo metais mokykla įgyvendina tris eTwinning projektus:  

"I Know My Past,I’m Running To The Future3", " BETTER USER SAFER FUTURE", "Culture labs". Projektų veiklose dalyvauja 19 5-10 klasių mokiniai. Projektų tikslai: tobulinti mokinių anglų kalbos žiniais, IT įgūdžius, susipažinti su kitų šalių tradicijomis, kultūra, vertybėmis, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savimi, ugdyti pagarbą savo ir kitų šalių piliečiams, ugdyti saugaus interneto vartotojus. Gegužės 9-oji eTwinning diena. Šiemet programa švenčia 15 metų jubiliejų. Visuose vykdomuose projektuose publikuotas 8 klasės mokinių Gretos ir Jorano sukurtas video, skirtas eTwinning dienai https://youtu.be/edgsW8pNqOk. O anglų kalbos mokytojos ir eTwinning, Erasmus+ projektų koordinatorės Rasos pavasarinė nuotrauka ne tik puošė projektus, kuriuose dalyvauja mokykla, bet ir Kroatijos nacionalinės eTwinning agentūros pasirinkta kaip internetinio puslapio užsklanda.

Informaciją parengė mokytoja Rasa Kavaliauskienė 

Mieli kolegos,

     Informuojame, kad karantino metu Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą Vaiko gerovės komisijai ir švietimo pagalbos specialistams. Taip pat, jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Tarnybos Vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP vertinimo pakartojimas, Tarnyba atlieka ankstesnio Vertinimo dokumento galiojimo tęsimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir Tarnyba turės galimybę atlikti Vertinimą.

     Primename, kad Tarnyba teikia psichologinio konsultavimo paslaugas. Psichologai nuotoliniu būdu konsultuoja mokinių (vaikų) tėvus (globėjus) ir mokinius. Prašytume Jūsų šia informacija pasidalinti su Tėveliais (globėjais) ir mokiniais.

     Prašome kreiptis tel. 8 41 52 60 48 ir el. paštu ppt.siauliai@gmail.com

     Naudingą informaciją rasite mūsų tinklapyje ir Facebook puslapyje.

 

Tarnybos direktorė

Janina Urnikienė 
LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos 


Mieli mokyklos vadovai, mokytojai, visi mokyklos darbuotojai,

šį savaitgalį sutinkame vieną gražiausių metų švenčių – šv. Velykas. Deja, jos šįmet bus kitokios negu įprastai. Kitoks buvo ir visų darbas pastarąsias savaites.

Dėkoju Jums už tai, ką darėte – pradėjote nuotolinį mokymą, padėjote savo kolegoms, ieškojote kūrybiškų ir operatyvių sprendimų iškilus nenumatytoms situacijoms.

Taip, norėčiau, kad visi šie nepatogumai baigtųsi kuo greičiau ir grįžtumėme į įprastas gyvenimo bei darbo vėžes. Tačiau, žiūrint iš kitos pusės, esama nestandartinė situacija atveria mums didžias galimybes keisti ateities mokymą, paversti tai, kas dabar atrodo sunku, sėkminga pagalba vėliau. Šiuo metu viso to kūrėjai esate Jūs. Tad tie, kurie prabėgus kiek laiko žvelgs į dabartinę situaciją kaip sėkmingos veiklos pavyzdį, turės dėkoti būtent Jums.

Kaskart kalbėdamas apie švietimo bendruomenę didžiuojuosi ja, nes matau, kokį stiprų, tvirtą pagrindą ji turi – Jus. Šventos Velykos simbolizuoja atgimimą, šviesos dvelksmą, naują pradžią. Pajuskime viso to jėgą kartu, tęskime stiprią tarpusavio bendrystę.

Iškilusius klausimus spręskime kartu, atraskime geriausius sprendimus vertindami kiekvieno vaiko, mokytojo, mokyklos vadovo, kitų komandos narių lūkesčius ir galimybes.

Būkime įrodymas, kad galime susitelkti, įkvėpti save ir kitus naujiems iššūkiams, prasmingiems darbams.

Linkiu visiems gražios šventės! Tik prisiminkime, kad ją praleisti turime saugiai.

Saugokime save, savo artimuosius, bičiulius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

dr. Algirdas Monkevičius 

Baigėsi pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė, kuri buvo tikras išbandymas visai bendruomenei – pedagogams, mokiniams, tėvams, globėjams, rūpintojams.

Noriu padėkoti visiems už kantrybę, didelį indėlį ruošiant užduotis ir jas atliekant, išbandant neįprastas veiklas, ypatingai – už supratingumą, bendradarbiavimą, išmintį, geranoriškumą ir vienybę.

Linkiu visiems dar didesnio įkvėpimo, kūrybiškumo, susikalbėjimo ir susitelkimo. Atlikime viską lėčiau, saugokime save ir branginkime savo artimuosius. Svarbu mūsų visų bičiulystė, viltis ir gera savijauta, nes dabar ne mažiau už ugdymo turinį mums turi rūpėti psichofizinė sveikata.

                                                  Direktorė Rūta

 

DĖL ASMENS APSAUGOS PRIEMONŲ NAUDOJIMO APSISAUGANT NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) NE SVEIKATOS SEKTORIAUS INSTITUCIJOSE 

 

 


 

Dėl psichologo konsultacijų ir psichologo asistento pokalbių
Psichologė A. Varneckienė:
P–4 klasių mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) gali gauti konsultaciją dėl vaiko, iš anksto susitarę su psichologe el. paštu ausra.varneckiene@gmail.com
Pirmadienį 8:30–13:30.
Antradienį 12:20–17:30.
Psichologo asistentė Justina Bičiušienė:
informacija tėvams skelbiama facebook grupėje „Šiaulių logopedinės mokyklos mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai)“.
Esant poreikiui visi 5–10 kl. mokiniai ir jų tėvai (globėjai/rūpintojai) gali kreiptis dėl nuotolinių individualių pokalbių. Laikas pokalbiams skiriamas darbo dienomis 11–14 val., Facebook/Messenger platformose skambučiais arba pokalbiais su vaizdu.
Mokiniai, kuriems teikiama nuolatinė psichologinė pagalba, galės kalbėtis Facebook/Messenger platformose skambinant be arba su vaizdu antradieniais–ketvirtadieniais nuo 14 iki 17 val.
Kontaktai: el. p. justina.steckyte@gmail.com,
facebook paskyra www.facebook.com/justina.steckyte, tel. 862203322.

 

Susipažinimui
Informacija bendruomenei, 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, mokyklos administracija ir pedagogai ruošia ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu. Tėvai (globėjai/rūpintojai) ir mokiniai visą informaciją apie ugdymąsi nuotoliniu būdu bus informuoti mokyklos TAMO dienyne, mokyklos el. svetainėje, mokyklos socialinėje paskyroje facbook, el. paštu, sms žinutėmis ir/ar skambučiais. 
Būkime sveiki, saugokime save ir kitus, turėkime kantrybės ir supratingumo.

 

Direktorė Rūta

 

Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del- koronavirusoČia rasite ir atmintinės versiją, pateiktą kiekvienai auditorijai atskiromis nuorodomis.

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, bus priimami ir nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėse pateiktą aktualiausią informaciją, skleisti savomis priemonėmis


SKUBI INFORMACIJA
LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS REZULTATAI

2020 METAI

5 klasė 

Eil.   nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.   

Suchockis Paulius

39,5 (III)

Šiaulių logopedinė mokykla

2.   

Eigminas Vygantas Antanas

36

Šiaulių logopedinė mokykla

3.

Andrijauskas Gabrielius

25

Šiaulių logopedinė mokykla

4.   

Sereika Gabrielius

21

Šiaulių ,,Santarvės“ gimnazija

5.

Žalytė Gabrielė

17

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė   mokykla

6.   

Šadauskas Dovydas

40,5 (II)

Raseinių r. Viduklės Simono   Stanevičiaus gimnazija

7.

Sabaitė Sandra

26

Linkuvos gimnazija

8.

Adomaitis Matas

15

Joniškio r. Kriukų pagrindinė   mokykla

9.

Burneika Domantas

34,5

Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazija

10.

Daugėlaitė Iveta

34,5

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino   Šikšnio gimnazija

11.

Tamašauskas Mantas

19,5

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir   Vladimiro Zubovų mokykla

12.

Andrašiūnas Arnas

53,5 (I)

Šiaulių specialiojo ugdymo   centras

13.

Makarytė Andrėja

25,5

Akmenės r. Akmenės gimnazija

14.

Baranauskas Armandas

21,5

Šiaulių r. Voveriškių mokykla

15.

Žimkus Dominykas

20

Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinė   mokykla

6 klasė

Eil.   nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.   

Jaunzemnieks   Matas

37

Šiaulių   logopedinė mokykla

2.   

Čepaitė   Jūmantė

38,5 (II)

Šiaulių   logopedinė mokykla

3.

Urbonavičius   Domas

40 (I)

Radviliškio   Vinco Kudirkos progimnazija

4.   

Miniotaitė   Miglė

19,5

Pakruojo   r. Lygumų pagrindinė mokykla

5.

Drąsutytė   Gintarė

37,5

Raseinių   r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

6.

Pavelkaitė   Saida

18

Joniškio   r. Kriukų pagrindinė mokykla

7.

Zamarytė   Ugnė

38(III)

Klaipėdos   ,,Versmės“ progimnazija

8.

Barvydis   Tomas

28

Akmenės   r. Akmenės gimnazija

9.

Žilys   Martynas

18

Kelmės   ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla

7 klasė

Eil.   nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.   

Guntarskytė Skaiva

33

Šiaulių logopedinė mokykla

2.   

Stapušaitis Orestas

27,5

Šiaulių logopedinė mokykla

3.

Jokšas Edvinas

46   (I)

Šiaulių logopedinė mokykla

4.   

Muzikevičius Aivaras

34

Šiaulių logopedinė mokykla

5.

Jokubauskas Lukas

35,5

Šiaulių logopedinė mokykla

6.

Niedria Darija

20

Radviliškio Vinco Kudirkos   progimnazija

7.

Laumakytė Valentina

28

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė   mokykla

8.

Jokubauskas Marius

28

Raseinių r. Viduklės Simono   Stanevičiaus gimnazija

9.

Valmantas Tomas

6,5

Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla

10.

Žvirblis Vakaris

28

Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazija

11.

Varneckaitė Emilija

31

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir   Vladimiro Zubovų mokykla

12.

Miežys Aronas Vital

38,5   (III)

Šiaulių specialiojo ugdymo   centras

13.

Faberaitė Rimgailė

14,5

Akmenės r. Akmenės gimnazija

14.

Artamonovas Mindaugas

26

Šiaulių r. Voveriškių mokykla

15.

Lušytė Viltė

42,5   (II)

Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė   mokykla

16.

Jankaitis Arvydas

8

Linkuvos gimnazija

17.

Azbukauskaitė Augustė

35,5

Klaipėdos  r. Lapių pagrindinė mokykla

8 klasė

Eil.   nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.   

Burneckaitė Gabrielė

58(I)

Raseinių   r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

2.   

Cigas Joranas

57(II)

Šiaulių   logopedinė mokykla

3.

Laureckis Aleksandras   

54(III)

Šiaulių   specialiojo ugdymo centras

4.

Mickeliūnaitė Enrika   

52

Šiaulių   logopedinė mokykla

5.

Janeliūnaitė Inesa

48

Pakruojo   ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla

6.

Laurinaitytė Kristina

37

Kelmės   ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla

7.

Bernotas Arminas

36

Joniškio   r. Kriukų pagrindinė mokykla

8.

Girdvilytė Emilija

32

Klaipėdos   r. Lapių pagrindinė mokykla

9.

Belyaeva Patricija   Elizabeta

29

Šiaulių   ,,Santarvės“ gimnazija

10.

Lobaševa Paula

27

Akmenės   r. Akmenės gimnazija

11.

Jasevičius Saulius

25

Klaipėdos   ,,Versmės“ progimnazija

12.

Matuzas Vygantas

14

Pakruojo   r. Lygumų pagrindinė mokykla

13.

Šarkauskaitė Eva

10

Kelmės   ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla 

Š. m. kovo 4 dieną P - 2 klasių mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) buvo pakviesti į pokalbį su mokyklos psichologėmis  Amžiaus tarpsnių mokinių psichofizinė sveikata. Susitikimo metu tėvai (globėjai/rūpintojai) pagilino savo turimas žinias apie vaikų fizinę, emocinę, socialinę raidą, pagalbos būdus vaikui išgyvenant stiprias emocines reakcijas bei turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi. Organizatorės dėkoja kiekvienam atvykusiam už įsitraukimą ir bendradarbiavimą!

                                                      A. Varneckienė, J. Bičiušienė, D. Balandienė 


,,Magiškas bibliotekos pasaulis“

Pa ir Pb  klasių mokiniai apsilankė ŠU bibliotekoje. Dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Magiškas bibliotekos pasaulis". Turėjome puikią galimybę pamatyti ir pavartyti didžiausią Lietuvos knygą ,,Aukuras Salduvei", kurios svoris net 113 kg, dydis – 90x120x25 cm, susipažinti su Brailio raštu, pasiklausyti jūros ošimo, apžiūrėti Afrikos tautų papuošalus, pasižiūrėti 3D filmuką, stebėti, kaip kompiuteriu kuriama muzika ir net padainuoti. Aplankėme ir Šiaulių universiteto bibliotekoje įrengtą ,,Cento" auditoriją, dar vadinama ,,Centų kambariu", kurio visos sienos padengtos lietuviškomis monetomis. Vaikai grįžo pavargę ir kupini įspūdžių.

                                                                                     Mokytojos Nida ir Vilma


DĖL KORONAVIRUSO PREVENCIJOS, SUSIPAŽINKITE

Vasario 14 d. artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Šiaulių logopedinėje mokykloje debiutavo renginys „Naktis mokykloje“.

Renginio pradžioje, mokinių nuostabai, scenoje pasirodė entuziastinga pedagogų komanda, kuri atliko choreografinę kompoziciją apjungiančią žmogaus gyvenimo tarpsnius. Pasirodymą taip pat papildė vizualizuotos pedagogų vaikystės, jaunystės ir darbo mokykloje metų akimirkos. Mokyklos direktorė perkirpdama simbolinę „Nakties mokykloje“ atidarymo juostą visus pasveikino su artėjančia valstybingumo švente, palinkėjo geros nuotaikos, žaismingo ir prasmingo laiko kartu.

Mokiniai pasiskirstę komandomis skubėjo į jiems paruoštas veiklas. Vyko atkaklios tinklinio varžybos tamsoje tarp mokinių ir pedagogų. Kūrybinėse dirbtuvėse „Geltona. Žalia. Raudona“ pynė tautinę jaustą, gamino skirtukus grafikos technika. Sportinėse rungtyse „Trispalvė estafetė“ mokiniai naudodami tautinę atributiką varžėsi savo vikrumu ir išradingumu. Psichologinio-socialinio žaidimo metu renginio dalyviai išsigrynino svarbiausias savo gyvenimo vertybes.

Artėjant vidurnakčiui mokiniai kartu su šokio mokytoja sukūrė meninę improvizaciją „Šokio rapsodija“. Vėliau dalyvavo orientacinėse varžybose. Mokyklos erdvėse buvo paslėpta 100 vokų su klausimais apie Lietuvą ir jos istoriją. Mokiniai nudžiugino savo išradingumu, turimomis žiniomis ir komandiška dvasia atliekant užduotis.

„Nakties mokykloje“ metu komandos rinko įvertinimus pagal vieningumo, nuotaikingumo, originalumo, nuoširdumo kriterijus, už kuriuos vėliau buvo apdovanotos.

Naktis neprailgo, nes veiklos buvo tiek, kad nebuvo kada nuobodžiauti. Ryte miego truputį norėjosi, bet visi dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi drauge praleistomis akimirkomis. Ačiū mokinių tarybos nariams už renginio inicijavimą.  

                                                                                      Organizatoriai


Susipažinkite su nauja lankomumo tvarka 


Mokyklos direktorės 2019 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 10 papunkčiu, Šiaulių logopedinės  mokyklos bendruomenei ir tarybai pateikiama svarstyti mokyklos direktorės Rūtos Lanauskienės 2019 metų veiklos ataskaita. 
Edukacinis užsiėmimas ,,Šaltakraujai gyvūnai“

Mokykloje svečiavosi gamtininkė, kuri atsivežė gyvus eksponatus iš roplių pasaulio ir vedė edukacinę pamoką. Pamokoje dalyvavo Pa, Pb, Pc klasių mokiniai. Mokiniai pamatė įvairias reptilijų rūšis: nenuodingas gyvates, smauglį, driežus, o taip pat vorus, skorpioną, tarakonus, varles. Ypač vaikus sudomino spalvinga kukurūzinė gyvatė. Mokiniai pamatė įspūdingos išvaizdos driežus, kuriuos galėjo paliesti, paglostyti. Mokėsi atskirti įvairias gyvūnų rūšis. Viešnia pasakojo apie roplių gyvenimo būdą – kuo jie minta, kaip neriasi, kaip regeneruoja kai kurių roplių atitrūkusios kūno dalys, kaip jie išgyvena šaltuoju metų laiku. Saugumo sumetimais dirbant su ropliais, negalima daryti staigių judesių, kad tai nesukeltų jų agresijos ir šie neįkąstų. Mokiniams šis užsiėmimas labai patiko, nes eksponatus buvo galima liesti rankomis, fotografuoti, užuosti.

Užsiėmimo metu mokiniai patyrė daug teigiamų emocijų, pažinimo džiaugsmą.

                                                                          Mokytojos Nida, Vilma, Jolanta


  

Š. m. sausio 21d. mūsų mokyklos 1a ir 1b klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame saviraiškos festivalyje "Žiemos pasaka". Ugdytinius renginiui paruošė mokytojos Arnolda Kapačinskienė, Rimutė Ledauskienė, Renata Vyšniauskienė. Festivalyje mokiniai ne tik šoko, dainavo, bet ir pristatė savo piešinius.


Kaip ir kasmet, antrąją Advento savaitę, mokyklos mokiniai ir pedagogai buvo pakviesti susikaupimo valandėlei. Tegul deganti antroji Adventinė žvakė primena kiekvienam draugystės dovaną ir ragina ja dalintis. 

Organizatoriai: G. Krūmas, J. Steckytė, D. Balandienė ir J. Bičiušienė


VIKTORINA „KĄ ŽINAI APIE ANTIBIOTIKUS?“

 

 vadinami „stebuklingais vaistais“. Jie gali gydyti infekcines ligas, kurios kartais gali baigtis mirtimi. Vartojant vaistus, kai jie nepaskirti, tam tikros bakterijos tampa atsparios. Apie antibiotikus 2019 m. gruodžio 9 d. popietę susipažino 9-10 klasių mokiniai. Mokiniai aktyviai dalyvavo viktorinoje ir atsakinėjo į užduotus klausimus tobulindami komandinio darbo įgūdžius. Viktoriną parengė ir organizavo ŠVSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė ir socialinė pedagogė Donata Balandienė. Viktorinos laimėtojai buvo apdovanoti ŠVSB prizais, įteikti diplomai ir padėkos.  

Neringa Žukaitytė

 

Š. m. gruodžio 6 d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) tarptautiniame šokių konkurse - festivalyje "Ledo gėlės 2019", kuriame laimėjo III vietą. Sveikiname! 


Š. m. gruodžio 5 d. mūsų mokyklos mokinės dalyvavo Šiaulių miesto švietimo įstaigų sveikatingumo renginyje "Judėkime zumbos ritmu", kuriame užsiėmimus vedė ir mokytoja Arnolda Kapačinskienė.


2019 m. gruodžio 4 dienos rytą Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenę pasitiko įžiebta pirmoji Adventinė žvakė. Mokyklos erdves papuošė žodžiai, kviečiantys kiekvieną sustoti, nurimti ir pasidalinti vidine šviesa su šalia esančiais. 

Vakare P - 10 kl. mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) buvo kviečiami į susitikimą, kurio metu pagilino savo turimas žinias apie vaikų emocinį intelektą ir jo lavinimo būdus. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja kiekvienam atvykusiam. Ačiū Jums, kad rūpinatės savo vaiku!

 

Gruodžio 2 d. mokyklos mokinių tarybos nariams vyko mokymai, kuriuos vedė atstovė iš Šiaulių miesto mokinių moksleivių sąjungos. Mokinių tarybos nariai gilino žinias apie komandos formavimo ypatumus, komandinio darbo svarbą ir naudą, pareigas ir atsakomybes įgyvendinant veiklas. Vyko ne tik teoriniai, bet ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu nariai žaidė įvairius komandos formavimą stiprinančius žaidimus. Šie mokymai suteikė ne tik naujų žinių, tačiau ir sustiprino mokinių tarybos narių tarpusavio ryšius. 


Š.m. lapkričio 29d. mūsų mokyklos šokių kolektyvai "SPARNAI", "TREPSIUKAI"(vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo Šiaulių miesto švietimo įstaigų teatralizuotame koncerte "Gera žinia! Kalėdos tuoj bus čia!

Š. m. lapkričio 23 d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šiuolaikinio šokio festivalyje - konkurse "Idėjų sąskrydis" Kaune. Mažųjų grupė iškovojo II vietą, o vyresniųjų - III vietą. Sveikiname!


Š. m. lapkričio 14 d. Rokiškio kultūros centre vyko respublikinis  festivalis "Spalvos", kuriame dalyvavo mūsų mokyklos kolektyvai: "Trepsiukai", "Sparnai" (mokytoja Arnolda Kapačinskienė), muzikavimo būrelis "Dūdelė", dainos studija "Gama" (Vitalija Kučienė)


Š. m. lapkričio 14 dieną Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Rytas prasidėjo nuo bendro mokinių susitikimo aktų salėje. Susitikimo metu mokiniai analizavo žodžio tolerancija reikšmę ir jos svarbą visuomenei. Buvo akcentuojamas šių metų tolerancijos simbolis – švyturys. Mokiniai aptarė švyturio simbolio sąvoką, kuri reiškia pagalbą atrandant tinkamą kelią.

Dienos ypatingumą dar labiau padėjo atskleisti mokykloje organizuota „Spalvų savaitė“.  Tądien balta spalva simbolizavo tyrumą, šviesą, taiką, ramybę. Susiejant tolerancijos švyturio ir baltos spalvos simbolius, mokiniams buvo įteikti balti marškinėliai su užduotimi juos apipavidalinti tolerancijos tematika ir pristatyti vieni kitiems.

Skatinant mokinių vienas kito pažinimą ir tarpusavio bendradarbiavimą vyresnieji mokyklos mokiniai lankėsi pas mažesniuosius. Kartu vaikai lankstė popierinius laivelius, dalinosi geromis emocijomis bei padėjo vieni kitiems. Mokinių kūrybiniai darbai papuošė mokyklos erdves.

Džiugu, kad ši netradicinė diena visai mokyklos bendruomenei sukėlė pozityvias emocijas, šypsenas ir bendrystės jausmą.

Organizatoriai

 

Š. m. spalio 16 d. Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centre vyko tarptautinis muzikos festivalis "Meno sūkurys", kuriame dalyvavo mūsų mokyklos kolektyvai: šokių kolektyvas "Sparnai" (mokytoja Arnolda Kapačinskienė), muzikavimo būrelis "Dūdelė", dainos studija "Gama" (Vitalija Kučienė).

 

Spalio 15 d. Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė, puoselėdama gražias bendradarbiavimo tradicijas su kitomis Šiaulių miesto mokyklomis bei socialiniais partneriais, ŠU Botanikos sodu, ir atrasdama vis naujas neformaliojo ugdymo formas, pirmą kartą organizavo renginį „Kaimynų diena“.

Į renginį atvykusius „kaimynus“ iš Šiaulių sanatorinės mokyklos, Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos, Specialiojo ugdymo centro, Šiaulių universiteto Botanikos sodo ir Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus pasveikino šio renginio sumanytoja ir organizatorė, mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, Violeta Matakienė bei mokyklos 4 - 7 klasių auklėtiniai, surengę šventinį koncertą (mokytojos Vitalija Kučienė, Arnolda Kapačinskienė).

Renginio svečiai įdomiai, šiltai ir linksmai bendravo dalyvaudami keturiose edukacijose, kurias organizavo ir vedė mūsų mokyklos pedagogai bei Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotojai: suvenyrų gamyba (neformaliojo švietimo mokytoja Rasa Šukienė), vaistažolių arbatos ruošimas ir degustacija (Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotoja Rimanta Vainorienė, mokytojas Rimantas Liukinevičius), linksmieji žaidimai (neformaliojo švietimo mokytoja Vitalija Kučienė , mokytoja Ilona Garalevičienė ir 3a klasės mokiniai), sportinė veikla (neformaliojo švietimo mokytoja Virginija Baliutavičienė).

Po edukacijų visi skubėjome į mokyklos stadioną, kur mūsų jau laukė smagusis „Flašmobas”- sulėktuvės ( neformaliojo švietimo mokytojai Arnolda Kapačinskienė, Nerijus Ostrauskas).

Vasariškai malonus oras ir puiki susirinkusiųjų nuotaika leido betarpiškai bendrauti ir dalintis patirtais įspūdžiais. Šiaulių logopedinės mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Violeta Matakienė padėkojo „Kaimynų dienos“ dalyviams, įteikdama „saldžias dovanas” ir pakvietė skanauti sveikuolišką košę, vaišintis „kaimynų“ ruoštais ypatingais kepiniais bei vaistažolių arbata. Tikimės, kad šis renginys taps gražia mokyklos tradicija.

Šiaulių logopedinės mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja 

Violeta Matakienė,

Vyresnioji auklėtoja Ilona Garalevičienė


 

Spalio 4 d. mokykloje buvo paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Mokinių tarybos nariai iš pačio ryto pas itiko pedagogus su gėlėmis ir simbolinėmis, mokinių padarytomis, atminimo dovanėlėmis.

Mokytojas – ypatinga profesija. Jis, savo mintimis, darbu, savo užsidegimu, gali nulemti tolimesnę mokinio gyvenimo kryptį. Tai – ne tik didelė dovana, bet ir atsakomybė bei nelengva užduotis. Tad tariame ačiū, mūsų mokyklos pedagogams už nuoširdžias šypsenas, rūpestį, kantrybę ir žinias, kurias suteikiate mokiniams.

Mokinių tarybos pirmininkė Enrika

 


Rugsėjo 20 d. mokyklos tarybos nariai, kartu su socialine pedagoge D. Balandiene ir šokio mokytoja A. Kapačinskiene prisijungė prie tarptautinės „Darom“ akcijos kvietimo suorganizuoti sąspietį (flashmob‘ą), skirtą paminėti Pasaulinę aplinkos tvarkymo dieną (World Cleanup Day).

Tariame ačiū mokyklos mokiniams ir pedagogams, prisijungusiems prie kvietimo ir aktyviai sudalyvavusiems iniciatyvoje.

Mūsų mokyklos "World Cleanup Day" nuotraukos yra įdėtos "Darom" Facebook h https://www.facebook.com/mesdarom.lt/posts/2386390254742378?__tn__=-R

KONKURSAS

- Pasidalinkite šia nuoroda ir paprašykite, kad kiek galima daugiau žmonių paspaustų "patinka"

- Paprašykite, kad jie visi paspaustų "patinka" ir ant "Darom" Facebook paskyros

- 10 daugiausia patiktukų sulaukusių mokyklų išeis į antrą etapą, kur iš naujo varžysis, kas sulauks didžiausią "patiktukų" palaikymą

 


Mieli tėveliai,

Kaip žinia, nuo šių mokslo metų pradėjo galioti tik elektroniniai mokinių sveikatos pažymėjimai. Norint, kad būtų pilnai užpildytas vaiko sveikatos pažymėjimas reikia apsilankyti pas šeimos gydytoją (užpildo I pažymėjimo dalį) bei burnos higienistą (užpildo II pažymėjimo dalį). Tik užpildžius abi pažymėjimo dalis būna pilnai pateiktas vaiko sveikatos pažymėjimas ir laikomas tinkamu, kitu atveju būsime priversti raginti pasitikrinti iki galo. Taip pat, norime pranešti, kad dantukus pasitikrinus pas privatų burnos higienistą ar odontologą II vaiko sveikatos pažymėjimo dalis užpildyta bus tik tuomet, kai išrašą pateiksite savo šeimos gydytojui, kuris turi prieigą prie sistemos ir informaciją suves.

Informaciją parengė visuomenės sveikatos specialistė  Neringa Žukaitytė 


Dėl mokinių priėmimo į mokyklą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 2018 m. gegužės 25 d. įstatymu, mokinių priėmimo į mokyklą komisijos 2019 m. birželio 4 d. posėdžio nutarimu, 2019/2020 m. m. mokytis Šiaulių logopedinėje mokykloje kviečiami nauji mokiniai:

Pa klasė – 11 mokinių;

Pb klasė –11 mokinių;

Pb klasė – 10 mokinių;

1a klasė – 1 mokinys;

1b klasė – 2 mokiniai;

2b klasė – 1 mokinys;

3b klasė – 1 mokinys.

Tėvai (globėjai/rūpintojai) informuojami individualiai.

Tęsdami gražias bendradarbiavimo tradicijas 1b ir 4b klasių mokiniai lankėsi „Šaltinėlio“ bibliotekoje ir dalyvavo Dublino „Hartstown Community" ir „Bremore Educate Together" bendrojo ugdymo mokyklų bei Dublino 4 Vėjų lituanistinės mokyklos moksleivių kūrybinių darbų parodos „Šiauliai, nugulę popieriaus lape", skirtos Pasaulio lietuvių metams, atidaryme.

Mokiniai, susiskirstę į mišrias komandas, dalyvavo viktorinoje „Pasaulio lietuviai“, atsakinėjo į pateiktus klausimus, klausėsi Dublino mokinių sveikinimų, skaitė jų kūrybos eilėraščius apie Šiaulius, bei savo dainomis ir eilėraščiais paįvairino rytmetį.

                                 Mokytojos G.Grigaitienė ir V.Beinorienė


Š. m. gegužės 25 d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse "Aušrinė žvaigždė" ir tapo diplomantais. Sveikiname!


Š. m. gegužės 22d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" bei šokių būrelis "Pabiručiai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) šoko tarptautinio šokio konkurso "Aušrinė žvaigždė" atidarymo koncerte bei dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Sveikiname laimėtojus!

2019 m. gegužės 21 d. 2a klasės mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Šiaulių moksleivių namų organizuotoje Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodos-konkurso „Meškutis“ laimėtojų apdovanojimo šventėje, kurios metu visi susižavėję stebėjome meninę improvizaciją ir klausėmės dar negirdėtos Vytės Nemunėlio pasakos „Meškutis Rudnosiukas“ audiovizualinės versijos.

Labai džiaugiamės, kad gausiame laimėtojų būryje yra ir trys mūsų mokyklos mokiniai: II-oje amžiaus grupėje (7-10 metų) 2a klasės mokinė Austėja Jarušauskaitė laimėjo II vietą (auklėtoja Ilona Garalevičienė), IV-oje amžiaus grupėje (15 metų ir vyresni) 6a klasės mokinė Lukrecija Grubliauskaitė laimėjo III vietą, o Edvinas Jokšas buvo nominuotas „Už žaismingą formos interpretavimą“ (mokytojas Raimondas Gabrielaitis). Mokiniams buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanos „Pelėdos – taupyklės“. Sveikiname laimėtojus ir linkime kūrybinės sėkmės!

                                                               2a klasės auklėtoja Ilona Garalevičienė

 

Š. m. gegužės 21 d. muzikos ir šokio mokytoja Arnolda Kpačinskienė vedė zumbos užsiėmimą Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų šventėje "Judėkime muzikos ir šokio ritmu". Renginį atidarė mūsų mokyklos šokių būrelio "Pabiručiai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) šokėjai, o pertraukų metu dalyvius savo šokiais džiugino šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė). Užsiėmimuose dalyvavo ir mūsų 7 klasės mokiniai, kurie turėjo galimybę išmokti gatvės šokių elementų bei atlikti įvairius pratimus vandenyje.   

Š. m. gegužės 18 d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė), 7 klasės mokinių improvizacijos grupė "Laikas" (vadovai Arnolda Kapačinskienė, Nerijus Ostrauskas) dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse "Baltic Amber 2019" Jūrmaloje. Kolektyvo "Sparnai" I grupė su šokiu "Šok kartu" iškovojo II vietą, II grupė su šokiu "Rokenrolas" - III vietą, o improvizacijos grupė "Laikas" atlikdami kompoziciją "Piratų kelionė" pelnė II vietą. Po konkurso visi dalyviai pramogavo vandens parke "Livu" bei šauniai leido laiką Jūrmalos mieste. 


 EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

 „BŪK SAUGUS PRIE VANDENS TELKINIŲ“

Pagalvoję apie atostogas prisimename žaidimus prie jūros, ežero ar upės. Kad atostogos prie vandens telkinių būtų puikios, reikia laikytis saugaus elgesio prie vandens taisyklių. Kasmet mūsų šalyje skęsta maždaug 4 tūkst. žmonių. Saugaus elgesio vandenyje taisyklių pažeidimas yra pagrindinė žmonių žūties priežastis. Pakartokime, kokių atsargumo priemonių privalome imtis, norėdami būti saugūs prie vandens.

1.     Kartu su nepilnamečiais privalo būti suaugęs žmogus ir aiškiai matyti, ką jie veikia.

2.     Draudžiama žaisti vietose, kur nesunkiai galima įkristi į vandenį.

3.     Jeigu vaikas nemoka plaukti, jam negalima eiti giliai į vandenį.

4.     Negalima leisti vaikams nardyti nepažįstamose vietose, nes dugne gali būti aštrių daiktų, kurie gali susižaloti.

5.     Negalima plaukti už plūdurų, žyminčių maudymosi vietą.

6.     Vandenyje negalima stumdytis ir draugų nardinti po vandeniu.

7.     Juokaujant negalima šaukti „Skęstu – padėkite!“

8.     Negalima plaukioti ant pripučiamųjų čiužinių.

9.     Pamačius skęstantį žmogų,  skubiai pranešti gelbėtojams.

Apie saugaus elgesio prie vandens taisykles š.m. gegužės 14-ą ir 15-ą dienomis 2a, 2b, 3a ir 3b klasių mokinius supažindino Šiaulių visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė. Specialistė paaiškino, kaip reikia elgtis prie vandens ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Aktyviuose mokymuose mokiniai žiūrėjo mokomąjį filmą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė 

2019 m. gegužės 14 dieną Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko armėniškų, austriškų ir lietuviškų vaišių degustacija, kurioje dalyvavo mokyklos savanoriai Micha Rohner, Shushanik Ghazaryan, 4 ir 8 klasių mokiniai bei svečiavosi savanorės iš Sakartvelo ir Vokietijos Nino ir Dana. Savanoris Micha iš Austrijos pakvietė vaikus pasigaminti tradicines bulvių salotas ir kartu kepė dešreles, savanorė iš Sakartvelo Shushanik gamino tolma - ryžių ir faršo mišinį, suvyniotą į vynuogių lapus, ir kartu su vaikais gamino jogurtinį padažą, 8 klasės mokiniai gamino lietuvių pavasarį taip mėgstamus šaltibarščius, 4 klasės mokiniai vaišino kartu su mamomis keptomis spurgomis ir bandelėmis. Bendras stalas sujungė 5 šalių atstovus ir suteikė daug teigiamų emocijų ragaujant jau įprastus patiekalus ir bandant naujus. 


    Šių metų gegužės  6 - 10 d. mūsų mokykloje buvo įgyvendinta nauja iniciatyva – renginių ciklas „Šeimos savaitė – džiaugsmas būti kartu veiklose“.

Jo metu organizuota 2a ir 2b klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano mamytė“ (mokinius parodai rengė auklėtojos Joana Kravčenkienė, Ilona Garalevičienė, mokytojos Jurgita Steckytė ir Inga Zykienė), surengta popietė „Kaip ne tinginys „tinginį“ dovanojo“ 2a, 2b klasės tėvams. Visą savaitę vyko edukaciniai užsiėmimai mokinių tėveliams: “Medinio paukštelio dekoravimas” (vedė neformaliojo švietimo mokytoja Jūratė Sruogytė), keramikos užsiėmimas “Dekoruota lėkštutė” (vedė technologijų mokytoja Irma Miniauskienė), lininių paveikslėlių kūrimas ir gaminimas “Žydintis pavasaris” (vedė neformaliojo švietimo mokytoja Virginija Neverdauskienė), meno terapijos užsiėmimas „Spalvų ir muzikos mandala“ (vedė auklėtoja Ilona Garalevičienė) ir floristikos užsiėmimas “Vasaros žiedai” (vedė neformaliojo švietimo mokytoja Rasa Šukienė).

Mokinių tėvai ir artimieji gausiai susirinko į antrokų organizuotą popietę, kurios metu buvo sujaudinti vaikų jautriai deklamuotomis eilėmis, mokytojos Vitalijos Kučienės auklėtinių ir savanorės Shushanik Ghazaryan

muzikiniu pasirodymu, skambėjusiomis dainomis (mokinius paruošė mokytojos Arnolda Kapačinskienė, Inga Zykienė) bei maloniai pradžiuginti vaikų pagamintomis saldžiomis dovanėlėmis. „Tinginukus“ padaryti padėjo Stasio Šalkauskio savanorės Abigailė Cibulskaja, Kamilė Žilinskaitė, Justė Damarodaitė, kurios jau ne pirmą kartą talkina mūsų mokyklos mokiniams įvairiose veiklose.

Savaitės edukacijose dalyvavo apie 30 tėvų, kurie turėjo galimybę susipažinti su mokykloje vykdomomis neformaliojo švietimo programomis. Dalyvaudami įvairioje kūrybinėje veikloje, tėvai įgijo praktinių meninės veiklos įgūdžių bei patyrė daug teigiamų emocijų ir neišdildomų įspūdžių.

Tikimės, kad šeimos savaitė taps tradiciniu Šiaulių logopedinės mokyklos renginiu, stiprinančiu šeimos ir mokyklos bendrystę.

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Violeta Matakienė,

 auklėtoja Ilona Garalevičienė


Š. m. gegužės 8d. mūsų mokyklos 7 klasės mokiniai kartu su pedagogais Arnolda Kapačinskiene ir Nerijumi Ostrausku respublikiniame teatrų festivalyje "Saulės skraistė" pristatė muzikinę kompoziciją "Piratų kelionė". 


2019 m. gegužės 3 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko Motinos dienai skirtas renginys „Kartu...“. Į renginį buvo pakviestos Pb ir 4b klasių mamytės. Joms koncertavo muzikos mokytoja V. Kučienė, 3b ir 1b kl. mokiniai bei savanorė iš Armėnijos Shushanik Ghazaryan, eiles deklamavo Pb ir 4b kl. mokiniai. Po koncertinės dalies mamytės buvo pakviestos pasivaišinti sausainiais ir arbata, o jų vaikai tuo tarpu dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu gamino vainikėlį, atviruką ir kitas dekoracijas, skirtas mamytėms. Renginys baigtas diplomų geriausioms pasaulio mamytėms įteikimu, lauko gėlių puokščių dovanojimu ir šokiu pagal N. Čereškevičienės dainą „Nėriniuota suknelė“.


Sveikiname laimėtojus!

Trys 2a klasės mokiniai 2019 m. balandžio 20 d. dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse "Tau, mama", kurį organizavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.

Balandžio 30 d. sulaukėme džiugių naujienų: mūsų mažosios dailininkės Emos Uogintaitės piešinys 3-oje amžiaus kategorijoje laimėjo I-ąją vietą! O Edvinas Petravičius laimėjo nominaciją už nuotaikingiausią piešinį. Džiaugiamės auklėtinių pasiekimais ir sveikiname laimėtojus!

Kviečiame aplankyti spalvingą ir nuotaikingą parodą, kurios plakatą-kvietimą į laureatų apdovanojimo šventę-koncertą papuošė Emos darbas.

Mokinius parodai ruošė ir informaciją parengė

2a klasės auklėtoja Ilona Garalevičienė Projektinė veikla „Vaikai kuria grožį“ 

2019-04-29 d. mokykloje vyko projektinė veikla „Vaikai kuria grožį“. Projektą organizavo mokytojai: I.Miniauskienė, R.Ledauskienė, G.Grigaitienė ir R. Gabrielaitis. Mokiniai mokyklos kieme ant vielinės tvoros segmentų  pynė saules ir jas spalvino. Projekto pristatytas prasidėjo  ir baigėsi lietuvių  liaudies žaidimais: „Tykiai ramiai upelis tekėjo“, „Ėjimas per tiltelį“, „Icki Picki“,  „Mikita“. Buvo pasakojama  apie tautodailę, ornamentikos naudojimą buityje ir mene. Aptarti pynimo būdai, spalvinė gama, dažų išgavimas iš natūralių medžiagų. Mokiniai spalvino ornamentus ant tinklelio popieriuje ir patys pynė ant tvoros segmentų.

Saulėtas oras, geras nusiteikimas ir smagi nuotaika lydėjo vaikus ir pedagogus visos veiklos metu.

 


 Velykiniai sveikinimai

PADĖKOS POPIETĖ MOKINIAMS

Balandžio 16 d. vyko Padėkos popietė mokiniams. Susitikimą organizavo mokyklos Mokinių tarybos atstovai, kurie kartu su Direktorės pavaduotoja ugdymui G. Stapulioniene įteikė diplomus mokiniams užėmusiems prizines vietas Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, lietuvių (gimtosios) kalbos ir matematikos olimpiadose. Mokinių tarybos pirmininkė Auksė Laivytė ir Inesa Mečionytė taip pat padėkojo mokiniams, kurie II-ąjį šių mokslo metų trimestrą nepraleido nė vienos pamokos. Po oficialiosios dalies, mokiniai vaišinosi skanėstais ir žaidė smagius žaidimus. Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokyklos mokiniais!

Mokinių tarybos pirmininkė A. Laivytė


EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

„APSAUGOK SAVE NUO NEPAGEIDAUJAMŲ GYVENTOJŲ SAVO PILVE“

Kirmėlės gali sukelti labai daug įvairių ligų, tokių kaip drablialigė, kurią sukelia siūlinė apvalioji kirmėlė, askaridiozė, kurią sukelia žmoginė askaridė, trichineliozė, kurią sukelia spiralinė trichina. Lietuvoje taip pat dar yra atvejų, kuomet žmonės užsikrečia minėtomis kirmėlėmis dėl nesaugaus maisto produktų ruošimo ar higienos nesilaikymo, t.y. reto rankų plovimo bei netinkamo kanalizacijos nuotėkio, kuomet į aplinka patenka žmonių išmatos. Kaip išvengti užsikrėtimo kirmėlėmis ir kokių profilaktikos priemonių reikia imtis š.m. balandžio 9-10 dienomis 4a, 4b, 5a ir 5b klasių mokinius supažindino Šiaulių visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė. 


Velykinė popietė


Tęsdami gražią savanorystės ir bendradarbiavimo tradiciją jau antrus metus iš eilės 1b ir 4b klasių mokiniai susitinka kartu pasitikti pavasario velykinėje popietėje "Šventų Velykų belaukiant", kurios metu aptarė šventės prasmę, simbolius, papročius, tradicijas. Dainavo daineles apie pavasarį, grįžtančius paukščius. Susiskirstę komandomis atliko įvairias užduotis (dėliojo dėlionę, margino margučius, klausėsi ketvirtos klasės mokinių pasakos, atsakinėjo į klausimus), žaidė žaidimus. 

 


Š. m. balandžio 5d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje - konkurse "Šokių šokas" ir pelnė III vietą. Sveikiname! 

Balandžio 3 d. 1b kl. mokiniai su mokytojomis Ligita Anučauskyte ir Giedre Grigaitiene lankėsi Šiaulių apskrities VPK organizuotoje Atvirų durų dienoje, kur patrulių rinktinės pareigūnai, kelių policininkai demonstravo policijos ginkluotę, specialiąsias priemones, pasakojo apie darbo subtilybes. 
http://siauliai.policija.lrv.lt/…/atviru-duru-diena-policij…


EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS „RANKŲ ŠVAROS SVARBA MŪSŲ ORGANIZMUI“

Rankų priežiūra – vienas iš paprasčiausių būdų pašalinti nuo jų užkrečiamųjų ligų sukėlėjus ir yra svarbi užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonė. Plaunant rankas muilu nuo jų pašalinama  95 proc. žmogui patogeninių mikroorganizmų. Kad rankos būtų švarios, reikia tik vandens, muilo gabalėlio ir 20 sekundžių laiko. Tai gali apsaugoti nuo daugelio užkrečiamųjų ligų – virusų, sukeliančių viršutinių kvėpavimo takų ligas, gripo, virusinio hepatito A, žarnyno infekcijų.

Kaip taisyklingai plauti rankas bei kokias priemones reikia naudoti, š.m. balandžio 3-ąją dieną 1b, 2b, 3a ir 3b klasių mokinius supažindino Šiaulių visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė. Specialistė aktyviai bei linksmai priminė mažiesiems, kaip taisyklingai reikia plauti rankas, aptarė, ką reikia daryti, jeigu aplink neturime vandens ir muilo, bet reikia išlikti švariomis rankomis.

Aktyviuose mokymuose mokiniai žiūrėjo 4-is mokomuosius filmus.

                         Neringa Žukaitytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Skelbiame Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, matematikos olimpiados darbų rezultatus

 Kovo mėn. mokykla prisijungė prie Lietuvoje organizuojamos iniciatyvos „Sąmoningumo didinimo mėnuo Be patyčių 2019“. Mokiniai aktyviai dalyvavo veiklose, 2b ir 9a kl. mokiniai užsiėmė kūrybine veikla ,,Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“, taip pat buvo suorganizuota integruota valandėlė ,,Nekask duobės kitam, pats įkrisi". Vaikai mokėsi įveikti pyktį žaisdami ,,Negražių žodžių mūšį“. Atlikdami praktines užduotis, suprato, kad tolerancija yra svarbiausias draugiškos klasės tikslas. 3a kl. mokiniai surengė piešinių konkursą „Draugiška klasė“, atliko praktinį darbą „Draugystės saulutės kūrimas“. 1a kl. mokiniai aiškinosi „Kur gyvena pyktis“, žaidė socialinio pobūdžio žaidimus „Kaip pasielgtum?“, diskutavo apie patyčių žalą. Vyresniųjų klasių mokiniai žaidė draugiškąsias Tarpklasines tinklinio rungtynes, žiūrėjo ir analizavo socialinio pobūdžio filmus.

Dėkojame mokiniams ir pedagogams už dalyvavimą socialinėje iniciatyvoje, manome, kad kiekviena atlikta veikla buvo įdomi, žaisminga ir suteikė prasmės.

                                                                                          Socialinė pedagogė 


2019 m. kovo 21 d. mokykloje vyko tarptautinio projekto "Menų pasaulis" baigiamasis renginys - festivalis - konkursas "Gerumo sparnai 2019", kurį organizavo neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Violeta Matakienė, mokytoja Arnolda Kapačinskienė. Konkurse dalyvavo daugiau kaip 200 mokinių iš Lietuvos ir Latvijos specialiųjų mokyklų. Dalyviai turėjo galimybę atskleisti savo talentą, įgyti sceninės patirties. Kiekvienas kolektyvas buvo apdovanotas saldžiais prizais bei nominacijomis, kurias įteikė mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė. Tai vaikams suteikė daug teigiamų emocijų. 
 

 


Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris.  Šią dieną paminėjo ir mūsų mokyklos bendruomenė. Rytas prasidėjo renginiu "Mes kartu galime daug". Mokytojos J. Bučienės paruošti mokiniai skaitė eiles apie Žemę, šokėjai atliko pasveikinimo šokį Žemei, dainuojant mokytojai A. Kapačinskienei su mokiniais dainą "Gerumo sparnai" buvo pakelta Žemės vėliava. Po renginio sekė projekto "Žemė - mūsų planeta" įvairios veiklos. Mokytojos R. Kavaliauskienė, J. Steckytė, I. Zykienė kartu su mokiniais diskutavo aplinkosauginėmis temomis, mokytojai I. Miniauskienė, R. Gabrielaitis kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai turėjo galimybę pasigaminti bites iš antrinių ir gamtinių žaliavų, mokytojas S. Garbenis ugdė mokinių vikrumą sportinėse estafetėse "Aplink pasaulį" bei mokytoja A Kapačinskienė išmokė vaikus atlikti "Žemės šokį 2019". Projekto "Žemė - mūsų planeta"  baigiamoji dalis - Šiaulių miesto renginys "Pasaulinė Žemės diena", kuriame dalyvavo 5-10klasių vadovai su mokiniais. 

                                                                                                                   A. Kapačinskienė


Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis nuo 1995 m. narkotikų vartojimo vidurkis tarp 15–16 metų mokinių išaugo beveik 6 kartus. Jauniems žmonėms sudėtinga priimti atsakingus sprendimus dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Tai sąlygoja ir nuolat besikeičiantis kontekstas: internetu platinama daug jaunimą klaidinančios informacijos apie psichoaktyviąsias medžiagas, atsiranda vis daugiau naujų psichoaktyviųjų medžiagų (2018 m. – 53), sąlygų jų įsigyti ir atsisiųsti iš kitų šalių.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, reaguodamas į šias tendencijas, bei įvertinęs geriausią kitų šalių patirtį, sukūrė naują, interaktyvią interneto svetainę jaunimui nuo keturiolikos metų – www.askritiskas.lt, svetainės Facebook puslapis –https://www.facebook.com/askritiskas. Jos turiniu siekiama tinkamai informuoti jauną žmogų, suteikiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas. Taip pat skatinti būti atviru bendrauti, veikti, nebijoti iššūkių ir atsakomybės, o svarbiausia – sveikai ir įdomiai gyventi, pasitikėti savimi.

Kovo 18 d. Pa, Pb ir 1b klasių mokiniai dalyvavo inkilų kėlime ŠU Botanikos sode. Sodo darbuotojai papasakojo apie Botanikos sode gyvenančius paukščius, jų įvairovę, poreikius, naudą gamtai ir sodui. Mokiniai pirmą kartą pamatė inkilus voverei ir šikšnosparniams. Po to kėlėme inkilus mažiesiems sodo pagalbininkams. Ačiū Martynui su tėveliui už inkilėlį ir Pijui su tėveliu už lesyklėlę.


Skelbiame Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, lietuvių (gimtosios) kalbos olimpiados 

darbų rezultatus

5 klasė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.

Lavickaitė Gintarė

39 (III)

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

2.

Petrauskaitė Karina

24,5

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

3.

Dorša Deivis

33,5

Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla

4.

Jaunzemnieks Matas

42 (I)

Šiaulių logopedinė mokykla

5.

Labanauskas Sandrijus

29,5

Šiaulių logopedinė mokykla

6.

Zajauskas Ignas

29,5

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

7.

Prazarkevičius Aleksandras

38 

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Žeimenos   skyrius

8.

Gecevičiūtė Mija

7,5

Akmenės r. Ventos gimnazija

9.

Kareivaitė Arūnė

22,5

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

10.

Žuromskaitė Martina

40 (II)

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

11.

Romančikova Austėja

27,5

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

12.

Matulevičiūtė Virginija

31,5

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

13.

Miniotaitė Miglė

16,5

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla 

6 klasė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.

Kupreščenka Mantvydas

34

Šiaulių logopedinė mokykla

2.

Muzikevičius Aivaras

36

Šiaulių logopedinė mokykla

3.

Guntarskytė Skaiva

37

Šiaulių logopedinė mokykla

4.

Jokšas Edvinas

42 (I)

Šiaulių logopedinė mokykla

5.

Jokubauskas Marius

35

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

6.

Butvilauskaitė Alanta

23

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

7.

Šiupenytė Ernesta

17

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla

8.

Lušytė Viltė

41 (II)

Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla

9.

Sinkutė Emilija

9

Pakruojo Linkuvos specialioji mokykla

10.

Songvila Nedas

30

Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla

11.

Tomaitis Rytis

23

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Žeimenos   skyrius

12.

Vyšniauskas Karolis

23

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Žeimenos   skyrius

13.

Miežys Aronas Vytal

39 (III)

Šiaulių specialiojo ugdymo centras

14.

Penikas Adrijus

11

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio   gimnazija

15.

Niedria Darija

22

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

16.

Alekna Deinaras

30

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija 

7 klasė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.

Protasevičiūtė Klaudija

20

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

2.

Burneckaitė Gabija

43 (II)

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

3.

Cigas Joranas

48,5 (I)

Šiaulių logopedinė mokykla

4.

Mickeliūnaitė Enrika

35,5

Šiaulių logopedinė mokykla

5.

Tučkutė Aistė

17

Kelmės ,,Kražantės“ progimnazija

6.

Liorančaitė Fausta

8

Kelmės ,,Kražantės“ progimnazija

7.

Janeliūnaitė Inesa

36,5

Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla

8.

Bezmenas Eligijus

5,5

Pakruojo r. Linkuvos specialioji mokykla

9.

Abrutytė Kamilė

37,5 (III)

Šiaulių specialiojo ugdymo centras

10.

Borusevičiūtė Kamilė

17,5

Akmenės r. Ventos gimnazija

11.

Petrauskaitė Agnė

34

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

12.

Jagočanskaitė Austėja

14,5

Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija 

8 klasė

Eil. nr.

Mokinio pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.

Bilevičiūtė Samanta

21

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

2.

Škadauskaitė Irma

33,5 (III)

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

3.

Paukštelis Erikas

23,5

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla

4.

Šauklys Domas

23

Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla

5.

Bagvilaitė Inesa

38 (I)

Šiaulių specialiojo ugdymo centras

6.

Mamonaitė Akvilė

27

Akmenės r. Ventos gimnazija

7.

Purlytė Raminta

36 (II)

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

8.

Matekonis Gaudentas

22

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

 Š. m. kovo 17d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse "SHoCK 2019" Kėdainiuose. Mažųjų grupė iškovojo II vietą, vyresniųjų - III vietą. Sveikiname!


2017 – uosius Lietuvos Respublikos Seimas buvo paskelbęs poeto, publicisto, aktyvaus lietuvybės puoselėtojo išeivijoje Kazio Bradūno metais.

Šiauliai tapo vienu aktyviausiai K. Bradūno metus mininčių miestų. Buvo paskelbtas fotografijų konkursas „Bradūno žemė“, į kurį kviesti Lietuvos jaunuoliai. Nurodyta veikla skatino mokinių ir studentų kūrybingumą, meninę saviraišką, siekį aktualizuoti K. Bradūno kūrybinį palikimą, akcentuoti gimtojo krašto grožį, tėvynės gamtinį, istorinį, kultūrinį, tautinį paveldą; nuotraukose turėjo atsispindėti Bradūno žemės dvasia, mokinio ar studento santykis su bradūniškos Lietuvos vaizdiniu, sukurtu jo kūryboje.

Konkursui nuotraukas pateikė mokinės Auksė Laivytė ir Inesa Mečionytė (29 dalyviai atsiuntė 51 fotografiją). Paroda buvo atidaryta 2017 m. lapkričio 18 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Bendromis humanitarų ir politikų pastangomis Lietuvos Respublikos Seimas 2019 – uosius paskelbė   Pasaulio lietuvių metais. Idėją aktualizavo Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys, išeivijos istorijos tyrinėtojas dr. Stasys Tumėnas, kuris š.m. kovo 18 d. apsilankė Šiaulių logopedinėje mokykloje, kad įteiktų 10b klasės mokinėms Auksei Laivytei ir Inesai Mečionytei fotografijos ir poezijos knygą „Bradūno žemė“, kurioje esti mokinių fotografijos.

Giedrė Stapulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 


Kovo 11d. sveikinimai

Reikėtų pagaliau suvokti, kad dabar, o ne rytoj dedame kertinį akmenį į šviesų Lietuvos ateities rūmą, o tas akmuo, ta uola yra gimtoji kalba.

                                              Saulius Šaltenis

Kovo mėn. 4-8 dienomis Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko tradiciniai lietuvių kalbos puoselėjimo dienos renginiai. Mokyklos pedagogai bei mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose: dalykų mokytojai rašė diktantą, buvo išrinkti ir apdovanoti raštingiausi 5 – 10 klasių mokiniai.

2019-ieji Seimo nutarimu yra paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metaistad vyresniųjų klasių mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmą ,,Tumo kodeksas“.

Lietuvių kalbos dienos veiklose mokiniai sprendė kryžiažodį ,,Gramatikos labirintuose“, žaidė žaidimą ,,Gražiausių žodžių bingo“, iliustravo posakius, mįsles, patarles apie kalbą, o kalbos žinias pasitikrino viktorinoje ,,Kalbos skrynelę atvėrus“.

Lietuvių kalbos mokytojos 


2019 m. kovo 5 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko Užgavėnių šventė „Šalta žiema, šalin eik, o pavasari- ateik!”. Mokiniai žaidė Užgavėnių žaidimus, šoko ratelius. Vėliau vyko Lašininio ir Kanapinio kova, kuri simbolizavo žiemos ir pavasario kovą. Šventės pabaigoje buvo sudeginta   Morė ir taip atsisveikinta su žiema.

Šių metų kovo 2 d. Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė dalyvavo Užgavėnių šventėje prie Žaliūkių malūno, kur kepė įvairių rūšių blynus, vaišino į šventę susirinkusius miesto gyventojus, dainavo įvairias Užgavėnių dainas. Labiausiai prie šventės prisidėjo etnokultūros studijos  Saulės klėtis  dalyviai ir savanoriai iš Austrijos, Armėnijos ir Italijos. Žiema buvo išvaryta trankiai, smagiai, o mokykla laimėjo Linksmiausios blyninės“ konkursą.


Vasario 28 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko susitikimas su Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstove Ž. Tarvidaite. 5-10 klasių mokiniams pravesta prevencinė paskaita apie saugų elgesį ant užšalusių vandens telkinių. Mokymai buvo naudingi, nes vaikai turėjo galimybę ne tik išgirsti, bet ir žiūrėdami filmuotą medžiagą pamatyti, kokie pavojai tyko ant ledo, kaip vyksta gelbėjimo operacijos, kokią įrangą naudoja ugniagesiai gelbėtojai, o svarbiausia – kaip išvengti tokių nelaimių.

Vasario 26 d. mokinių tarybos iniciatyva, tradiciškai buvo organizuojamos judriosios pertraukos, kurių metu pradinių klasių mokiniams vyko zumbos užsiėmimai su šokio mokytoja Arnolda, o kūno kultūros mokytojai Virginija ir Simas padėjo organizuoti draugiškąsias kvadrato rungtynes 5-7 kl. mokiniams bei Tritaškių mėtymo varžybas 8-9 kl. mokiniams. Pertraukų metu taip pat buvo leidžiama muzika, kuri kvietė šokio ritmu pajudėti ir visą mokyklos bendruomenę. 

Dėkojame visiems už nuoširdžias šypsenas ir aktyvų įsijungimą į veiklas!

Mokinių tarybos pirmininkė Auksė


2019 m. sausio 28 d. mokykloje buvo organizuotos projektinės dienos „Mūsų dienos kaip šventė“ veiklos. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis šventėmis Lietuvoje ir kitose šalyse, dalyvauti piešinių konkurse "Mūsų šeimos šventės", koncerte „Mūsų dienos kaip šventė“, praktinėje veikloje „Šokio oazė“, spręsti kryžiažodį „Švenčių pynė“ bei rungtyniauti sporto žaidimuose.

Mokytojas G. Krūmas priminė atmintinas ir minėtinas dienas. Pristatytas gimimo džiaugsmas, už kurį esame dėkingi tėvams, aptarta, ką reiškia gimimo diena mums, tėvams, broliams, sesėms. 5 – 10 kl. mokiniai turėjo galimybę rišti mazgelius ant gyvenimo virvutės, prisimenant svarbius gyvenimo įvykius, juos įsivardinant pergalvoti autentiškumą ir kasdienybės grožį. Buvo parodyti vaizdo įrašai, kurie motyvuoja pastebėti kitą, pasveikinti ir priimti rodomą dėmesį. Ugdytiniai patyrė pozityvių emocijų.

Mokytoja R. Kavaliauskienė supažindino  su reikšmingiausiomis Turkijos, Italijos, Prancūzijos, Austrijos ir Armėnijos šventėmis, taip plėsdama mokinių pasaulėžiūrą, išmanymą skatindama mokinius, jaunuosius Lietuvos piliečius, gerbti kitų šalių tradicijas ir papročius. Veiklos metu mokiniai girdėjo italų, prancūzų kalbas – tai skatino bendrųjų kompetencijų ugdymą, mokinių akiračio plėtrą.

P-4 klasių mokiniai buvo supažindinami su Lietuvos Respublikos valstybinėmis šventėmis ir jų šventimo tradicijomis. Pateiktį parengė mokytoja R. Vyšniauskienė. Buvo organizuojamas P-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas "Mano šeimos šventė". Mokinių darbus vertino  ir nominacijas už originaliausius, kūrybiškiausius, spalvingiausius, įdomiausius, labiausiai atitinkančius temą piešinius įteikė dailės ir technologijų mokytojai I. Miniauskienė ir  R. Gabrielaitis.

Mokytojų E. Masiulytės ir L. Pastoraitės parengtas kryžiažodis ,,Švenčių pynė" sudomino mokinius. Sprendimo metu ugdytiniai pagilino žinias apie lietuvių kalendorines šventes;  ieškodami atsakymų, aktyviai dalyvavo bendroje veikloje, patyrė pozityvias emocijas.

Mokytoja A. Kapačinskienė praktinės veiklos metu „Šokio oazė“ supažindino mokinius su įvairiais šokio žanrais, šokio technika, dinamika, kartu atliko choreografinius elementus.

Kūno kultūros mokytojai V. Baliutavičienė ir S. Garbenis ugdydami 5-10 kl. mokinių vikrumą, taiklumą, organizavo sportinius žaidimus ,,Šventinių žaidimų stotelės“. Kiekviena klasė turėjo atlikti dešimt skirtingų sportinių užduočių. Ugdytiniai lavino jėgą, pusiausvyrą, ištvermę, sportinius įgūdžius, susikaupimą, jaudulio nugalėjimą.

Renginio pabaigoje Mokinių tarybos pirmininkė A. Laivytė padėkojo už mokinių darbus ir priminė, kad su darbščiais žmonėmis draugauja bitės. Jų dovaną mokiniams perdavė Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius“.

Mokytoja A. Kapačinskienė


 

Kviečiame aplankyti šiuo metu vykstančias Šiaulių logopedinės mokyklos mokinių ir pedagogų kūrybinių darbų parodas Šiaulių mieste, organizuotas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Šiaulių miesto moksleivių namais.  

 

Bendradarbiavimo su Šiaulių moksleivių namais koordinarorės 

 

 

Violeta Matakienė, Ilona  Garalevičienė"


Mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 10 papunkčiu, Šiaulių logopedinės  mokyklos bendruomenei ir tarybai pateikiama svarstyti mokyklos direktorės Rūtos Lanauskienės 2018 metų veiklos ataskaita.

Pasiūlymus dėl ataskaitos Mokyklos Tarybai siųsti adresu lm.siauliai@gmail.com  iki 2019 m. sausio 29 d. 

Mokykla, kaip ir ankstesniaisiais metais prisijungė prie Laisvės gynėjų dieną paminėti skirtos visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Nuo pat ankstaus ryto mokyklos languose buvo įžiebiamos žvakutės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį bei vienybę. Mokinių savivaldos nariai, kartu su mokyklos socialine pedagoge ir mokykloje savanoriaujančiu M. Rohner prisijungė prie Šiaulių m. mokyklų organizuojamos pilietinės akcijos „Laisvė...“, jos metu taip pat buvo įžiebiamos žvakės, iš jų sudėliojamas mums labai brangus ir svarbus žodis – LAISVĖ. Buvo prisiminti 1991 m. sausio 13-osios įvykiai, tylos minute pagerbti žuvę asmenys, kurie drąsiai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę.

2019 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau dvyliktą kartą. Minėjimas įgauna ypatingą prasmę ir reikšmę dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Prieš 28 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

Organizatoriai

 

Mūsų mokyklos 7-8 klasių ir College Hemi Jatisse 8-9 klasių mokiniai, dėka dviejų iniciatyvių anglų kalbos mokytojų Rasos Kavaliauskienės (Šiaulių logopedinė mokykla) ir Virginie Verdier ( College Hemi Jatisse) dalyvauja laiškų rašymo anglų kalba projekte, prasidėjusiame praėjusių metų spalio mėnesį.

Šią savaitę  mūsų mokiniai sulaukė siuntinio- staigmenos iš savo susirašinėjimo draugų, gyvenčių Nicoje  (Prancūzija).  Vaikai džiaugėsi laiškais, saldžiomis dovanomis. Labiausiai nustebino ir  daugiausiai susižavėjimo šūksnių sulaukė Celios (15 m.) atsiųsti piešiniai. 


Dėkojame Šiaulių miesto bitininkų draugijai "Spiečius" už dovanotą medų Šiaulių logopedinės mokyklos mokiniams.


Kalėdos P-4 klasių

Kalėdos 5-10 klasių


Prieš šv. Kalėdas dalyvavome Šiaulių miesto švietimo įstaigų VI-ojoje paramos akcijoje „Laimės keksiukai“.

Paramos akcijos tikslas – paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus, skiriant jų gydymui  akcijos metu surinktas pinigines lėšas.  

Akcijos uždaviniai:

- formuoti mokinių vertybines nuostatas: atjautą, mokėjimą dalintis, nesavanaudiškumą;

- skatinti mokinių savanorystę ir stiprinti bendruomeniškumą: telkti suaugusius ir vaikus kilniam tikslui;

- paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus, surinktas lėšas skiriant Urtės Žaliūkaitės ir Martyno Grikšto gydymui.

Gruodžio 7 d. ­– akcija vyko mokykloje,  gruodžio 14 d. – prekyba mokinių gamintais darbeliais prekybos ir pramogų centre „Akropolis“. Džiaugiamės surinkę 256 eurus, kurie buvo pervesti mažųjų ligoniukų gydymui į Šiaulių Rotary klubo „Harmonija” sąskaitą.

Dėkojame mokiniams , tėvams, mokytojams už nuoširdumą, atjautą ir bendradarbiavimą dalyvaujant paramos akcijoje.

                                    Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Violeta Matakienė

 

Kalėdiniai sveikinimai

Šiaulių logopedinės mokyklos pradinukai pasinaudojo kultūros pasu, leidžiančiu mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas, nemokamai lankytis muziejuose, renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose. Kultūros paso tikslas – nuo mažų dienų ugdyti mokinių kultūros suvokimą, meninį skonį, skatinti juos įsitraukti į kultūrines veiklas, kad susitikimas su kultūra, jos poreikis taptų jauno žmogaus būtinybe, gyvenimo dalimi. Kiekvienam pradinukui per 2018 metų rugsėjo–gruodžio mėnesius skirta po 5 eurus. Nuo 2019 m. kultūros pasas bus skirtas visiems Lietuvos moksleiviams, o kiekvienam besimokančiam bus skiriama 15 eurų kalendoriniams metams.

Šiaulių logopedinės mokyklos mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „3D dizainas Šiauliuose“ Šiaulių Išmaniojoje mokykloje, „Kas ten per dvarelį teka“ Šiaulių Sondeckio menų gimnazijoje, lankėsi Šiaulių dramos teatre ir žiūrėjo spektaklį vaikams „Ežiukas rūke“ pagal S. Kozlovo knygos „Ežiukas rūke“ pasakas. 

 


Šių metų gruodžio 13d. mūsų mokyklos šokių kolektyvo ,,Sparnai''(mokytoja A.Kapačinskienė),dainos studijos ,,Gama'', muzikavimo būrelio ,,Dūdelė'' (mokytoja V.Kučienė),7 klasės  mokinukai koncertavo Šiaulių miesto ilgalaikio gydymo ir geriatrijos ligoninėje, kur parodė koncertinę programą ,,Gerumo sparnai'' ir mini spektakliuką ,,Spragtukas''.Taip nusprendėme pradžiuginti sergančiuosius ir ligoninės personalą. Mokiniai taip pat gavo gerą pamoką, ugdant empatiją, nuoširdumą...Pažadėjome ir kitą kartą čia apsilankyti..Tegul tęsias gražus bendravimas ir bendradarbiavimas!

                                                                                          Auksė Laivytė

Š. m. gruodžio 8d. mūsų mokyklos pedagogai Arnolda Kapačinskienė, Vitalija Kučienė, Irma Miniauskienė, Rasa Šukienė, Ilona Garalevičienė vykdydami tarptautinį projektą 'Menų pasaulis" vedė atvirus neformaliojo ugdymo užsiėmimus Rygos  specialiosiose mokyklose, Latvijoje. Taip pat buvo suorganizuoti koncertai "Mes - pasaulio vaikai", kuriuose savo programas pristatė mokytojų Arnoldos Kapačinskienės, Vitalijos Kučienės paruošti ugdytiniai. Po pasirodymų pedagogai kartu su mokiniais vyko pasigrožėti Rygos senamiesčiu: Rygos pilis ir gynybinė siena su parako bokštu bei Švedų vartais, “Trijų brolių” namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotušės aikštė,Šv.Petro bažnyčia, Rygos Opera, Laisvės paminklas, didžioji ir mažoji miesto gildijos, “namas su katinu”, senamiesčio gatvelių labirintai. Grįžę į mokyklą, mokiniai dar ilgai aptarinėjo matytus Rygos vaizdus, dalinosi patirtais įspūdžiais.


Š. m. gruodžio 8d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse "Christmas Stars 2018" ir iškovojo II vietą. Sveikiname!

Gruožio 7 d. 4b klasės mokiniai lankėsi Šiaulių P.Višinskio bibliotekoje, kur susitiko su dailininke ekslibrisų kūrėja Lolita Putramentiene  Braza. Dailininkė papasakojo, kaip atsiranda ekslibrisas, parodė knygą, kurioje eksponuojami pasaulio dailininkų ekslibrisai, skirti Lietuvos 100- mečiui. Vėliau mokiniai grafikos technika gamino kalėdinius atvirukus, kuriuos dovanos savo artimiesiems


Gruodžio 4 d. mokykloje sulaukėme asociacijos „Savanoriški saugos būriai“ apsilankymo, kurią sudaro priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos rėmėjų, greitosios medicinos pagalbos atstovai. Ši asociacija prieššventiniu laikotarpiu lankosi Šiaulių m. mokyklose ir supažindina mokinius su saugiu pirotechnikos priemonių naudojimu, galimu pavojumi bei atsakomybe už neteisėtą įsigijimą ar naudojimą. 5 – 10 kl. mokiniai įdėmiai klausėsi pranešėjų, gilino žinias bei aktyviai atsakinėjo į užduodamus klausimus.

Socialinė pedagogė Donata Balandienė

Š.m. gruodžio 3 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje įvyko susitikimas su ekspedicijos „Misija Sibiras 18“ dalyviais Matu, Vilte ir Roberta, kurie 5-10 klasių mokiniams pristatė pilietiškumo ugdymo projektą. Dvi šiemet į Kazachstano Respubliką vykusios ekspedicijos grupės ( iš viso 24 žmonės) sugebėjo įrodyti, jog Lietuvos istorijos dalis slypi ne vien Sibire, bet ir kitose šalyse. Per 11 ekspedicijos dienų komanda iššukavo 16 bendrų miestų kapinių, kuriose skaitydami antkapių užrašus ieškojo lietuviškų pavardžių ir užrašų. Jiems pavyko surasti, inventorizuoti ir sutvarkyti beveik 200 lietuvių kapų, apie kuriuos informaciją paskelbti planuojama greitu metu. Ne mažiau svarbus darbas buvo memorialų tvarkymas. Buvusiose lagerių teritorijose lietuviai ir kitų tautų atstovai buvo laidojami masinėse kapavietėse, todėl atskirų kapų čia nėra. „Misija Sibiras 18“ sutvarkė jau esamus arba pastatė naujus memorialus net 4 vietose: Rudnike, Balchaše, Rytiniame Kounrade bei Mamočkino (mamyčių) kapinėse. Taip pat Kazachstane iškilo 6 nauji lietuviški kryžiai, vienas iš jų buvo pagamintas ir perduotas ekspedicijai Karagandos lietuvių bendruomenės. Aukščiausias Saranėje šalia 2 partizanų kapų pastatytas kryžius siekė net 4,8 m. Ekspedicijos metu komandai pavyko sutikti politinių kalinių vaikų, anūkų ir proanūkių. Vienas iš jų – Vladas Račkaitis, tebekalbėjo lietuviškai, nors Lietuvoje yra buvęs tik kartą prieš 30 metų. Susitikimo pabaigoje Matas, Viltė ir Roberta atsakė į mokinių klausimus, paskatino būti aktyviais savo šalies piliečiais ir įsilieti į organizuojamas pilietiškumo akcijas.

Pavaduotoja ugdymui G.Stapulionienė


Š.m. gruodžio 3 d. mokinių savivaldos nariai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė N. Žukaitytė ir socialinė pedagogė D. Balandienė organizavo protmūšį 7 – 9 kl. mokiniams „Ką žinai apie AIDS?“,kuris buvo skirtas Pasaulinę AIDS dienos paminėjimui. Diena pasaulyje minima nuo 1988 metų.

Mokinių komandos buvo sudarytos iš penkių klasės narių,  buvo pateikiami klausimai apie ŽIV virusą ir AIDS ligą.  

1-osios vietos laimėtojais tapo 9a kl. mokiniai, 2-ąją laimėjo septintokai. Mokiniams įteikti padėkos ir visuomenės sveikatos biuro prizai.

Tai buvo įdomi patirtis ugdant sveiką požiūrį į gyvenimą.

Socialinė pedagogė D. Balandienė 

Š. m. lapkričio 29 d. Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė susitiko su Europos Komisijos ekonomikos valdysenos pareigūnu Mariumi Vaščega, kuris suteikė informaciją apie mūsų valstybės ekonomikos augimą, apie piliečių galimybes, socialines garantijas, gyvenant Europos Sąjungoje.

M. Vaščega atkreipė dėmesį, kad nedarbas Lietuvoje mažėja ne tik dėl to, kad atsiranda naujų darbo vietų, bet ir todėl, kad mažėja darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Vyriausybės teigiamas sprendimas susijęs su darbo našumo didinimu, investicijomis, inovacijomis ir, žinoma, švietimo sistemos reformomis. Anot pareigūno, didžiausias Lietuvos iššūkis – pasirengti, kad ekonominės gerovės didėjimą pajustų didesnė Lietuvos gyventojų dalis.

Mokyklos bendruomenės nariai atsakė į pateiktus pareigūno klausimus apie Europos Sąjungos nares, pasidalijo mintimis apie Europos Sąjungos ekonomiką bei politiką.

2018 m. lapkričio 29 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, konferencija „Sėkmingų žmonių karjeros kelias“, kurioje mokiniai turėjo galimybę išgirsti pranešimus apie sėkmingų žmonių karjeros kelius ir pristatyti savo sėkmės istorijas. Sveikinimo žodį konferencijos pradžioje tarė mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė, dalyvius savo šokiais pasveikino mokyklos šokių kolektyvas „Sparnai“ (vadovė A. Kapačinskienė). Savo sėkmingos karjeros kelio ieškojimais pasidalijo Klaipėdos universiteto studentė, magistrė Raminta Stankevičiūtė bei projektų koordinatorė, lektorė, menininkė Živilė Žostautienė, kuri mokyklos aktų salėje surengė savo meninių darbų parodą.Konferencijos metu buvo pristatyta 14 pranešimų, kuriuos skaitė 27 mokiniai iš vienuolikos Lietuvos mokyklų.

Mokytojos L. Pastoraitė ir R. Vyšniauskienė 


,,Perliukai‘‘- tai tradicinis,  kas trejus metus vykstantis nacionalinis jaunų neįgaliųjų dainininkų ir instrumentalistų konkursas-festivalis, kuriame II premiją 2018 metais laimėjo Šiaulių logopedinės mokyklos mokinys Darijus Škėla.

2018 m. lapkričio 26-30 d. Vilniuje vyko IV konkurso-festivalio ,,Perliukai‘‘ baigiamieji renginiai - jungtiniai laureatų ir profesionalių muzikantų koncertai, seminarai, edukacijos, vakaronės, spektakliai. Konkursą-festivalį organizavo Lietuvos specialios kūrybos draugija ,,Guboja‘‘, projekto vadovė-iniciatorė Viktorija Vitaitė.

Darijus Škėla baigiamųjų koncertų metu atliko dvi dainas, su „Trimito“ orkestru dalyvavo edukacinėje programoje šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus lenkų kultūros namuose. Visiems laureatams patiko vakaronė ,,Advento ilgvakaris‘‘, Vilniaus kultūros centro teatro studijos ,,Elementorius‘‘ spektaklis ,,Gailius ir jo žirgas‘‘.

Baigiamuosiuose renginiuose dalyvavo ansamblis ,,Saulės natelės“ iš Maskvos, popgrupė ,,Hey! Mix“, klarnetininkas Karolis Pratkus, nacionalinio M. K. Čiurlionio menų mokyklos pučiamųjų kvintetas, vokalistės Giedrė Vokietytė ir Rūta Žibaitytė, prof. Artūras Anusauskas, Lietuvos valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras ,,Trimitas“, Vilniaus raj. Buivydiškių kultūros namų folkloro ansamblis ,,Verdenė“, Vilniaus kultūros centro teatro studija ,,Elementorius“, Lietuvos specialios kūrybos draugijos ,,Guboja“, Spalvų orkestras. Visus džiugino dainininkas, renginių vedėjas, publikos numylėtinis Jurgis Brūzga.

Užimta ir spalvinga renginiais savaitė greit prabėgo. Įgyta naujų patirčių, rasta daug naujų draugų, patirta daug pozityvių emocijų.

Mokytoja Vitalija Kučienė


2018 m. lapkričio 21 d. mokyklos šokių kolektyvo ,,Sparnai’ (vadovė A.Kapačinskienė)’, muzikavimo būrelio ,,Dūdelė’’, dainos studijos ,,Gama’’ (vadovė V.Kučienė)  mokiniai dalyvavo Rokiškio pagrindinėje mokykloje vykusiame IV respublikiniame menų festivalyje ,,Spalvos’’, kuriame parodė turiningą programą. Festivalyje dalyvavo Pasvalio spec. mokyklos, Utenos spec. mokyklos, Šeduvos spec. mokyklos, Šiaulių ,,Ringuvos’’ spec.mokyklos, Zarasų ,,Lakštingalos’’ mokyklos, Zarasų raj. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos , Rokiškio pagrindinės mokyklos mokiniai.  Festivalis padovanojo daug gražių akimirkų, naujų draugų, nuoširdžių šypsenų…

Mokytoja Vitalija Kučienė

Lapkričio 21 d. mokyklos mokinių savivaldos nariai surengė rytmetinę akciją „Labas rytas – Tau tariu!“, ši diena buvo skirta paminėti Pasaulinę sveikinimosi ir mandagumo dieną, kurios metu yra siūloma išsiųsti kuo daugiau sveikinimų visiems savo draugams ir pažįstamiems. Pasaulinė sveikinimosi diena pradėta minėti nuo 1973 m. Jungtinėse Amerikos valstijose. 

Mokinių taryba

2018 m. lapkričio 15 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje įvyko dr. Dariaus Juodžio paskaita ,,Partizaninis judėjimas Lietuvoje (1944–1953)“. Gausiai susirinkusi ir aktyviai renginyje dalyvavusi mokyklos bendruomenė išgirdo ir pamatė intriguojančią istoriko, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro mokslo darbuotojo paskaitą, kurios metu kalbėta apie „tokias partizanų kovos aplinkybes, kokios jos buvo iš tikrųjų“.

Prelegentas betarpiškai ir įtikinamai atskleidė sudėtingą partizano gyvenimo ir kovos vaizdinį: priesaiką, uniformą, ginkluotę, pasižymėjimo ženklus, bunkerius, rėmėjus, kautynių epizodus, dramatišką kovos pabaigą ir šiandieninę atminimo kultūrą. Autentiškos partizanų fotografijos, bunkerių brėžiniai, karikatūros ir partizanų atsiminimai sukūrė tikrovišką atmosferą, kurią įtvirtino ir pats partizanų istorijos žinovas, pasipuošęs partizano uniforma ir ekipuote.

Vizualinė ir įtraukianti paskaita ne tik detaliai supažindino vaikus su partizaniniu judėjimu, bet ir paskatino juos perimti tas partizanų vertybes, už kurias jie paaukojo savo gyvybes. Džiugu, kad ir jaunoji karta pademonstravo pokario istorijos žinias, klausė, domėjosi, o tai rodo, kad tema palietė jų širdis ir protus. Taip mokykla pratęsė įgyvendinamą projektą „Aš pažįstu Lietuvos partizanus“ ir prasmingai paminėjo Adolfo Ramanausko-Vanago metus.


 Š. m. lapkričio 12d. mūsų mokyklos pedagogai Arnolda Kapačinskienė, Ingrida Miceikienė, Nerijus Ostrauskas vykdydami tarptautinį projektą "Menų pasaulis" vedė atvirus neformaliojo ugdymo užsiėmimus Telšių Naujamiesčio mokyklos mokiniams ir mokytojams. 


Š. m. lapkričio 8d. neformaliojo švietimo  skyriaus vedėja Violeta Matakienė ir mokytoja Arnolda Kapačinskienė organizavo koncertą "Draugystės žiedas", kuriame meninę programą pristatė Jelgavos specialiosios mokyklos mokiniai ir mokytojai. Mūsų mokyklos bendruomenė turėjo galimybę susipažinti su latvių liaudies dainomis, šokiais, rateliais, žaidimais.


Š.m. spalio 17 d. mokykloje lankėsi Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos inspektorės A. Kurklinskienė ir Ž. Tarvydaitė, kurios 1-4 klasių mokiniams organizavo pamoką apie saugų elgesį su ugnimi, gresiančius pavojus ir gaisro pasekmes. Mokiniai sužinojo, į ką reikia kreiptis pagalbos ir ką daryti, jeigu pastebimas gaisras, kaip naudotis gesintuvu. Ugdytiniai sužinojo apie ugniagesių darbo specifiką ir ypatumus.

                  Donata Balandienė, socialinė pedagogė 

         „Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė" 

                            (J. V. Getė)

Š. m. spalio 17 dienos rytą Šiaulių miesto meras Artūras Visockas aplankė Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenę ir stebėjo Šiaulių miesto 2018 metų „Metų mokytojos“ Vilmos Beinorienės, pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos ir vyresniosios logopedės, integruotą pamoką, kurią vedė kartu su muzikos mokytoja metodininke Vitalija Kučiene 4b klasės mokiniams.

Džiugu, kad į mokymo(si) procesą įsitraukė visi jo dalyviai – organizatoriai, vedantieji, stebėtojai. Buvo išsakytos įvairiakryptės įžvalgos.

Meras A. Visockas pastebėjo, kad mokykloje sukurtas palankus mikroklimatas mokymuisi, puoselėjamos amžinosios vertybės. Mokyklos pedagogai pripažino, kad jų pedagoginės veiklos tikslas, ašis, vėliava – dvasingumo puoselėjimas. Pagal tai vertinami visi veiksmai ir sprendimai. Meras paantrino, kad dvasinis ugdymas nemėgsta demonstruotis, jo rezultatų nenumatysi – jie nesveriami, neskaičiuojami, nes apčiuopiami ir matuojami širdimi. Stebėtoje lietuvių kalbos ir muzikos pamokoje vyravo ori ir neerzinanti jausena, šviesa, tolerancija. 

Išvyka į Šiaulių apylinkės teismą  

       

Kada paskutinį kartą rašėte laišką? Ne kompiuteriu , o ranka ....

Ar  prisimenate, kada ranka rašytą laišką gavote paštu?

          Spalio 10-12 dienomis Šiaulių logopedinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojai įgyvendino projektą, skirtą  tarptautinei pašto dienai, „Laiško kelionė laiku“. Mokiniai dalyvavo daugybėje veiklų, integruotose pamokose ir užsiėmimuose: susipažino su laiško rašymo formų kaita, rūšimis, šiuolaikiniais elektroniniais laiškais; gamino vokus ir senovinius antspaudus; rašė laiškus susirašinėjimo draugams iš Vokietijos ir Prancūzijos, mokėsi suruošti siuntinį. Mokiniai prisiminė laiško rašymo modelį, skaitytus grožinės literatūros kūrinius; susipažino su atvirukų kilme, gamybos būdais, paruošė atvirukų savo susirašinėjimo draugams; ugdė savo kūrybines galias, lipdydami keramikinius ženkliukus - paukščiukus; gilino žinias apie elektroninius laiškus, tobulino jų rašymo įgūdžius ir susipažino su iškylančiomis grėsmėmis.

                                                        Projekto koordinatorė Rasa Kavaliauskienė                         

Tarptautinės mokytojų dienos sveikinimai

2018 rugsėjo 26 d. Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje vyko Šiaulių regiono pradinių klasių mokytojų ir mokinių konferencija „Gamta ir vaikas“. Konferencijos metu mokiniai ne tik susipažino su gyvūnijos pasauliu, pristatė pranešimus apie gamtą, bet ir šoko ZUMBĄ kartu su Šiaulių logopedinės mokyklos mokytoja metodininke Arnolda Kapačinskiene.

https://www.facebook.com/splius.lt/photos/a.1691281084334317/1691282051000887/?type=3

http://www.regionunaujienos.lt/siauliu-regiono-pradiniu-klasiu-mokiniu-ir-mokytoju-konferencija-gamta-ir-vaikas/

Š.m. rugsėjo 26 d. Šiaulių sporto klube „Mangustas“ vyko dziudo ir sambo parodomoji treniruotė, kurią vedė treneriai Santa Pakenytė (dziudo sportininkė, pirmoji Lietuvos atstovė dalyvavusi olimpinėse Rio de Žaneiro žaidynėse) ir Stanislovas Kulikauskas. Treniruotėje dalyvavo 4a ir 6b klasių mokiniai. Jie drauge su profesionalais sportininkais  atliko pramankštą, įvairius dziudo ir sambo pratimus, žaidė judriuosius žaidimus.

S. Pakenytė mokinius supažindino su sportininko dienotvarke, aptarė mitybą, atkreipdama dėmesį į mokinių sveikatos ugdymą taisyklingai maitinantis. Sportininkė pasidalino įspūdžiais iš olimpiados. 

                                                   Kūno kultūros mokytoja Roberta Stapulionienė

Š. m. rugsėjo 25d. mūsų mokyklos pedagogai Arnolda Kapačinskienė, Vitalija Kučienė, Irma Miniauskienė, Rasa Šukienė, Virginija Neverdauskienė vykdydami tarptautinį projektą 'Menų pasaulis" vedė atvirus neformaliojo ugdymo užsiėmimus Jelgavos ir Jūrmalos specialiosiose mokyklose, Latvijoje. Taip pat buvo suorganizuoti koncertai "Mes - pasaulio vaikai", kuriuose savo programas pristatė mokytojų Arnoldos Kapačinskienės, Vitalijos Kučienės paruošti ugdytiniai.


Graži 1 b ir 4 b klasių mokinių bendradarbiavimo tradicija tęsiasi ir šiais mokslo metais. Rugsėjo 21 d. dailės ir technologijų pamoka vyko mokyklos kieme. Vaikai rinko gamtinę medžiagą, ją rūšiavo ir kūrė mandalas. Vyresnieji mokiniai padėjo mažiesiems ir visi kartu įgyvendino kūrybines idėjas. Nors ir neilgai, vaikų sukurti darbeliai puošė mokyklos aplinką.  Smagiai praleistas laikas įkvepia ir toliau brandinti bendravimo ir bendradarbiavimo idėjas.

                                                                 Giedrė Grigaitienė Ir Vilma Beinorienė


Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 4 b klasės mokiniai vykdo projektą "Profesijų mozaika", kurio metu susipažįsta su įvairiomis profesijomis ir specialybėmis. Pirmoji išvyka pagal projektą - apsilankymas Šiaulių apskrities priešgaisrinės valdybos 3-iojoje komandoje. Viršininko pavaduotojas Laimonas Kivilius priėmė mokinius labai šiltai, papasakojo apie ugniagesių darbo specifiką, sunkumus, pavojus, su kuriais jie susiduria darbe, pristatė anksčiau ir dabar naudojamą techniką, kokios užduotys ir fiziniai pratimai reikalingi atlikti kasdien, tam kad neprarastum įgūdžių ir kompetencijų, parodė iš gaisraviečių išsaugotus apdegusius eksponatus, gaisro priežastimi tapusius įvairius sprogusius daiktus (dujų balionus, benzino bakus ir kt.), patarė, ką reikia daryti ir kaip elgtis gaisro atveju. 


 

Rugsėjo 13 d. mokykloje svečiavosi Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai, kurie P-2 klasių mokiniams pravedė pamokėlę apie saugų elgesį. Vaikai prisiminė, ką reiškia kiekviena šviesoforo spalva, ką reikia daryti priėjus prie perėjos ir kaip saugiai kirsti gatvę. Kada ir kur galima važinėtis dviračiu, riedučiais. Vaizdinėje medžiagoje pamatė, kaip taisyklingai prisikabinti atšvaitą ar užsidėti šviesą atspindinčią liemenę. Ačiū pareigūnams už bendradarbiavimą!

Socialinė pedagogė Donata


Š.m. rugsėjo 12 d. Šiaulių universitetas organizavo vaikų bėgimą „Aš galiu bėgti“, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos 4b klasės mokiniai, mokytojos Roberta Stapulionienė ir Aurelija Norienė. Renginys įtrauktas į Europos sporto savaitės veiklas.

           Šventė subūrė daug sporto entuziastų: bėgo 5-7 metų vaikai ir pradinio ugdymo mokiniai. Skambant ritmingai muzikai buvo atliktas apšilimas, po to bėgikai buvo pakviesti prie starto linijos. Šventės pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti įsimintinomis dovanėlėmis. Mokiniai grįžo į mokyklą puikiai nusiteikę tolesnei edukacinei veiklai.

Kūno kultūros mokytoja Roberta Stapulionienė


 Š. m. rugsėjo 6d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) kartu su 7 klasės mokiniais dalyvavo renginiuose  "Šiaulių dienos 782" bei meno kolektyvų festivalyje "Rudens mozaika". 

https://www.facebook.com/pg/siauliukulturoscentras/photos/tab=album&album_id=2211209185588040


Rugsėjo 1-osios akimirkos


Keturiasdešimt P-10 klasių mokinių birželio 5 d. vyko į skatinamąją ekskursiją „Panevėžio krašto įdomybės“. Jos metu aplankė meninio stiklo studiją „Glasremis“, kurioje sužinojo, kaip meistrai formuoja ir gamina meninius dirbinius iš stiklo masės. Iš apžvalgos kambario gyvai stebėjo stiklo dirbinių gaminimo procesą ir eigą. Mokiniai buvo sužavėti stiklo meistrų kruopštumu, meninių dirbinių sudėtingumu bei įvairove.

Vėliau mokiniai lankėsi Panevėžio lėlių vežimo teatre. Šiame edukaciniame užsiėmime sužinojo, kad Panevėžyje esantis lėlių vežimo teatras yra vienintelis šalyje ir vasaros sezono metu su arklių tempiamu vežimu lankosi įvairiuose Lietuvos miesteliuose, rodydami meninius spektaklius vaikams. Taip pat susipažino su įvairaus tipo lėlėmis, skirtingais jų pavadinimais bei patys išbandė valdyti teatrines lėles. Stebėjo meninius pasirodymus.

           Susipažinę su Panevėžio miestu, vėliau mokiniai vyko į Stanionių kaime esantį lėktuvų muziejų, tai vienintelis Lietuvoje lėktuvų muliažų muziejus po atviru dangumi, kuriame eksponuojami kariniai naikintuvai, sraigtasparniai. Susipažino su aviacijos technika bei prietaisais, apžiūrėjo lėktuvų „juodųjų dėžių“, radijo ryšio imtuvų ir siųstuvų kolekciją.  

Aplankę Panevėžio kraštą mokiniai važiavo į Krekenavoje esantį apžvalgos bokštą, pasikėlę į 25 metrų aukštyje esančią apžvalgos aikštelę pasigrožėjo Krekenavos regionine parko panorama.

Socialinė pedagogė Donata


Šm. birželio 5 d. mokykloje buvo organizuota sporto šventė „Drąsiai, stipriai, vikriai, sporte visi draugai!” Šventę pradėjo sveikinimu ir palinkėjimu būti vikriems ir sportiškiems mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Stapulionienė. 

Įgyvendinant kultūringo elgesio skatinimo programą, kurios tikslas formuoti tinkamą mokinių elgesio raišką bei įgūdžius, P-4 kl. mokiniai kovo – gegužės mėn. kiekvieną dieną įsivertindavo savo poelgius, nuspalvindami pateikto piešinėlio langelį atitinkama spalva. Ši veikla mokiniams patiko, buvo žaisminga ir taip skatino stebėti ir kontroliuoti savo elgesį.

Gegužės mėn. pabaigoje apžiūrėjus ir įvertinus mokinių darbus, kartu su mokyklos psichologe J. Steckyte, apdovanojome kiekvienos klasės mokinį mokyklos skirtu saldžiu prizu už jų pastangas bei norą išlikti kultūringais, mandagiais mokiniais.

                                                                                  Socialinė pedagogė Donata


Mokiniai sugužėjo į mokyklos stadioną rytinei mankštai. Mankštinosi grojant muzikai. Smagu, kad nuo vaikų nė kiek neatsiliko ir mokytojai. Jie kartu sportavo, dalyvavo rungtyse.

Mokiniai kiekvienais metais laukia šios šventės ir noriai joje dalyvauja. Ji rengiama, kad būtų skatinamas mokinių aktyvumas, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas. Svarbu, kad sportavimas teiktų malonumą ir padėtų kiekvieną dieną pasitikti gera nuotaika.

Ačiū pradinio ugdymo mokytojoms už pagalbą organizuojant estafetes.

Kūno kultūros Roberta Stapulionienė 

Paskutinio skambučio šventė mokykloje

2018 m. gegužės 24 d. mokykloje įvyko graži Paskutinio skambučio šventė. Mažylių pora,  su skambučiu rankoje,  į aktų salę palydėjo 10-os klasės mokinius. Dešimtokai buvo puošnūs, tačiau jų veiduose atsispindėjo rimtis ir susikaupimas. Jie atrodė lyg išsigandę paukščiai, pasiruošę paskutiniam skrydžiui. Tą nuotaiką atspindėjo  scenoje netikėtai pražydęs obels medis,  išskrendantys paukščiai.

Prieš didįjį skrydį devintokai savo vyresniems draugams žaismingai  suvaidino spektaklį „Šventės medžioklė“, sukurtą Kazio Sajos „Mamutų medžioklės“ motyvais. Spektaklyje buvo atskleistos gyvenimo pamokos, o pats gyvenimas – tarsi  verdanti košė. Ją kiekvienas turi maišyti, kad neprisviltų, dėti pagardų pagal savo skonį. Devintokai dešimtokams dovanojo simbolinius medinius šaukštus ir išlydėjo į savarankišką gyvenimą.  

                                                                      9b klasės auklėtoja Jūratė Sruogytė

 

Šiaulių logopedinės mokyklos antrų klasių mokiniai pavasarį lankė privalomas plaukimo pamokas Šiaulių plaukimo mokykloje „Delfinas“. Trenerė padėjo mokiniams tobulinti plaukimo įgūdžius, mokė teisingai kvėpuoti vandenyje, laikytis vandens paviršiuje, taisyklingai atlikti kojų judesius. Mokiniai pamokose sužinojo, kaip elgtis netikėtai įkritus į vandenį, ką daryti, atsitikus nelaimei, sužinojo, kuo vanduo ir plaukimas naudingas sveikatai, kokie pavojai tyko vandenyje. Šios privalomos pamokėlės mūsų antrokams atnešė didžiulę naudą, mokiniai jų metu įgijo būtinus įgūdžius ir pamėgo plaukimą.


Vienintelė šalyje Šiaulių logopedinė mokykla, kurioje ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, vykdo „Erasmus+“ strateginės mokyklų partnerystės projektą „Matematiniai žaidimai“. Plačiau

Š. m. gegužės 22d. šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė organizavo "Zumbos ir aerobikos fiestą" mūsų mokyklos mokiniams. Vaikai turėjo galimybę aktyviai dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose: aerobikos (vedė kūno kultūros mokytoja Roberta Stapulionienė), zumbos ir strong by zumba (vedė Arnolda Kapačinskienė), kūno pusiausvyros ir harmonijos (vedė Šiaulių sveikatingumo klubo "IMPULS" trenerė, J. Janonio gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė Linda Gudaitė). Mokiniai džiaugėsi turiningai praleistu laiku.


Š. m. gegužės 20d. 6 klasės mokiniai, šokių kolektyvo "Sparnai" vyresniųjų grupė kartu su pedagogais Arnolda Kapačinskiene, Nerijumi Ostrausku vyko į Vilnių. Nuvykę į sostinę,  pirmiausia aplankėme Valdovų rūmus, kur dalyvavome edukacinėje programoje apie LDK ginkluotę. Susipažinome su įvairių laikotarpių arbaletais, alebardomis, rapiromis, muškietomis. Galėjome jas palaikyti rankose, palyginti ginklų svorį.

Buvo smagu pasimatuoti riterio šalmą. 
Po to jaukiomis senamiesčio gatvelėmis ėjome pasigrožėti žydinčiu Bernardinų sodu, aplankėme Arkikatedrą baziliką. 
Įspūdį paliko iliuzijų muziejus. Turėjome galimybę pamatyti, paliesti ir sužinoti, kaip veikia daugybė įvairių optinių bei mechaninių iliuzijų. Sužinojome, kuo skiriasi iliuzija nuo tikrovės.
Abejingų nepaliko ir Vilniaus TV bokštas, kuris  yra aukščiausias statinys šalyje ir teisėtai užima garbingą vietą tarp aukščiausių pasaulio televizijos bokštų. Grįžę į mokyklą, mokiniai dar ilgai aptarinėjo matytus Vilniaus vaizdus, dalinosi patirtais įspūdžiais.

                                                                                 Mokytoja A. Kapačinskienė


Š. m. gegužės 12d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse - festivalyje " Jūrmala 2018" ir iškovojo II vietą. Sveikiname!


Š. m. gegužės 9d. mūsų mokyklos 6 klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame teatrų festivalyje "Saulės skraistė" ir vaidino muzikinę pasaką "Spragtukas" Vaikus festivaliui ruošė pedagogai: Arnolda Kapačinskienė, Nerijus Ostrauskas.


48-osios laidos dešimtokai mokyklos bendruomenę pakvietė į  karpinių parodą, kurią pavadino  ,,Juoda – balta” . Parodai pasiruošti mokiniams padėjo dailės ir technologijų mokytojas Raimondas Gabrielaitis. Savo sukurtus paveikslus dešimtokai dovanoja mokyklai kaip padėką už čia praleistas gražias ir laimingas mokyklines dienas.


Viktorina "Ar pažįstate Šiaulius?"

Gegužės 9 dieną Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko tarpmokyklinė viktorina "Ar pažįstate Šiaulius?" Viktorinoje dalyvavo Jovaro progimnazijos trečiokai, Dainų progimnazijos 3a klasės mokiniai, Šiaulių logopedinės mokyklos 3a ir 3b klasių mokiniai. 

Viktorina prasidėjo daina apie Lietuvos miestus bei filmu apie Šiaulius. Vėliau vaikai turėjo atlikti įvairias užduotis: surinkti iš sakinių padavimus apie Šiaulių miestą ir jo apylinkes, klausantis suskaičiuoti, kiek kartų tekste paminėtas miesto vardas, atspėti dėlionėse įvairias miesto vietas, patys surinkti dėlionę, išspręsti kryžiažodį. Pabaigoje  laukė žaidimas TAIP arba NE . 

Visas užduotis vaikai stengėsi atlikti pasidalinę į mišrias komandas. Baigiantis viktorinai buvo suskaičiuoti taškai, pasveikintos ir apdovanotos komandos, pasidžiaugta piešinių apie Šiaulius paroda mokyklos foje.

Džiaugiamės bendravimu ir bendradarbiavimu su  mūsų partneriais ir tikime, kad mūsų bendravimas nenutrūks ir ateityje.

                                                                              V.Beinorienė, I.Juozapavičiūtė

 

Š. m. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" gegužės 12 d. (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse - festivalyje " Jūrmala 2018" ir iškovojo II vietą. Sveikiname!


Keturi 3b klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse "Tau, mama", kurį organizavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. Norberto Sabaliausko piešinys 5 -oje amžiaus kategorijoje laimėjo II-ą vietą. Pagal piešinį  buvo pagamintas atvirukas. Domanto Polianskio piešinys laimėjo nominaciją už geriausiai perteiktą nuotaiką portrete.Džiaugiamės pasiekimais ir sveikiname laimėtojus.

Klasės mokytoja V.Beinorienė, auklėtoja I.Juozapavičiūtė.


Š.m. gegužės 4 d. mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos patarėjas Ernestas Grabažis, kuris pristatė diplomato darbo ypatumus. Svečias informavo, kad diplomatinė atstovybė atstovauja šaliai ir palaiko su kita valstybe oficialius santykius, gina Lietuvos piliečių teises ir teisėtus interesus užsienyje, platina informaciją apie mūsų Respubliką. E. Grabažis 1994 m. dirbo atsakingu sekretoriumi Valstybinės komisijos sienai delimituoti ir demarkuoti, o 1998 m. įkūrė Lietuvos ambasadą Portugalijoje.

Mokiniai įdėmiai klausėsi garbaus svečio, atsakinėjo į pateiktus klausimus, bendravo.

                                                          Mokinių tarybos pirmininkė Auksė Laivytė

Š. m. gegužės 2 d. 1a kl. 8a kl., 8b kl. mokiniai kartu su pedagogais I. Garalevičiene, J. Balsevičiene, B. Sabatauske-Liaugminaite ir V. Šimaitiene vyko į mokomąją-pažintinę ekskursiją maršrutu Šiauliai-Tauragė-Šiauliai.

Apsilankymo Tauragės krašto muziejuje metu, mokiniai pagilino istorines žinias apie Tauragės kraštą. Pasivaikščiojimas „Meilės alėja“ leido pajusti miesto grožį ir dvasią.  

Apsilankymas “Taurų nuotykių parke“ mokiniams suteikė galimybę išmokti naudotis specialia įranga, patikrinti savo ištvermę ir jėgas, nugalėti aukščio baimę, išgyventi pasididžiavimo savimi jausmą, pagilinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, patirti gerų emocijų.


Š.m. balandžio 20 d.  mokykloje lankėsi svečiai iš Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro. Mokytoja Ilona Sakalauskienė 4-6 klasių mokiniams pravedė pamoką “Profesija - gyvūnų prižiūrėtojas”. Mokiniai įgijo žinių apie gyvūnų prižiūrėtojo specialybę, darbo specifiką. Jaunųjų gamtininkų centro mokytoja detaliai papasakojo apie roplių, graužikų, paukščių priežiūrą, laikymo sąlygas, akcentavo darbo su gyvūnais pavojus. Mokiniai galėjo ne tik apžūrėti įvairius gyvūnus, bet ir juos paliesti, palaikyti. Mokytojai talkino 5 savanorės, kurios dalijosi žiniomis apie gyvūnus bei pristatė savanoriavimo Šiaulių jaunųjų gamtininkų centre galimybes.

Karjeros ugdymo darbo grupės narė R. Vyšniauskienė 


Š.m. balandžio 19 d. mokyklą aplankė Kornelijus, ją baigęs prieš dvejus metus. Mokyklos alumnas šiuo metu Kauno taikomosios dailės mokykloje studijuoja interjero apipavidalintojo specialybę. Jis susitiko su Mokinių tarybos nariais, mokytojais, pasakojo apie savo karjeros planus. Mokiniams buvo įdomu išgirsti apie studijas, mokomuosius dalykus, socialines garantijas.

                             Mokinių tarybos pirmininkė Auksė Laivytė

 Balandžio 12 d.  Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko Atvelykio mugė. Linksma muzika ir šokiai sukvietė visą mokyklos bendruomenę į šventę. Velykų bobutė mokiniams priminė šv. Velykų tradicijas ir papročius, kvietė žaisti linksmus ir įdomius žaidimus.

Žvalgantis po šurmuliuojančią mugę buvo gera matyti, kad visi šypsosi, derasi dėl kainos, ragauja skanius kepinius, kalbina vieni kitus ir domisi, kaip sekasi prekyba. Atvelykio  mugėje pačiais populiariausiais gaminiais tapo įvairiausi gardumynai. Nesunku buvo pastebėti, kad pirmiausiai išpirko tuos, kurie buvo dailiai įpakuoti, atrodė skaniai ir estetiškai. Mugėje netrūko ir suvenyrų, juvelyrinių dirbinių, velykinių dekoracijų.

Dėkojame visiems padėjusiems suorganizuoti šią spalvingą ir nuotaikingą šventę. Kartu su ja į mokyklą ir į mūsų širdis pasibeldė pavasari


2018 m. balandžio 11 dieną Rėkyvos progimnazijoje svečiavosi Vagharshak Avetisyan iš Armėnijos, savanorišką tarnybą atliekanti Šiaulių Logopedinėje mokykloje. Savanoris 4 klasės mokiniams papasakojo apie savo savanorišką veiklą Lietuvoje, vaizdžiai ir žaismingai pristatė savo šalį, tradicijas bei papročius, supažindino su gimtąja armėnų kalba ir jos rašmenimis. Mokiniai kartu su mokytojomis Inga Grigeliene ir Evelina Aksomaitiene mokėsi armėniškai pasisveikinti, atsisveikinti, pasakyti savo vardą. Didžiausias iššūkis mokiniams – parašyti svečio šalies pavadinimą armėniškais rašmenimis. Greičiausiai ir tiksliausiai užrašiusi komanda buvo apdovanota.                                               
                                                                                          Evelina Aksomaitiene

Š. m. balandžio 10d. mūsų mokyklos mokiniai vykdydami projektą "Judesio dinamika" aktyviai ir energingai pasitiko pavasarį su Šiaulių sveikatingumo klubo "IMPULS" treneriais, Šiaulių lopšelio/darželio "Žirniukas" pedagogais, J. Janonio gimnazijos mokytojais. Projektą "Judesio dinamika" inicijavo ir koordinavo Šiaulių logopedinės mokyklos  šokio ir muzikos mokytoja Arnolda Kapačinskienė. 


Š. m. balandžio 10d. mokykloje vyko judriosios pertraukos "Šokančios pėdutės", kurias organizavo šokio ir muzikos mokytoja metodininkė Arnolda Kapačinskienė. Pasidžiaukime smagiomis akimirkomis!

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla - daugiafunkcinis centras organizavo respublikinį piešinių konkursą "Aš piešiu Lietuvą", skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui paminėti.  Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.  

3 b klasės mokinių Laurynos Šlajutės ir Monikos Griciūtės piešiniai pirmoje amžiaus grupėje laimėjo trečiąsias vietas. Mergaitės buvo apdovanotos padėkos raštais.

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

5 - 8 KLASIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ,

MATEMATIKOS OLIMPIADOS REZULTATAI 

5 klasė

Eil.nr.

Vardas , pavardė

Mokykla

Taškai

Vieta

1. 

Adrijus Penikas

Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

15

 

2. 

Deisvina Jankevičiūtė

Sidabravo gimnazija

1

 

3. 

Mantas Jurkaitis

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

12

 

4. 

Aronas Vytal Miežys

Šiaulių specialiojo ugdymo centras

13

 

5. 

Šarūnas Buja

Vilniaus „Spindulio“ progimnazija

9

 

 6.

Jurgita Melko 

Vilniaus „Spindulio“ progimnazija

  5


 7.

Lukas   Alešiūnas

Radviliškio   rajono Baisogalos gimnazija

12

 

8. 

Elinga Andrejauskaitė

Šeduvos gimnazija

9

 

9. 

Eugenijus Gurklys

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

11

 

 10.

Kamilė Badaugaitė

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis   centras

5

 

11. 

Vitkutė Aurelija

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

15

 

12. 

Germantas Gabrielaitis

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

  13


 13.

Darija Niedria

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

16

 

 14.

Ugnius Januškis

Šiaulių Dainų progimnazija

22

II

15. 

Danielė Kilijonaitė

Klaipėdos miesto ,,Versmės‘‘ Progimnazija

1

 

 16.

Eimantas Žukas

Joniškio r. Skaistgirio gimnazija

7

 

17. 

Mindaugas Šimkus

Šiaulių Salduvės progimnazija

17

 

18. 

Lukas Mastavičius

Šiaulių logopedinė mokykla

18