Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai

2018-2019 m.m

Kūrybinių darbelių paroda 

Mūsų įstaigos fojė pasipuošė nauja kūrybinių darbelių parodėle „Šypsosi linksmai saulelė“. Parodai darbelius kūrė visų ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupių vaikai. Ruošiant darbelius ugdytiniai turtino žinias apie bundančios gamtos požymius, stengėsi pastebėti pavasario grožį. Vaikai drąsiai eksperimentavo įvairiomis dailės technikomis ir sukūrė išradingų darbelių pavasario tematika. Vėliau paroda bus eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.

                             Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jelena Knizikevičienė


Šventinis rytmetys ,,Tu mane šildai, tu mane glaudi“

Visa, kas gražiausia gyvenime, dovanota MAMOS. Ji – tas žmogus, kuris visuomet apgaubs mus šiluma ir švelnumu, visuomet supras bei paguos.

Gegužės 3 d. mokytoja Rasa Arlauskienė ir meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė sukvietė ,,Nykštukų“ grupės vaikučių mamytes į šventinį rytmetį ,,Tu mane sušildai, tu mane glaudi“. Rytmečio metu vaikai suvaidino inscenizaciją ,,Lepūnėlis“, deklamavo išmoktus eilėraščius, dainavo daineles, išsakė brangiausius žodžius mamytėms. Kartu žaidė muzikinius ratelius, pasveikino mamytes savo gamybos atvirutėmis. Buvo gera matyti besišypsančias mamas ir kartu maloniai praleisti laiką.

Gražios Jums šventės, mielos Mamytės. Visada būkit sveikos, mylimos ir mylinčios, kuriančios darną ir namų šilumą, svajojančios ir viską galinčios!

                                                    Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

 

 

GAVĖNIOS RYTMETYS „AŠ PATS DAŽYSIU MARGĄ MARGUTĮ“

         Besiartinant gražiausiai pavasario šventei, priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės mokytojos Ž. Jarašūnienė ir K. Kvietkuvienė pakvietė visus vaikus ir jų pedagoges į salę, kur laikinai buvo įkurtos kūrybinės dirbtuvėlės. Ikimokyklinio skyriaus salė paruošta kiaušinių marginimui. Šį kartą buvo dažomi išpūsti, tuščiaviduriai kiaušinėliai – jais bus papuoštas įstaigos kiemas. Darbas atsakingas, kruopštus, nes kiaušinio lukštas plonas ir trapus. Neišvengta dūžių, bet vaikų nuotaika puiki, nes tuščiavidurių kiaušinių nepritrūko. Kas guašu, kas akriliniais dažais, kas flomasteriais, o kas lipdukais margino savo margutį.  Paruošta daug, apie du šimtus margučių, kurie papuoš mūsų kiemą. Neprailgo gavėnios rytmetys „Aš pats dažysiu margą margutį“!

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

Šventinis rytmetys ,,Laukiame šv. Velykų”

 

Balandžio 18 dieną mūsų įstaigoje vyko šventinis renginys ,,Laukiame šv. Velykų". Susirinkusius salėje vaikučius pasitiko ir pasveikino Kiškis, o vėliau iš tolimos kelionės atvyko ir Velykė. Visi bendrai aptarė pavasario požymius, sužinojo apie artėjančių šv. Velykų papročius ir tradicijas. Velykė papasakojo apie verbas, priminė, kokiais būdais gali būti marginami margučiai ir kokios yra margučių spalvų reikšmės, supažindino vaikus su velykiniais žaidimais. Skambėjo nuotakingos dainelės ir linksmi muzikiniai žaidimai. Renginio pabaigoje visi vaikai margino popierinius margučius ir jais papuošė didžiulį Kiškio svajonių kiaušinį. Velykė pavaišino vaikus vaisiais ir saldumynais ir palinkėjo, kad ši vilties ir prisikėlimo šventė atneštų šilumą, šviesą ir džiaugsmą!

Spalvingų ir džiugių šv. VELYKŲ.

                                                  Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė


ŽALIŪKIŲ MALŪNININKO SODYBOJE  

 Laukdami gražios pavasario atbudimo šventės – Šv. Velykų, priešmokyklinės „Žirniukai“ grupės vaikai su pedagogėmis Ž. Jarašūniene ir N. Udriene ir auklėtojos padėjėja V.Turskiene keliavo į Žaliūkių malūnininko sodybą dalyvauti edukaciniame užsiėmime „Margučių raštai“. Pravėrus gryčios duris, vaikų smalsumą sužadino besilydančio vaško kvapas. Namų šeimininkė pakvietė visus į vidų, pasiūlė nusirengti, pasižvalgyti po vidų ir patogiai įsitaisyti prie stalų, ant kurių jau kaito besilydantis vaškas, skirtas margučių marginimui. Namų šeimininkė visus supažindino su Šv. Velykų tradicijomis ir papročiais. Paaiškino, jog svarbiausias Velykų simbolis – margintas kiaušinis (margutis) – reiškia gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, gyvenimo atsinaujinimą, augalijos gimimą, jos žydėjimą. Supažindino su kiaušinių marginimo simboliais ir ornamentika bei parodė kaip marginti kiaušinius karštu vašku.  Vaikai, žiūrėdami į įvairiausius kiaušinių marginimo raštus, gražino ir savo. Vėliau vašku išmargintus kiaušinius merkė į dažus (raudonus, oranžinius, mėlynus ir t. t.) ir stebėjo, kaip keičiasi kiaušinio spalva bei margumas.  Į darželį vaikai grįžo kupini džiaugsmo ir nekantraudami laukė tėvelių, norėdami parodyti savo sukurtus Velykinius simbolius – kiaušinius.  

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė


Muzikinė pramoga “Dainuokime kartu”

Kovo 26 dieną ikimokyklinio ugdymo skyriaus meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė organizavo muzikinę pramogą ,,Dainuokime kartu”. Į renginį atvyko Šiaulių lopšelio – darželio ,,Saulutė” muzikinio būrelio dainininkės su meninio ugdymo mokytoja Danute Budriene. Kaip ir pridera darželio šeimininkams, iš pradžių visus pasveikino ir padainavo mūsų įstaigos muzikinio būrelio ,,Linksmučiai” dainorėliai. Svečiai mums buvo paruošę gražų koncertą – skambėjo dainelės apie Lietuvą, pavasarį, draugystę. Šventės pabaigoje į ratą buvo pakviesti visi ugdytiniai. Visi kartu žaidė, mokė vieni kitus naujų muzikinių žaidimų. Vaikai stebėjosi, kai svečiai uždainavo žemaitiškai, klausinėjo, kokia tai kalba, bandė kartoti tekstą. Džiugu, kad tokių renginių metu ugdytiniai mokosi kultūringai ir mandagiai elgtis, įsiklausyti, gražiai bendrauti ir draugauti su bendraamžiais. O muzika visada bus vienas iš būdų sukurti gerą atmosferą, perteikti emocijas ir turtinti vaikų dvasinį pasaulį.

                          Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

 Lietuvos „Mažųjų žaidynių“ II-ojo etapo festivalis

 

Gražų kovo 20 dienos rytą Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė ir judesio korekcijos specialistė Rosita Račkauskaitė su šešiais įstaigos ugdytiniais dalyvavo Lietuvos „Mažųjų žaidynių 2019“ II-ojo etapo festivalyje. Į Šiaulių „Romuvos“ progimnaziją susirinko net 15 Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos. Žaidynės prasidėjo smagia mankšta su „kiškučiais“ – žaidynių organizatorėmis. Visi mažieji sportininkai noriai varžėsi įvairiose rungtyse, stengėsi kuo greičiau ir tiksliau jas įveikti ir aplenkti priešininkų komandą. Kiekviena komanda azartiškai šūksniais palaikė savo draugus. Festivalį vainikavo įteiktos padėkos ir dovanos. Į darželį visi grįžo kupini džiaugsmo, naujų įspūdžių ir naujos sportinės patirties.

                    Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė

 


Renginys ,,Aš kuriu Žemės paveikslą“

Kovo 19 dieną priešmokyklinės ,,Žirniukų“ grupės ugdytiniai, lydimi grupės mokytojos Kristinos Kvietkuvienės ir meninio ugdymo mokytojos Evelinos Jurgutienės, keliavo į Šiaulių lopšelį – darželį ,,Klevelis“. Šio darželio priešmokyklinės grupės vaikams mūsų pedagogės vedė atvirą ugdomąją veiklą ,,Aš kuriu Žemės paveikslą“, skirtą pasaulinei Žemės dienai paminėti.  Visi priešmokyklinukai draugiškai kūrė sumažintą Žemės modelį, dėliojo upes, ežerus, medžius, gėles ir įvairius žemės gyventojus, gyvenančius vandenyje, ore ir ant žemės. Skambėjo dainelės, mįslės, nuotaikingi žaidimai. Veiklos metu ugdytiniai buvo skatinami mylėti ir saugoti gamtą, jos išteklius. Renginio pabaigoje mūsų vaikučiai buvo apdovanoti besišypsančiomis, pačių lopšelio – darželio ,,Klevelis“ priešmokyklinukų pagamintomis saulutėmis. Buvo smagu susitikti su bendraamžiais, draugiškai pabendrauti ir visiems kartu pažaisti.

                                                  Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė 

 

Olimpinės žaidynės“ 

2019 m. kovo 13 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė ir judesio korekcijos specialistė Rosita Račkauskaitė organizavo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I-ojo etapo festivalį „Olimpinės žaidynės“. Šio festivalio iniciatoriai yra Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Festivalyje dalyvavo 30 ugdytinių bei gausi palaikymo komanda. Žaidynės prasidėjo bendra dalyvių mankšta. Visi mažieji sportininkai noriai varžėsi įvairiose rungtyse, stengėsi kuo greičiau jas įveikti ir aplenkti priešininkų komandą. Užduočių įvairumas, priemonių gausa neleido vaikams nuobodžiauti. Įveikę visas kliūtis, mažieji sportininkai ir palaikymo komandos nariai žaidynes užbaigė smagiu šokiu.  Kiekvienam sportininkui buvo įteiktas diplomas su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės parašu bei sveikuoliškos dovanos. Į grupes visi grįžo kupini džiaugsmo, įspūdžių ir džiugių emocijų.  

                     Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė               

 


Edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių kaukės“

Priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės ugdytiniai, lydimi grupės mokytojos Ž. Jarašūnienės ir logopedės N. Udrienės, vyko į Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ filialą. Bibliotekoje mokytoja Ž. Jarašūnienė, padedama bibliotekos darbuotojų, vedė edukacinį užsiėmimą „Užgavėnių kaukės“. Netradicinėje aplinkoje su vaikais kalbėjomės apie Užgavėnių šventę, jos tradicijas, papročius, įvairius prietarus ir burtus, aiškinomės kaukių ir persirengėlių reikšmę. Edukacinio užsiėmimo metu, vaikai plušėjo gamindami kaukes: piešė, spalvino, klijavo kailius, rišo siūlus, stengėsi padaryti kuo įdomesnę. Vaikams mielai padėjo bibliotekininkės. Sukurtos kaukės papuošė biblioteką, o vėliau vaikai galės parsinešti jas į namus.

Sulaukėme ir staigmenų: vaikučiai gavo dovanų – knygelių ir saldžių  vaišių.

                                           Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Ž. Jarašūnienė

 


Užgavėnių šventė 

Užgavėnės - viena žaismingiausių ir smagiausių tradicinių švenčių. Seniau buvo sakoma - jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsi.

Kovo 5 dieną gamta mūsų nepradžiugino gražiu oru, bet triukšmingai Užgavėnių šventei niekas negali sutrukdyti. Šurmuliuojantys persirengėliai rinkosi į įstaigos salę, kur juos sutiko ir linksmino šmaikštusis Velniukas. Jam talkino ir nuo šimto negalavimų gydė paslaugioji daktarė. Visi dainavo, šoko, juokavo, triukšmingai budino žemę iš žiemos miego. Daug juoko persirengėliams sukėlė Lašininio ir Kanapinio ginčai ir kova. Su mažųjų pagalba laimėjo Kanapinis – laukiamo pavasario šauklys.

Šventė baigėsi blynų ir riestainių puota, po to visi skubėjo prie langų ir stebėjo, kaip kieme buvo deginama Morė – pikčiausia žiemos dvasia. Kartu su ja sudegė vaikų laiškeliai su parašytais negražiais poelgiais ir darbeliais.

Pasibaigus Užgavėnių šurmuliui tikimės, kad mūsų juokai ir dainos pažadino žemelę, žiema nebesugrįš ir netrukus sulauksime pavasariškos šilumos.

                                           Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė 

 


Renginys „Pagalbos telefonas 112“ 

Vasario 26 d. įstaigos vaikučius į kiemą sukvietė gaisrinės ir policijos automobilių sirenos. Nieko nenutiko, tik į svečius atvyko gaisrininkai ir policininkai. Jie demonstravo gaisrinės mašinoje esančią įrangą, papasakojo vaikams, kaip gaunami iškvietimai, kaip padedama žmonėms, įstrigusiems tarp įvairių įrengimų ir kaip stipri vandens srovė malšina gaisrą. Policininkai atsakė į visus vaikų klausimus, leido pasimatuoti neperšaunamas liemenes, antrankius ir šalmus.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ginta Lužeckienė

 

 

Popietė su tėveliais „Švenčiame Lietuvos gimtadienį“ 

Vasario 15 dieną „Žirniukų“ priešmokyklinėje grupėje vyko Živilės Jarašūnienės organizuota popietė su tėveliais „Švenčiame Lietuvos gimtadienį“. Priešmokyklinukai atsakė į visus mokytojos pateiktus klausimus ir atliko užduotis. Vėliau vaikai aptarė savo pasiekimus, artimiesiems pristatė savo darbų segtuvus ir papasakojo, kaip kartu su mokytojomis gamino želė tortą, skirtą Lietuvos gimtadieniui paminėti. Po to visi kartu vaišinomės tortu su užrašu „101“. Popietės metu buvo plėtojamas vaikų – tėvų – pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas. Dėkojame aktyviems ir iniciatyviems tėveliams, kurie nuoširdžiai domisi ugdymo procesu ir džiaugiasi grupėje vykstančiomis veiklomis. 

Atvira integruota veikla „Tortas Lietuvai“

Vasario 13 dieną „Žirniukų“ priešmokyklinėje grupėje vyko Kristinos Kvietkuvienės organizuota atvira integruota veikla „Tortas Lietuvai“. Vaikai, vadovaujant grupės mokytojoms, gamino želė tortą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ųjų metinių minėjimui. Priešmokyklinukai ne tik pasiruošė penktadienį švęsti Lietuvos gimtadienį, bet ir įtvirtino Lietuvos vėliavos spalvas, apžiūrinėdami, ragaudami mokėsi pažinti vaisius ir uogas, formavosi atsargaus elgesio su karštais ir aštriais daiktais įgūdžius, o kur dar labiausiai vaikams patikę žaidimai su netikrais pinigais ir laikrodžiais, imituota „parduotuvė su prekėmis“. Šauni ir įsimintina popietė ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

 


Pilietiškumo akcija

Nuo vasario pradžios ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko pasiruošimas pilietiškumo akcijai „Lietuvėle, tu graži...“. Akcijos organizatorė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vanda Zaurienė ugdytiniams pasakojo apie Lietuvos valstybinę šventę, simbolius, kartu su „Nykštukų“ grupės vaikais gamino trispalves vėliavėles ir šventinius papuošimus. Visi kartu puošėme darželį ir fotografavomės su vėliavėlėmis sudarydami skaitmenį „101“. 

„Žuvyčių“ gr. mokytojos Jelena Knizikevičienė ir Kristina Serapinaitė kartu su ugdytiniais įvairiomis meninėmis raiškos priemonėmis sukūrė darbelius parodai ,,Širdelė – Lietuvai“. Tokios bendruomeninės veiklos padeda ugdyti pagarbą ir meilę Tėvynei bei formuoti pilietiškumo nuostatas. Džiaugiamės, kad įstaigos bendruomenė aktyviai įsijungė į organizuotą akciją.

Su gimtadieniu, Lietuva!

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vanda Zaurienė

 

 

Dėlionių čempionatas  

2019 m. sausio 29 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė į salę pakvietė abi priešmokyklinio ugdymo grupes. Popietės tikslas – parodyti vaikams, kad atsipalaiduoti galima ne tik užsiimant aktyvia fizine veikla, bet ir atliekant protinę mankštą – dėliojant dėliones. Susirinkę vaikai žaidė judriuosius žaidimus, vėliau atidžiai klausėsi sekamos pasakos apie miško žvėrelius ir jų draugystę. Visi diskutavo apie draugystės, savitarpio pagalbos ir tolerancijos svarbą. Paskui priešmokyklinukai turėjo išsitraukti kortelę su dėlionės numeriu, sudėti dėlionę be pavyzdžio ir pamatyti galutinį rezultatą. Veiklos metu vaikai mokėsi draugiškumo, bendradarbiavimo, kantrybės, atidumo. Visi įveikė gautą užduotį, padėjo savo draugui ir džiaugėsi pasiektais rezultatais – sudėtomis dėlionėmis.    

                Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Živilė Jarašūnienė

 


Naujas edukacinis projektas

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vanda Zaurienė „Nykštukų” grupėje 2019 m. sausio mėnesį pradėjo vykdyti naują projektą apie žmogaus anatomiją. Pirmosios projekto veiklos buvo skirtos knygelių „Aš – žmogus, tu – žmogus“, „Mano pasaulis“ ir kt. peržiūrai, analizavimui ir aptarimui. Vaikai klausėsi pasakojimo apie žmogaus kūno dalis, jų atliekamas funkcijas. Mažieji sužinojo daug naujų negirdėtų žodžių: oda, raumenys, skeletas, kaukolė, smegenys, plaštaka... Išgirdus žodį „plaštaka“, nuaidėjo vaikų juokas. Šį žodį vaikai sutapatino su žodžiu „plaštakė“: suglaudę abiejų rankų plaštakas imitavo skrendančią plaštakę. Vaikai džiaugėsi radę panašų, naują žodį. Malonu pastebėti, kai taip įsidėmėti nauji žodžiai ilgam pasilieka ugdytinių atmintyje. 

Mokytoja Vanda Zaurienė

 

  

Paroda „Sniego ir ledo paslaptys“

Dailės būrelio „Kūrybinės dirbtuvėlės“ vadovė ir nariai suorganizavo parodą „Sniego ir ledo paslaptys“. Parodai darbelius kūrė visos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupės. Vaikai drąsiai eksperimentavo įvairiomis dailės technikomis ir sukūrė išradingų darbelių žiemos tematika. Šiuo metu bendruomenė džiaugiasi kūrybiniais darbeliais įstaigoje, o nuo sausio 31 d. paroda bus eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas 8). Maloniai kviečiame apsilankyti parodoje ir pasigėrėti vaikų kūrybiškumu bei išradingumu. Dėkojame vaikams ir pedagogėms už dalyvavimą!

Mokytoja Jelena Knizikevičienė

 


Meninė inscenizacija ,,Eina kiškiai į svečius“ 

Sausio 18 d. ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Nykštukų“ grupės vaikai, lydimi mokytojos Rasos Arlauskienės ir meninio ugdymo mokytojos Evelinos Jurgutienės, lankėsi Šiaulių miesto lopšelyje – darželyje ,,Klevelis“. Mažieji ,,kiškiai“ kartu su mokytojomis vaidino meninę inscenizaciją ,,Eina kiškiai į svečius“. Į pasirodymą buvo įtraukti ir žiūrovai. ,,Kiškiai“ išmokė visus pasisveikinti dainuojant, pakvietė padaryti mankštelę, kartu žaidė pirštukų žaidimą „Važiavo žiema ledo tiltu“. Visi draugiškai linksminosi, minė mįsles, žaidė muzikinius žaidimus, šoko ,,Kiškių šokį“. Buvo smagu susitikti su kito darželio vaikučiais, pabendrauti ir šauniai praleisti laiką. Atsisveikinę, apsikeitę saldžiomis dovanėlėmis ir pažadėję dar ne kartą susitikti, pilni džiugių emocijų grįžome į darželį.  

                                                    Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

 

  

Arbata ir medus

Už lango spaudžiant šaltukui smagu pabendrauti prie garuojančios arbatos puodelio. Šį šaltą antradienio rytą mūsų įstaigos ugdytiniai mėgavosi įvairiomis vaistažolių arbatomis ir ragavo ekologišką lietuvišką medų. ,,Nykštukų“ grupės vaikai nusprendė, jog gerti arbatą su draugais smagiau ir keliavo į svečius pas ,,Žuvyčių“ grupės vaikus, kitų grupių ugdytiniai gėrė arbatą kartu su auklėtojomis ir aptarė arbatų ir medaus gydomąsias savybes ir skonio ypatumus. Nuoširdžiai dėkojame bitininkų draugijai ,,Spiečius“ ir Remigijaus Šemeklio bitininkystės ūkiui už gardų gintarinį medų ir už suteiktą galimybę stiprinti vaikučių sveikatą.

                                                                             Mokytoja Evelina Jurgutienė

 

  

Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Minint prieš dvidešimt aštuoneris metus iškovotą pilietinę pergalę prieš agresorių, penktadienio rytą visoje Lietuvoje languose sužibo vienybės, pergalės ir atminties žvakutės. Akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ dalyvauja virš 1500 mokyklų, valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų Lietuvoje ir užsienyje. Mūsų įstaiga taip pat paminėjo Laivės gynėjų dieną. Visus atskubančius į darželį ryte pasitiko šiltai šviečiančios languose žvakelės. Šios liepsnelės simbolizuoja laisvės gynėjų laužus prie parlamento, apgintos laisvės šviesą ir pergalę, atmintį ir susikaupimą pagerbiant žuvusius ir nukentėjusius. Susikaupę ir tylūs, žvakių šviesoje vaikai sužinojo apie Lietuvos praeitį, diskusijų metu stengėsi suvokti, jog labai svarbu būti vieningiems ir pasiruošusiems padėti ne tik vieni kitiems, bet ir visais įmanomais būdais apginti iškovotą Lietuvos laisvę.

                                                Meninio ugdymo mokytoja  Evelina Jurgutienė

 


Sveikatinimo projektas „Sveikatiada“ 

Priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės ugdytiniai su mokytoja Živile Jarašūniene dalyvauja „Sveikatiados“ projekto veiklose. „Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu ugdytiniai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai, bet ir pedagogai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

Šį kartą vaikai su tėveliais turėjo atlikti dar vieną projekto užduotį – sukurti „Sveikatiados“ dalyvių priesaiką. Tai buvo nauja, įdomi, daug pamąstymų sukėlusi užduotis. Vaikai su grupės mokytoja išanalizavo, ką reiškia žodis „priesaika“. Visi mėgino suvokti, ką galima pasižadėti, kad pažadai nevirstų pažadais, o būtų išpildyti.

Priesaikas vaikai kūrė namuose su tėveliais. Vėliau, grupėje, jas aptarė ir susitarė dėl bendros priesaikos, kurią pasižadėjo vykdyti. Nors tėveliams tai buvo pakankamai didelis iššūkis, tačiau begalinis noras ir smalsumas nugalėjo viską.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Živilė Jarašūnienė

 

     

Kalėdinė šventė ,,šv. Kalėdų belaukiant“

Gruodžio 20 dieną mūsų įstaigos salė klegėjo nuo šventinio šurmulio ir džiaugsmo. Pasipuošę vaikučiai ir jų tėveliai susirinko į gražiausią metų šventę – Kalėdas. Visus pasitiko ir pasveikino du nykštukai ir nuo Kalėdų senelio atsilikęs kiškis. Beskambant nuotaikingoms dainelėms ir šokiams, pasirodė ir ilgai lauktas Kalėdų senelis. Visi drauge juokavo, linksminosi, žaidė, dainavo kalėdines daineles. Vaikai deklamavo seneliui eilėraštukus ir buvo apdovanoti dovanėlėmis iš stebuklingo Kalėdų senelio maišo.

Norime tikėti, kad vaikai ne tik patyrė gerų emocijų, padovanojo vieni kitiems šypsenas, bet ir sukurtą kalėdinę dvasią parsinešė į namus.

         Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos Jums gražią viltį ir tikėjimą.

         Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir laimingi vaikai!

         Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų!

                                                  Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

 

Adventinė popietė

Gruodžio 4 d. popietę mūsų įstaigoje vyko Adventinė popietė ,,Kalėdų belaukiant”. Visus pasitiko šeimininkas ir šeimininkė su lietuvių liaudies žaidimu ,,Graži mūsų šeimynėlė“. Vaikai sužinojo apie Advento tradicijas ir papročius. Visi susidomėję klausėsi apie šių keturių laukimo ir rimties savaičių vakarojimus, dirbamus ir draudžiamus darbus, burtus ir orų spėjimus. Vaikai susipažino su Advento kalendoriumi, Adventiniais vainikais. Kartu uždegėme pirmąją vainiko žvakę. Vaikai, kurie šiais metais atliko daugiausiai gerų darbų, įžiebė meilės, draugystės, paramos ir laimės žiburėlius.

Gera buvo matyti susikaupusius ir rimtus vaikus, prisiminti senolių tradicijas, pasidžiaugti vieniems kitų gerumu, buvimu drauge.

                                              Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Arlauskienė

 


Spektaklis „Du draugai“

2018 m. lapkričio 22 d. ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogės V. Zaurienė, R. Račkauskaitė, E. Jurgutienė, L. Rumšienė, J. Knizikevičienė, G. Lužeckienė, N. Udrienė, S. Masandukienė pakvietė įstaigos ugdytinius pasižiūrėti jų vaidinamo spektaklio „Du draugai“. Spektaklio veikėjai siekė, kad vaikai suprastų draugystės sąvoką, atpažintų tikrus draugus, mokėtų palaikyti draugiškus santykius. Šį spektaklį gruodžio 6 d. pedagogės rodė ir Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaikams.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ginta Lužeckienė 

 

 Gyvūnai - mūsų draugai

Lapkričio 12 - 16 d. įstaigoje vyko integruoto ugdymo savaitė ,,Gyvūnai - mūsų draugai”. Šios savaitės metu "Žuvyčių" grupės vaikai domėjosi naminių gyvūnų išvaizda, mityba, priežiūra bei elgesiu. Grupėje svečiavosi tikra katytė Niūša. Kartu su ,,Nykštukų" grupės vaikais lankstėme iš popieriaus kačiukus ir šuniukus bei sukūrėme bendrą parodą. Integruoto ugdymo savaitę baigėme kartu su tėveliais organizuodami išvyką į Šiaulių miesto Katinų muziejų.                                                                                                                                                                                                                     Auklėtoja Jelena Knizikevičienė 

 


Muzikinė pasaka ,,Stebuklingame darže“

Spalio 26 dieną ikimokyklinio skyriaus meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė vedė atvirą renginį – muzikinę pasaką ,,Stebuklingame darže“. Jos tikslas – kūrybingai apibendrinti ir įtvirtinti vaikų žinias apie vaisius ir daržoves. Priešmokyklinės ,,Žirniukų“ grupės vaikai vaidino savo draugams nuotaikingą pasaką apie daržoves ir vaisius. Šie niekaip negalėjo nuspręsti, kas darže svarbiausias, gyrėsi ir vardijo gerąsias savo savybes. Stebuklingo daržo gyventojai dainavo daineles, deklamavo eilėraštukus, šoko ir žaidė pirštukų žaidimus, ritmavo. Galiausiai po visų ginčų buvo nuspręsta, kad visos daržovės ir vaisiai yra labai svarbūs, skanūs ir naudingi, todėl visi draugiškai apsikabino ir susitaikė. Renginio pabaigoje visi buvo pavaišinti daržovių ir vaisių sultimis.

                                                   Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

 


,,Mūsų nauja lauko žaidimų aikštelė“

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus ugdytiniai džiaugiasi nauja žaidimų aikštele kieme. Išsipildė ilgai laukta mūsų svajonė! Dabar būdami kieme galime ne tik bėgioti, važinėtis dviratukais, bet ir mokomės laipioti, čiuožti, perlipti kliūtis, o tuo pačiu stengiamės būti draugiški, saugūs ir atsargūs.

Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

 

Šventinis rytmetys ,,Kaip ežiukas rudenėlio ieškojo“ 

Spalio 19 dieną ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko šventė ,,Kaip ežiukas rudenėlio ieškojo“. Rytmetį organizavo priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lilijana Rumšienė ir meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė. Į salę sugūžėjo įvairiaspalviais apdarais ir vaisių bei daržovių karūnomis pasipuošę vaikai. Juos pasitiko ,,Baravykas“, ,,Miško fėja“ ir žiemos miegui besiruošiantis ežiukas, kuris norėjo išsiaiškinti, kas gi yra tas rudenėlis. Vaikai dar kartą aptarė rudens požymius ir derliaus gausybę, prisiminė apie vaisių ir daržovių naudą organizmui. Kiekvienos grupės ugdytiniai paruošė savo pasirodymą: deklamavo, dainavo, šoko ratelius, minė mįsles. Vaikai labai džiaugėsi spalvinga švente, linksmino ežiuką, o pabaigoje sulaukė rudeniškų vaišių.

                                                   Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė

 


  

„Ką kalba knygos apie vaisius ir daržoves?“ 

Spalio 17 d. „Žirniukų“ grupės priešmokyklinukai, lydimi grupės mokytojos Ž. Jarašūnienės, logopedės N. Udrienės ir mokytojos padėjėjos V. Turskienės išsiruošė į Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ filialą. Važiuodami miesto autobusu vaikai smalsiai stebėjo už lango prabėgančius vaizdus, diskutavo kas, kaip ir kur yra važiavęs. Kilo noras išmėginti ir kitas transporto priemones.

Bibliotekoje mus pasitiko šauniosios bibliotekininkės ir pakvietė į gražiai, rudeniškai papuoštą salę. Ten smalsiems priešmokyklinukams sekė pasaką apie rudens gėrybes, pasakojo apie vaisių ir daržovių naudą sveikatai, aiškinosi, ką labiausiai mėgsta vaikai. Vėliau visi kartu marginome rudeninius lapus ir papuošėme jais biblioteką. Po užsiėmimo bibliotekininkės aprodė knygeles, leido patiems išsirinkti ir parsivežti jų į darželį.

Bibliotekininkės mus maloniai nustebino: ne tik įteikė kiekvienam vaikui po rudenišką saldžią dovanėlę, bet ir padovanojo knygų grupės bibliotekėlei. Grįžę į grupę apžiūrinėjome parsivežtas knygeles ir džiaugėmės dovanomis.

Smagu, jog yra tokių nuostabių žmonių. Nekantriai laukiame naujų susitikimų.

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Živilė Jarašūnienė

 


Projektas „Žaidimai moko“

2018-2019 m.m. vyresnioji logopedė Neringa Udrienė kartu su priešmokyklinio ugdymo „Žirniukų“ grupės ugdytiniais tęsia ilgalaikį prevencinį projektą  „Žaidimai moko“.  Prie projekto prisijungia logopedė Silvija Masandukienė su ikimokyklinio ugdymo „Žuvyčių“ grupės ugdytiniais. Projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto iniciatorė ir koordinatorė – specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė. Projekte „Žaidimai moko“ dalyvauja 235 ugdymo įstaigos, daugiau nei 550 specialistų. Projekto metu vaikai mokysis suprasti laiką ir erdvę. Vaikai stengsis kruopščiai ir atidžiai lankstyti, kopijuoti, kirpti, dėlioti įvairias figūras, raides, paros dalių simbolius. Pagrindinė veiklos forma – žaidimai, kurie bus integruojami į grupės ugdomąją veiklą ir logopedines pratybas.

Logopedė Silvija Masandukienė

Renginys „Mokausi būti saugus gatvėje“

Rugsėjo 27 d. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus salėje vyko renginys „Mokausi būti saugus gatvėje“. Jo metu vaikai kartojo kelio ženklų reikšmes, praktinėje veikloje mokėsi saugiai pereiti gatvę, išsiaiškino, kodėl tamsiuoju paros metu būtina nešioti atšvaitus, aptarė gatvėje tykančius pavojus ir visi kartu ieškojo būdų, kaip jų išvengti. Tai projekto „Noriu augti saugus“, integruoto mėnesio „Rugsėjis - saugaus eismo mėnuo“, baigiamasis renginys.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ginta Lužeckienė

 

Kūrybinės dirbtuvės „Gatve rieda automobiliai saugiai“

      Rugsėjo 24 d. popietę ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Žirniukų“ ir „Boružiukų“ grupių priešmokyklinukai, kartu su savo priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuviene, vėl kalbėjosi apie saugumą gatvėje, prisiminė saugaus eismo taisykles. Šį kartą organizuota veikla - saugaus eismo kūrybinės dirbtuvės „Gatve rieda automobiliai saugiai“. Sukonstruota popierinė gatvė, išlankstyti automobiliai, kelio ženklai. Išklausyti Kakės Makės video pamokymai, kaip elgtis gatvėje. Prisimintos transporto priemonės, kurios gali važiuoti gatvėmis, pakartotos ir įtvirtintos saugaus elgesio kelyje taisyklės.

                 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

 

Paspirtukų varžybos „Mano ratai buvo du“

2018-09-21 d. į darželį vaikai rinkosi su papuoštomis „ratuotomis“ transporto priemonėmis – paspirtukais. Ši judriosios savaitės diena buvo skirta pažymėti Tarptautinei dienai be automobilio. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ž. Jarašūnienė ir judesio korekcijos mokytoja R. Račkauskaitė organizavo paspirtukų varžybas „Mano ratai buvo du“.

Anksti ryte, skambant nuotaikingai muzikai, visi įstaigos ugdytiniai ir tėveliai buvo kviečiami į lauko aikštelę pasimankštinti. Ši visuotinė mankšta darželyje organizuota įgyvendinant respublikinį projektą „Sveikatiada“. Po atliktos mankštos vaikai išbandė savo transporto priemones darželio teritorijoje, lenktyniavo greito, figūrinio važiavimo, orientavimosi rungtyse. Paspirtukų ir kitų riedančių priemonių buvo pakviesti išmėginti ir tėveliai. Visų judrių veiklų metu nepritrūko geros nuotaikos ir džiugių emocijų. Tokios judriosios veiklos lauke ne tik džiugiai nuteikia visai dienai, bet ir skatina vaikus judėti, grūdina organizmą ir ugdo draugiškumą.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Živilė Jarašūnienė

 

  

Ką slepia miškas? 

       Ruduo... Rugsėjo 21 d. Graži, saulėta, labai šilta rudens diena. Mažieji gamtininkai, būrelio „Žaliasis pasaulis“ nariai, lydimi pedagogių Kristinos Kvietkuvienės, Živilės Jarašūnienės, vaikučių tėvelių, vyko į Kurtuvėnų regioninio parko Vainagių girininkiją. Keliautojus pasitiko miškininkė Birutė Grybienė. Visi kartu ėjome 4 kilometrus Vainagių miško pažintiniu taku aplink Vainagių ežerą. Suskaičiuoti skruzdėlynai, apžiūrėti bebrų, širšių „namai“, genio, miško sanitaro, darbo vaisiai, greitai šokuojanti varlytė, voro nuaustas voratinklis su įkliuvusiomis musytėmis, skautų pastatytos palapinės stirnoms, paragautos putino uogos, bruknės, o kur dar surasti bei įvertinti grybai... Aptarta, kodėl negalima šiukšlinti miške bei kodėl privalome saugoti miško gėrybes. Įspūdžių daug, kaip ir kiekvieną kartą, išvykus į mišką.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

 

  

Pasakos popietė „Saugokime vieni kitus kelyje“

Rugsėjo 12 d. ikimokyklinio ugdymo skyriuje priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Kvietkuvienė ir Ginta Lužeckienė pradėjo organizuoti integruotą mėnesį „Rugsėjis – saugaus eismo mėnuo“. „Žirniukų“ gr. priešmokyklinukai svečiavosi „Žuvyčių“ grupėje, o „Nykštukų“ gr. vaikai kartu su „Boružiukų“ gr. priešmokyklinukais klausėsi pedagogių sekamos pasakos „Saugokime vieni kitus kelyje“. Vartė knygutes apie saugų eismą, aptarė paveikslėlius, atsakė į pateiktus klausimus. Mokytojos su vaikais kalbėjosi apie saugumą gatvėje, priminė saugaus eismo taisykles. Taip pat vaikai susipažino su pagrindiniais kelio ženklais, aptarė gatvėje tykančius pavojus ir visi kartu ieškojo būdų, kaip jų išvengti.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

 


Kaip pereiti geležinkelio pervažą?

Rugsėjo 19 d. popietę ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukai, kartu su savo priešmokyklinio ugdymo mokytojomis Kristina Kvietkuviene ir Ginta Lužeckiene, vėl kalbėjosi apie saugumą gatvėje, prisiminė saugaus eismo taisykles. Šį kartą jie ėjo prie geležinkelio, mokėsi saugiai kirsti geležinkelio bėgius, susipažino geležinkelio pervažą žyminčiais ženklais. Vaikai aptarė, kaip elgiasi automobilių vairuotojai priartėję prie bėgių, bei kokie turi būti atidūs pėstieji kirsdami geležinkelio pervažą.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kvietkuvienė

 

 

Šventinis renginys ,,Sveikas, rugsėji“

Saulėtą rugsėjo 3 d. rytą ikimokyklinio ugdymo skyriaus bendruomenė linksmai pasitiko Mokslo ir žinių dieną. Geltonu rudens taku į kiemelį rinkosi pasipuošę vaikai, jų tėveliai ir pedagogai. Visus pasveikino ir padrąsino mokyklos direktorė Rūta Lanauskienė, mažuosius kalbino ir linksmino pasakų veikėjai – Drambliukas ir Raudonkepuraitė. Skambant muzikai vaikai buvo pakviesti smagiai pasimankštinti ir pašokti, pasidžiaugti muilo burbulais. Skyriaus vedėja Živilė Nakčiūnienė supažindino visus su įstaigos pedagogėmis, paskelbė vaikų sąrašus ir pakvietė keliauti į savo grupes, kur vaikų laukė nauji draugai ir auklėtojos.

Tikime, kad mūsų įstaiga ir toliau bus laimingų vaikų šalis, kurioje gyvena juokas, gėris, pasitikėjimas, meilė bei didelės ir gražios visų svajonės. Kelionė į pažinimo šalį prasidėjo…

 

                                                   Meninio ugdymo mokytoja Evelina Jurgutienė