ŠIAULIŲ "DERMĖS" MOKYKLA

 

NAUJIENOS                  

 Gerb. UAB "Auneksa" direktoriau Gintarai,

Dėkojame už tą įspūdingą sniego kalną, kuris mums tapo vienas iš didžiausių žiemos malonumų, suteikė vien tik teigiamas emocijas, sukėlė nuoširdžias šypsenas, parausvino žandus, leido prisiminti vaikystę suaugusiesiems ir sujungė visą bendruomenę: sportuoti, žaisti, lenktyniauti, mokytis. Tikimės, kad sunkus jūsų darbas neištirps ir sniego kalnu galėsime mėgautis ilgai. Ačiū už tobulą sniego pramogą!

Sausio 13-oji... Atmintis gyva, kol liudija... Ačiū, kad iškovojote laisvę . Ačiū visiems, kurie tuomet stovėjote petis į petį. Kasmet šią dieną užima tylus graudumas, nes vis labiau ir labiau supranti, kaip gera gyventi laisvoj šaly....Kartu augti ir auginti, kurti ir brandinti, klysti ir atsitiesti, pasirinkti ir tikėti, kad ateitis bus vis šviesesnė. 

Mokytojai: R. Kavaliauskienė,B.Sabatauskė, I. Miniauskienė, R. Gabrielaitis, N.Medžiaušienė ir Mokinių taryba


Sausio 13 – ąją minėkime kartu visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

       Tarptautinė komisija nacių ir   sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia   Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas, organizacijas bei visus   geros valios žmones paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę   prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva,   nes liudija“.

       Kviečiame visoje Lietuvoje, visus   kartu, 2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose   uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. 


2021 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyks jau keturioliktą kartą. Kasmet minėjimas įgauna naują, ypatingą prasmę. Kaip sakoma LRT anonse apie Sausio 13 – ąją, jog per 30 metų „laisvėje gimusios kartos Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos vadovėlių ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei.

Prieš 30 metų Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, Lietuvos teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Manome, kad ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Artėjantis Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Vieta: institucijos, organizacijos (jeigu dirba), visų Lietuvos gyventojų namai. Jeigu dirbama nuotoliniu būdu - uždekime žvakes prie langų namuose.
Data:  2021 m. sausio 13 diena (trečiadienis).
Pilietinės iniciatyvos laikas: 8.00–8.10 val.

Pasiūlymas organizuoti iniciatyvą: Ties kiekvienu lango viduriu pastatoma po žvakę. Žvakės turi būti kelių centimetrų aukščio, kad lango rėmas neužstotų jų liepsnos. 8.00 val. dešimčiai minučių užgesinama šviesa ir uždegamos žvakės.

Pastaba. Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8.00–8.10 val.) tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų visoje Lietuvoje vienu metu. Ypač efektingai tai atrodo ryte, nes dar tamsu ir žvakių liepsnelės atkreips dėmesį ir prisimins dienos svarbą.

Ši pilietiškumo iniciatyva organizuojama nuo 2008 metų, tuomet minėjimus organizavo daugiau nei 100 mokyklų. Kasmet šią iniciatyvą palaikančių švietimo įstaigų ir kitų institucijų daugėja. Nuo 2010 metų iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ aktyviai palaiko ne tik Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir Lietuvos Respublikos ambasados užsienyje, valstybės institucijos: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, muziejai, bibliotekos, ligoninės, policijos komisariatai, pasienio užkardos ir daug kitų įstaigų bei organizacijų.

Ketinančius prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ prašome registruotis: https://www.komisija.lt/renginiai/kvieciame-dalyvauti-pilietineje-iniciatyvoje-atmintis-gyva-nes-liudija/

Užpildžius registracijos formą, jūsų duomenys bendrame dalyvių sąraše internetiniame puslapyje bus matomi ne iš karto.

Nuotraukų iš pilietinės iniciatyvos siųsti NEBŪTINA. Bet jeigu norite pasidalinti itin originaliomis ir geros kokybės, tuomet prašome atsiųsti 1–2 (ne daugiau) nuotraukas el. paštu: istorinekomisija@gmail.com

 Iškilus klausimams, išsamesnę informaciją mielai suteiksime telefonu  8 706 63818, 8 706 63804 arba el. paštu: ingrida.vilkiene@lrv.ltkomisija@lrv.lt;

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą ankstesniais metais: www.komisija.lt

Organizatorius:

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

Informacija dėl ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo

Prašyčiau atsižvelgiant į rekomendacijas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo laikytis susitarimų:

1. kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Esant reikalui naujas vienkartines kaukes galima pasiimti iš mokyklos budėtojų posto, iš medikų kabineto, iš valgyklos;

2.turi būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų;

3. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turi atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

4.esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;

5.maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas ir laisvalaikį organizuoti lauke;

6. skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų) ir kt. (ANT GRINDŲ PAŽYMĖTOS KRYPTYS, PASKIRSTYTOS LAIPTINĖS);

7. mokyklos teritorijoje lauke leidžia laiką kartu tik vienos klasės mokiniai;

8.pailgintos dienos grupės veikloje, t. y. neformalioje veikloje iki pamokų ruošos pabaigos gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

9.mokinių maitinamas organizuojamas maksimaliai išnaudojant klasės izoliacijos principo taikymą (pvz., kaimyninės klasės, besinaudojančios ta pačia koridoriaus erdve, maitinamos vienu metu pagal iš anksto parengtą grafiką). Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

10. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės;

11.sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą: mokyklos budėtojų poste, medikų kabinete ar raštinėje;

12. sudaryta galimybė bendruomenės nariams dezinfekuoti rankas (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės);

13. pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami.

 Būkime sveiki, saugokime save ir kitus.

 Direktorė Rūta Lanauskienė

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UGDYMO PROCESE 

Gyvename 21-ajame informaciniame amžiuje, kuriame informacija įgauna vis didesnį dominuojantį vaidmenį. Tai, kas anksčiau buvo perduodama iš lūpų į lūpas (dainos, pasakėčios, papročiai ir kt.), dabar yra užprogramuojama, įrašoma ir išsaugoma duomenų bazėse. Šiandien labai svarbus naujų IT priemonių taikymas mokym(si) procese. Šių dienų IT problema žmonių savišvietai tampa vis aktualesnė, o jos pritaikomumu bei galimybėmis domisi mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai (globėjai/rūpintojai). Mokykloje pedagogai stengiasi mokymą(si) paversti šiuolaikišku.

6 - ųjų klasių mokiniai per technologijų pamokas mokėsi rasti idėjų kūrybiniam darbui  interneto platybėse ir jas pateikti mokytojui per „Microsoft Teams“ platformą. Per dailės pamokas bandė pritaikyti šią „išmaniąją“ lentą piešimui bei improvizuoti  piešiant  garsaus ispanų tapytojo  Pablo Picasso kūrinio "Akrobatas ir jaunas Arlekinas"  kopiją.

Naujųjų informacinių technologijų gausėjimas Šiaulių „Dermės“ mokykloje yra mūsų geresnės ir tobulesnės visuomenės procesas, liudijantis apie švietimo sistemos judėjimą į priekį.

                                    Dailės ir technologijų mokytojas

                                                                                    Raimondas Gabrielaitis 

                                        

„Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą - Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų atrankos data – 2021 m. kovo 19 d.

Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite tinklalapio www.siauliai.lt skiltyje „Skelbimai“, o taip pat adresu: https://www.siauliai.lt/index.php?4195599314.

Konkursas paskelbtas 2021 m. sausio 5 d.“

Informuoju, kad pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjos E. Minkuvienės patvirtintą ugdymo plano 14 . punkto pakeitimą (1 priedas) Žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi 20201 m. sausio 3 d. Mokiniai į mokyklą grįžta 2021 m. sausio 4 d. Prašau atkreipti dėmesį į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą (2 priedas), kad specialiosiose mokyklose ugdymo programos vykdomos kontaktiniu būdu. Visi mokyklos mokiniai 2021 m. sausio 4 dieną tęsia ugdyma(si) mokykloje, kontaktiniu būdu. 5-10 klasių mokiniams žiemos (Kalėdų) atostogos baigiasi sausio 5 d. į mokyklą jie turi atvykti sausio 6 d. 

                                                                                 Direktorė Rūta Lanauskienė2 priedas.pdf (869.31KB)
2 priedas.pdf (869.31KB)
5-10 klasių mokinių atostogų datos
"Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Menas yra didis pranašas daiktų pasaulyje." (Vydūnas)2020 m. gruodžio 3d. Šiaulių "Dermės" mokyklos direktorės Rūtos Lanauskienės bei muzikos ir šokio mokytojos Arnoldos Kapačinskienės iniciatyva buvo organizuotas respublikinis  specialiojo ugdymo įstaigų muzikos ir šokio nuotolinis festivalis - konkursas ,,METŲ LAIKAI 2020”. Renginyje dalyvavo Klaipėdos "Medeinės", Akmenės raj., Dabikinės Vladimiro  Zubovo, Šiaulių "Dermės", Telšių "Naujamiesčio" mokyklų bei Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centro ugdytiniai. Festivalis - konkursas "Metų laikai 2020" vyko zoom platformoje. Dalyviai bei meno kolektyvų vadovai turėjo galimybę stebėti visų atlikėjų pasirodymus, dalyvauti aptarime.  Kiekvienas atlikėjas, kolektyvas buvo įvertintas nominacijomis, kurias kūrybiškai apipavidalino mokytoja Nomeda Medžiaušienė, o vadovams išsiųstos atminimo dovanėlės - USB laikmenos, kuriose patalpinti visi vaikų pasirodymai. 


 Per baltą krištolinį taką , su sauja meilės ir vilties, šventės jau atėjo ir į Šiaulių „Dermės“ mokyklą. Šis metas pripildytas gerumo, švelnumo, jautrumo, tikros meilės, spinduliuojančios šviesos, vidinio tvirtumo ir tikėjimo. Norime palinkėti ramybės širdyje, jaukumo namuose! Gražių žiemos švenčių jums linki Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenė. 


Informuoju, kad atsižvelgiant į mokinių (5-10 kl.) tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymus Šiaulių "Dermės" mokykloje nuo 2020-12-16 iki 2020-12-22 vadovaujantis direktoriaus 2020-12-15 d. įsakymu Nr. V1-280, yra vykdomas ugdymas mišriuoju būdu, ugdymo tvarka pridedama.

                                                                               Direktorė Rūta Lanauskienė

Š.m.gruodžio 23d.mokyklos šokių kolektyvo "SPARNAI" vyresnioji grupė (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo II-ajame respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių konkurse "Virtualus kalėdinis šokio virusas" ir iškovojo II vietą. Sveikiname! 

 

 

Š. m. gruodžio 20d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame nuotoliniame šokių konkurse-festivalyje "Way of Dance 2020" ir laimėjo III vietą. Sveikiname! 


Nuotolinio ugdymo tvarkosNVSC parengtos atmintinės

Švietimo ministrės J. Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei


 


Švietimo įstaigų darbas nuo gruodžio 16d. 
Gerb. mokyklos vadovai, mokytojai,

 Baigdamas savo, kaip švietimo, mokslo ir sporto ministro, darbą XVII-oje Vyriausybėje, kreipiuosi į Jus. Einant šios kadencijos ministro pareigas kiek mažiau negu dvejus metus, tikiu, kad švietimo sistema sugrįžo į stabilias vėžes. Žinoma, situacija po 2018-ųjų mokytojų streiko, pasaulinės pandemijos iššūkiai nebuvo lengvas metas niekam. Tačiau jau dabar matome sparčiai besikeičiančias mokyklas. Švietimo bendruomenė yra be galo stipri, tačiau kartu ir labai jautri. Galime greitai priimti naujoves, įveikti kylančius iššūkius, tačiau tuo pat metu matome ir nesutarimus. Problemų ir iššūkių neišvengsime ir jų neišspręsime burtų lazdelės mostu. Tačiau tai galime padaryti išdiskutuotais sprendimais. Būtent jie kuria ilgalaikius rezultatus. Taip, tam reikia laiko sąnaudų. Tačiau viliuosi, kad sugrąžinome efektyvaus kalbėjimosi, tarimosi kultūrą. Girdėdami ir suprasdami vieni kitus galime priimti tinkamus sprendimus. Naujai ministerijos vadovybei linkiu išlaikyti švietimo atstovams svarbią bendradarbiavimo kultūrą, įsiklausyti į mokyklos bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Tikiu, kad tai padarius švietime turėsime tuos rezultatus, kurių visi norime.

Mokytojams, mokyklų vadovams linkiu telktis ties pokyčiais, kurie reikalingi mūsų šalies švietimui. Būkite pavyzdžiu visuomenei, kuri Jumis didžiuotųsi ir jaustų pagarbą šiai profesijai. Jūsų darbas – be galo prasmingas ir reikalingas. Visada žvelgiau į jus su dėkingumu, dėkodamas ir už palaikymą, ir už kritiką. Ir visada didžiavausi būdamas švietimo bendruomenės nariu – ir tada, kai dirbau mokytoju, mokyklos vadovu, ir atėjęs į akademinę bendruomenę, ir būdamas ministru.

Linkiu kiekvienam Jūsų jaukių, gražių artėjančių švenčių. Sutikite jas saugiai, rūpindamiesi vieni kitų sveikata.

Laikinai švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas einantis dr. Algirdas Monkevičius. 

2020 m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybės nutarimu:

Specialiosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse, profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo kartu su socialinių įgūdžių programos mokiniai bus ir toliau ugdomi įprastu kontaktiniu būdu.

       1-4 kl. mokiniai mokosi kontaktiniu būdu (mokykloje), o mokinių Kalėdų atostogos paankstinamos ir skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

      5-8 kl. mokiniai ir toliau mokosi kontaktiniu būdu, o mokinių Kalėdų atostogos buvo numatytos nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d., jos tokios ir išlieka.

Kai tik turėsime Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus įsakymą dėl ugdymo proceso pakeitimų, informuosime papildomai.

                                                                               Direktorė Rūta Lanauskienė


TARPTAUTINĖ DAILĖS IR MENINIŲ DIRBINIŲ PARODA – KONKURSAS

“SPARNAI. NUO VĖJO MALŪNŲ, IKI...”

Šių metų  lapkričio 9 d.- 30 d.  mokykloje vyko tarptautinė dailės ir meninių dirbinių paroda – konkursas „Sparnai. Nuo vėjo malūnų, iki...”.

 Organizuojant parodą-konkursą siekėme respublikos ir užsienio šalių  ugdymo įstaigų bendradarbiavimo ugdant vaikų kūrybiškumą, populiarinant jų kūrybą, suteikiant mokiniams ir mokytojams galimybę dalyvauti kūrybiniame dialoge, keistis kūrybinėmis idėjomis.

Džiaugiamės, kad šiuo sunkiu laikotarpiu sulaukėme dalyvių iš daugiau kaip 40-ties šalies ir užsienio ugdymo įstaigų. Konkursui pateikta per 180 piešinių bei meninių dirbinių. Tris savaites grožėjomės jūsų atsiųstais darbais. Norime padėkoti visiems dalyviams ir pasveikinti prizinių vietų laimėtojus, laureatus ir jų mokytojus. Tikime, kad ugdomas grožio pajutimas padės vaikų širdyse pagrindus geriau pažinti tikrąsias vertybes ir išsaugoti jas.

                 Parodos – konkurso „Sparnai. Nuo vėjo malūnų, iki...”organizatorės

Violeta Matakienė, Rasa Šukienė, Ilona Garalevičienė, Ilmena Domkuvienė


LR Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad lapkričio mėn. negalima nustatyti net 38 proc. atvejų užsikrėtimo aplinkybių. Tai reiškia, kad rizika užsikrėsti koronavirusine infekcija šiuo metu yra išaugusi visos vietose, kur vyksta žmonių tarpusavio kontaktas. Esame glaudžiai susiję vienas su kitu. Pasikeitusi kasdienybė ir viešojoje erdvėje skleidžiama informacija apie pandemijos stiprėjimą yra rimtas išbandymas mūsų psichinei sveikatai: jaučiama daug streso, kyla nerimas, gerokai išaugo atsakomybės krūvis, tai taip pat veikia savijautą ir nuo to jau negalima atsiriboti. Įtemptas gyvenimo būdas, didelis informacijos srautas daro įtaką mūsų nerimo augimui.

Gruodžio 4 d. duomenimis mokykloje nustatytas teigiamas COVID-19 testas (dėl duomenų apsaugos įstatymo asmeninių tikslių duomenų nurodyti negaliu):

2 logopedams;

2 auklėtojams;

2 administracijos darbuotojams;

1 mokytojui, kuris yra pasveikęs, bet dėl saviizoliacijos sąlygų dirba su mokiniais iki gruodžio 7 d. nuotoliniu būdu;

2 nepedagoginiams darbuotojams.

Prevencinėje izoliacijoje dėl kontakto su sergančiu COVID-19 yra 2 mokyklos pedagogai.

Saugokime vieni kitus ir būkime kantrūs.

                                                                             Direktorė Rūta Lanauskienė

                                    


    


Respublikinė mokinių konferencija "Saugus, aktyvus ir sveikas"


1 a ir 1 b klasių mokiniai Faustas Bubelis ir Edvinas Rila dalyvavo nuotolinėje respublikinėje mokinių konferencijoje "𝐒𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬, 𝐚𝐤𝐭𝐲𝐯𝐮𝐬 𝐢𝐫 𝐬𝐯𝐞𝐢𝐤𝐚𝐬", kurią organizavo Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazija. Mokiniai pristatė pranešimą ,,Gyvenu sveikai – važiuoju dviračiu“.

Konferencijos tikslas - pasidalinti gerąja patirtimi, kūrybiškai organizuoti ugdymo(si) procesą. Konferencijos metu Faustas ir Edvinas klausėsi įvairių pranešimų sveikatinimo temomis, ugdėsi komunikavimo ir asmenines kompetencijas.

Apibendrinant konferenciją buvo padarytos išvados, mokinukai apdovanoti elektroniniais padėkos raštais.

                                                                           Mokytojos Nida, Vilma, Loreta

 

 Nacionalinė švietimo agentūra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu sukūrė mobiliąją programėlę pavadinimu „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams galės būti nemokamai prieinama tiek „Google Play“, tiek ir „Apple Store“ parduotuvėse.

Apie šią programėlę:

Tai prekybos žmonėmis prevencijai skirta informacinio pobūdžio priemonė, sukurta mokytojams ir mokiniams, bet taip pat gali būti naudojama ir švietimo pagalbos specialistų, dirbančių prekybos žmonėmis prevencijos srityje. Viena iš turinio idėjos autorių – doc. dr. Neringa Grigutytė.

Mobilioji aplikacija sudaryta iš 3 dalių:

  1. Simuliacinis žaidimas mokiniams nuo 14 metų – žaisdami darbo paiešką simuliuojantį žaidimą paaugliai bei jaunuoliai gali įvertinti savo galimybes užsidirbti, bet neužkibti ant prekybos žmonėmis kabliuko. Žaidimas „Neužkibk, o užsidirbk“ pateiktas, remiantis realiomis situacijomis, kaip dažniausiai patenkama į prekybos žmonėmis pinkles ir yra skirtas įgalinti vartotojus atpažinti galimus pavojus ir slypinčias rizikas. Žaidimo eigoje matomi prekybos žmonėmis rizikos lygiai, o rezultate vartotojui pateikiamos 2 tipų pasirinkimų versijos: vienos – su elgesio pasirinkimais, kitos  – su tikromis gyvenimo istorijomis.
  2. Pagalbos šaltiniai: pateikiami Lietuvoje ir užsienyje veikiančių institucijų, įstaigų ir organizacijų kontaktai, kuriais remiantis nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis gali rasti pagalbą – sužinoti kur kreiptis, patekus į prekybos žmonėmis pinkles.
  3. Informacija: prevencinė informacija paauglių ir jaunuolių švietimui apie prekybos žmonėmis reiškinį, apimantį tokias temų kategorijas kaip: prekybos žmonėmis samprata, rizikos faktoriai, pavojai ir kaip jų išvengti, reagavimas ir pagalba bei kiti metodinės informacijos šaltiniai.

Mobiliąją programėlę „NOU“ jau galite PARSISIŲSTI!

Š. m. spalio 1-30 d. 9 kl. mokiniai Greta Vaitkevičiutė ir Joranas Cigas bandė kūrybiškai pritaikyti informacines technologijas kuriant plakatą saugaus eismo tema ir dalyvauti plakatų konkurse.

https://www.lmnsc.lt/naujiena/ isrinkti-geriausi-saugiam- eismui-skirti-plakatai/

Dailės mokytojas Raimondas


 


Informacija apie Covid-19

Informacija apie ugdymo proceso pokyčius

Pagal 2020.10.29 dieną gautą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bartulio įsakymą "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020m. spalio 28d. įsakymo Nr. A-1486 "Dėl ugdymo organizavimo" pakeitimo" 
" 1.1. iki 2020 m. lapkričio 8 d.  bendrojo ugdymo mokyklose (išskyrus specialiąsias įstaigas ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiąsias klases) 5-12 klasių mokinių ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu", ugdymas bus vykdomas kontaktiniu būdu, todėl laukiame Jūsų sugrįžtant į mokyklą . 

 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendruomenė reiškia padėką Vitai Žabarauskaitei, Gegužių progimnazijos dailės mokytojai metodininkei, technologijų vyresniajai mokytojai, kuri 2020 m. spalio 12 dieną „Etninės kultūros savaitėje“ pristatė autorinę parodą „Gyvybės medis“, organizavo ir vedė edukacinę veiklą 3-4 klasių mokiniams „Gyvybės medžio tapymas“.

Dėkojame „Saulės klėties“ nariams už suorganizuotą tautodailės parodą „Tautos kraitė“, kurioje eksponuoti dirbiniai atskleidė tradicinės ir šiuolaikinės tautodailės sintezę. 


 


Kasmet spalio mėnesį visoje Europoje vyksta Erasmus dienos, kuriose institucijos, dalyvaujančios Erasmus+ projektuose, dalinasi įspūdžiais, skatina prisijungti bendruomenę prie rengiamų veiklų.

Mūsų mokykla Erasmus+ strateginių partnerysčių, mokyklų mainų projektuose dalyvauja nuo 2006 m.

Spalio 16d. Erasmus+ dienoms paminėti Erasmus + projektų koordinatorė, iniciatorė anglų kalbos mokytoja Rasa Kavaliauskienė su technologijų mokytoja Ima Miniauskiene vedė integruotą anglų k. ir technologijų pamoką 9 klasėje "Obuolių pyragas". Juk pyragas atveria visus kelius.... 

Šiaulių miesto savivaldybė informuoja, kad konkursas į Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigas yra atšaukiamas. Artimiausiu metu konkursas bus paskelbtas iš naujo ir pretendentų atranka į šią švietimo įstaigos direktoriaus pareigas įvyks 2021 metais. Kviečiame dalyvauti.

Šių metų rugsėjo 21 d. – spalio 2 d. 4a, 7 klasių mokiniai, jų tėveliai ir mokytojos I. Miniauskienė, I. Garalevičienė, R. Šukienė dalyvavo plenere, skirtame Mokyklų bendruomenių metams ir Vaiko emocinės gerovės metams paminėti. Plenerą organizavo Šiaulių miesto lopšelis – darželis „Coliukė“. Kūrybiškai, aktyviai veikiant , iš mokinių, mokytojų, tėvelių surinktos ir atvežtos gamtinės medžiagos sukurta mozaika „Dermėje su gamta“ sukurta mozaika „Dermėje su gamta“. Kurdami mokyklos žaliųjų erdvių daržo zonoje mokiniai patyrė veikimo kartu ir meno pažinimo džiaugsmą. Siekiant originalios idėjos įgyvendinimo, sukurtos dvi mozaikos, kurios kūrybinio proceso metu buvo sujungtos į vieną, tautiniais raštais puoštą mozaiką - juostą. Veikloje dalyvavę mokiniai ir mokytojai džiaugėsi sėkmingu rezultatu. Darbo nuotraukos dalyvauja virtualioje parodoje www.coliuke.tavodarželis.lt. Parengta medžiaga apie plenerą bus viešinama Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliai.lt

Dalyvavimo respublikiniame kūrybiniame plenere „Rudens mozaika 2020. Čia esu...“ akimirkos 


Sveiki, mielieji „Vyturio” draugai,

Džiaugiamės Šiaulių miesto mokyklomis ir mokiniais, vis dažniau besinaudojančiais „Vyturio” skaitmeninių knygų biblioteka. Norime pasidalinti keliomis naujienomis ir priminimais.

Paprastesnis prisijungimas 

Jau beveik metai, kai prie Vyturio galima jungtis per specialiai jūsų mokyklai sukurtą nuorodą. Tai reiškia, kad mokiniams nebereikia įvedinėti prisijungimo kodų. Pakanka PIRMĄ kartą susikurti paskyrą per nuorodą, o vėliau jungtis tiesiai per VYTURYS.LT 

Pradinė prisijungimo nuoroda:  https://www.vyturys.lt/kodas/siauliai034

Garso knygos

Nepaliekant „Vyturio” jau galima klausytis ir garsinių knygų. Puikių aktorių ir skaitovų balsai nuplukdys į kitokį knygos pasaulį ir leis literatūrą pažinti dar vienu būdu. Susiraskite „Dėdes ir diedienes” ar Icchoko Mero  „Lygiosios trunka akimirką” ir klausykite tiesiai „Vyturio” aplinkoje.    

Paveikslėlių knygos pradinukams

Praėjusią žiemą išbandėme dar vieną naujovę, - paveikslėlių knygų skaitymą akimis ir ausimis;) Nors iki šiol paslauga buvos skirta mažiausiems skaitytojams, nuo sausio 1 d. ja per lietuvių ir anglų kalbos pamokas galės naudotis ir pradinių klasių mokiniai. Pažintinis video:  https://bit.ly/DOBILE

                                                   Gerbiami Mokytojai,

2020-ieji metai tiek Jums, Mokytojai, tiek visai šaliai buvo išties neįprasti – persikėlėme į virtualią erdvę, ieškojome inovatyvių sprendimų, rūpinomės kiekvieno saugumu ir sveikata.

Mokytojo profesija išskirtinė buvo visuomet. Jūs, mokytojai, esate tie, kurie lemia kiekvienos asmenybės gyvenimo kryptį. Tai yra be galo didelė dovana, o kartu – ir atsakomybė. Būtent Jūs atrandate raktą, kaip kiekvieną dieną pamokoje esančius mokinius priartinti prie esminio tikslo – jų gebėjimų stiprinimo, individualios, kūrybiškos ir laimingos asmenybės augimo.

Esate daugiau nei mokytojai – esate gyvenimų kūrėjai!

Ne kartą sakiau, kad mūsų valstybė bus stipri tiek, kiek joje bus gerbiamas, savimi pasitikintis, laimingas ir saugus Mokytojas. Turime dar daug ką padaryti, kuriant visapusišką Mokytojų gerovę, tačiau pastaraisiais metais tuo keliu sparčiai ėjome. Tikiu, kad dirbdami kartu, susitelkę norimą tikslą pasieksime. 

Gražios šventės, gerbiami Mokytojai!

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas MonkevičiusPb klasės mokinio Ezechielio Kalevo Tumosos močiutė sveikina visus Mokytojus su mokytojų diena. Ačiū močiutei už gražius sveikinimus. 

                         Mokyklos mokytojai


Edukacinis užsiėmimas ŠU Botanikos sode

1 a ir 1b klasių mokiniai lankėsi ŠU Botanikos sode. Botanikos sodo salėje mokiniai apžiūrėjo sugrupuotus sėklų pavyzdžius. Veiklos vedėjas pasakojo apie įvairiausius sėklų prisitaikymus plisti aplinkoje, kuriuos pastarosios išvystė per tūkstančius ar net milijonus metų trukusios natūralios atrankos būdu. Pirmokai tyrė sėklas stereomikroskopu, uždavė klausimų, patys ieškojo atsakymų. Edukacinio užsiėmimo metu  sužinojo apie augalų išgyvenimo strategijas ir su tuo susijusius brandinamų sėklų kiekius bei įgimtas mutualistines sąsajas su kai kuriais gyvūnais. Mokiniai į klases grįžo kupini teigiamų emocijų.

Mokytojos Nida ir Vilma

"Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai"

1a ir 1b klasių mokiniai rugsėjo 21 d. prisijungė prie Akvilės Sadauskienės organizuojamos iniciatyvos  "Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai". Mokiniai net 7 savaites klausysis įvairių šalių pasakų iš leidinio "Mėlynasis karoliukas", atliks įvairias užduotis. Iniciatyvos metu ugdomos kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo ir asmeninės kompetencijos.

Mokytojos Nida ir Vilma


Gerbiami bendruomenės nariai,

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu "Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" bei "Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" siekiant infekcijos plitimo ribojimo ir mažinant žmonių kontaktą, prašyčiau Jūsų laikytis susitarimo palydėti ir pasiimti savo vaikus tik prie mokyklos durų, neužeinant į mokyklos pastatą. 

Informuojame, kad nuo spalio 2 d. 5-10 klasių mokiniai gyvenantys Šiaulių m. turi galimybę kabinti lauko rūbus ir kt. savo klasėse (yra nupirktos naujos, stacionarios drabužių kabyklos ir batų lentynos).

Būkime sveiki, saugokime save ir kitus. Dėkoju už supratingumą ir kantrybę.

Direktorė Rūta

Rugsėjo 26-27 d. Panevėžyje vyko I Baltijos šalių muzikos konkursas „Rudeninės žvaigždės“, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokinys Darijus Škėla ir pelnė II vietą. Sveikiname Darijų !!! 


Susipažinkite su nauja pamokų laiko ir maitinimo tvarka. 
Š.m. rugsėjo mėnesį Šiaulių „Dermės“ mokykloje buvo organizuojamos judriosios pertraukos P-10 klasių mokiniams. Mokiniai aktyviai dalyvavo visose fizinio ugdymo mokytojų paskirtose veiklose tiek salėje, tiek gryname ore. Judriųjų pertraukų metų visų amžiaus grupių mokiniai išnaudojo papildomą galimybę ne tik puikiai praleisti laiką, pastiprinti sveikatą pertraukų metu, bet ir išbandyti naujai įrengtą krepšinio aikštelę gryname 

                                                       Fizinio ugdymo mokytojas Simas Garbenis

 

Rugsėjo 11d. Šiauliuose vyko  Šiaulių miesto ir apskrities muzikinių kolektyvų festivalis ,,Rudens mozaika''. Smagiai jame mūsų mokyklai atstovavo Darijus Škėla. 


Š. m. rugsėjo 11d. mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo Šiaulių miesto ir apskrities meno festivalyje "Rudens mozaika". 


Š. m. rugsėjo 11d. mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) pristatė meninę programą "Spalvotas pasaulis" Akmenės raj., Dabikinės miestelio šventėje "Kaštonai ir vėl žydės". Mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose su žirgais bei grupės "Bernužėliai" koncerte.

Rugpjūčio 25-29 d.d. Palangoje , Tiškevičių rūmų terasoje vyko tarptautinis  M.K.Čiurlionio muzikos festivalis, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos mokinys Darijus Škėla. Darijus tobulino vokalinius gebėjimus vokalistės  profesorės Livijos  Trakumo pamokose, improvizavo drauge su profesoriais Petru Vyšniausku  (saksofonas) ir  Aleksandra Žvirblyte (fortepijonas). Tai buvo neįkainojamas kūrybinis laikas. 


2020 m. balandžio 27- birželio 20 d. Šiaulių „Dermės“ mokyklos 3a klasės mokinys Kajus Lukošius (auklėtoja Ilona Garalevičienė) dalyvavo Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurse „Dviratis mano draugas“ ir tapo vienu iš laimėtojų bei 2020 m. rugpjūčio 25 d. buvo pakviestas į apdovanojimų teikimo renginį Lietuvos Respublikos Seime.Visi laimėtojai ir juos atlydėję tėvai, mokytojai dalyvavo prasmingoje ir įsimintinoje pažintinėje ekskursijoje po Seimo rūmus.

Sveikiname Kajų su asmeniniais kūrybiniais pasiekimais ir linkime sėkmės!

Informaciją parengė 3a klasės auklėtoja Ilona Garalevičienė"


ŠMSM ministro kreipimąsis


 


Rekomendacijos ir reikalaivimai. Visi dokumentai yra skelbiami https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai

INFORMACIJA DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO Plačiau

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS Plačiau

ATMINTINĖ ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS Plačiau 

Aktuali informacija mokinių tėvams:

Parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas. Tokią socialinę paramą mokiniams gali gauti su finansiniais iššūkiais susiduriančios šeimos. Nemokamus pietus, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nuo šių metų rugsėjo galės gauti visi priešmokyklinukai ir pirmokai – tereikės pateikti prašymą. Tai padaryti galima jau dabar.

Susidūrus su finansiniais sunkumais – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir 78 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 187,5 euro.

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, 20–40 proc. darbo užmokesčio, tiek pat procentų nedarbo socialinio draudimo ar darbo paieškos išmokų, priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties. 

Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia. 

Kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą-paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai. 

Prašymus teikti galima jau dabar

Kad šeimos galėtų iš anksto pasiruošti naujiems mokslo metams, prašymai dėl paramos mokiniams priimami savivaldybėse jau nuo liepos 1 d. Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus savivaldybėms gali pateikti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 250 eurų. Tokie atvejai gali būti, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, savivaldybės nustatyta tvarka mokiniams gali būti skiriama parama  ir jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 312,5 euro.

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

Visiems priešmokyklinukams ir pirmokams – nemokami pietūs

Nuo rugsėjo 1-osios nemokamus pietus, nevertinant pajamų, galės gauti visi priešmokyklinukai ir pirmokai, tereikės užpildyti supaprastintą prašymą-paraišką. Tai padaryti galima per www.spis.lt, savo savivaldybėje ar tiesiog mokykloje. Šiuo atveju dokumentų apie šeimos pajamas teikti nereikia. 

Nuo šių metų sausio nemokami pietūs tiekiami priešmokyklinukams 314-oje savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose 51-oje savivaldybėje. 

Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimą mokykloje gaus apie 100 tūkst. mokinių, iš kurių 27 tūkst. priešmokyklinukų ir 28 tūkst. pirmokų. Parama mokinio reikmenims įsigyti bus suteikta apie 50,7 tūkst. mokinių.

Praėjusiais metais nemokamą maitinimą vidutiniškai per mėnesį gavo apie 47,3 tūkst. mokinių, paramą mokinio reikmenims įsigyti – 50,6 tūkst. mokinių.

Plačiau 

Svarbi informacija tėvams (globėjams , rūpintojams) dėl nemokamo maitinimo

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir P-1 klasių mokiniai visose mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Kreipiantis dėl nemokamų pietų, kai  nevertinamos pajamos, pildoma  SP-11(A) forma.

Asmenys, kurie kreipiasi dėl nemokamo maitinimo (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) ir (ar) paramos mokinio reikmenims įsigyti, atsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas, pildoma  SP-11 forma ir pateikiami visi reikalingi dokumentai.

Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo naujiems mokslo metams prašymą – paraišką galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d.

Prašymus galite pateikti: elektroniniu būdu informacinėje sistemoje  www.spis.lt arba atvykti į skyrių adresu Tilžės g. 22 arba Tilžės g. 170 pagal išankstinę registraciją. Išankstinė registracija ir informacija teikiama tel. 8 (41) 38 64 87, 8 (41) 38 64 62.

2020- m. lapkričio 13 d. vyks konkursas Šiaulių „Dermės“ mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Konkursas paskelbtas 2020-06-16. Detalią informaciją, kaip pateikti dokumentus, rasite tinklalapio www.siauliai.lt skiltyje Skelbimai, o taip pat adresu: https://www.siauliai.lt/index.php?3080197727

Birželio 27 d. Kaune, Žalgirio arenoje vyko tarptautinis vokalo konkursas ,, Pavasario fiesta''  ,kuriame  dalyvavo mūsų mokyklos solistas Darijus Škėla. Darijų lydėjo sėkmė- jis pelnė pirmąją vietą. 

Š. m. birželio 20d. mokyklos šokių kolektyvas"SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje-konkurse "Kaunas Fest 2020" ir abi grupės iškovojo II vietą. Sveikiname!


P- 4 klasių mokinių keramikos pamokų ir floristikos būrelio “Žiedė” kūrybinių darbų paroda "Vaikai kuria" Plačiau

Parengė: R. Šukienė, I. Miniauskienė


 


Šių metų sausio - kovo mėnesiais 7 mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo Žvilgsnis 2020"

 

Kamilė Petkevičiūtė 8kl. tapo projekto diplomante. Sveikinu, džiaugiuosi ir didžiuojuosi visais vertėjais! 

 Anglų kalbos mokytoja Rasa Kavaliauskienė 

 

 

Paroda “Mes“ tai mokinių galimybė netradicinėmis priemonėmis ir būdais parodyti ir išreikšti save, savo santykį su draugais bei mokykla. Rengiantis parodai mokiniai bendradarbiavo, ieškojo tinkamos erdvės kompozicijai. Fotografijos idėjos ir parodos apjungiančia detale tapo knygos leitmotyvas. Mokiniai turėjo galimybę būti fotografais bei fotomodeliais.Nuotraukos sukurtos ir stilizuotos  naudojantis „GoArt“ programa .


Virtuali mokinių paroda "Lyja spalvomis". Organizatorė mokytoja I.Miniauskienė.

I dalis:
https://docs.google.com/ presentation/d/1hsIIlA9- UMOuin14GxCVyv- 0zM1zKYwNkfBXz8dZlzM/edit?usp= sharing

II dalis: 
https://docs.google.com/ presentation/d/ 1cuwH59Dv6xdENHMKSKoCh6AzbFAS- nZdsmts0K-VDTI/edit?usp= sharing

III dalis: 
https://docs.google.com/ presentation/d/1jk6D4et5wJDKu_ 9wDFuqmW9XkZNHiGXesMw16qBqqS8/ edit?usp=sharing

IV dalis:

https://docs.google.com/presentation/d/1bh9FzBcMcfy-Q3MiOwXOuZ8dfKUBMZreRI6gq953GWc/edit?usp=sharing


Šiais mokslo metais mokykla įgyvendina tris eTwinning projektus:  

"I Know My Past,I’m Running To The Future3", " BETTER USER SAFER FUTURE", "Culture labs". Projektų veiklose dalyvauja 19 5-10 klasių mokiniai. Projektų tikslai: tobulinti mokinių anglų kalbos žiniais, IT įgūdžius, susipažinti su kitų šalių tradicijomis, kultūra, vertybėmis, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savimi, ugdyti pagarbą savo ir kitų šalių piliečiams, ugdyti saugaus interneto vartotojus. Gegužės 9-oji eTwinning diena. Šiemet programa švenčia 15 metų jubiliejų. Visuose vykdomuose projektuose publikuotas 8 klasės mokinių Gretos ir Jorano sukurtas video, skirtas eTwinning dienai https://youtu.be/edgsW8pNqOk. O anglų kalbos mokytojos ir eTwinning, Erasmus+ projektų koordinatorės Rasos pavasarinė nuotrauka ne tik puošė projektus, kuriuose dalyvauja mokykla, bet ir Kroatijos nacionalinės eTwinning agentūros pasirinkta kaip internetinio puslapio užsklanda.

Informaciją parengė mokytoja Rasa Kavaliauskienė 

Mieli kolegos,

     Informuojame, kad karantino metu Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą Vaiko gerovės komisijai ir švietimo pagalbos specialistams. Taip pat, jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Tarnybos Vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP vertinimo pakartojimas, Tarnyba atlieka ankstesnio Vertinimo dokumento galiojimo tęsimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir Tarnyba turės galimybę atlikti Vertinimą.

     Primename, kad Tarnyba teikia psichologinio konsultavimo paslaugas. Psichologai nuotoliniu būdu konsultuoja mokinių (vaikų) tėvus (globėjus) ir mokinius. Prašytume Jūsų šia informacija pasidalinti su Tėveliais (globėjais) ir mokiniais.

     Prašome kreiptis tel. 8 41 52 60 48 ir el. paštu ppt.siauliai@gmail.com

     Naudingą informaciją rasite mūsų tinklapyje ir Facebook puslapyje.

 

Tarnybos direktorė

Janina Urnikienė 
LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos 

Mokytojams_1.doc (230.0KB)
Mokytojams_1.doc (230.0KB)Tėvams _1.doc (248.5KB)
Tėvams _1.doc (248.5KB)
Mieli mokyklos vadovai, mokytojai, visi mokyklos darbuotojai,

šį savaitgalį sutinkame vieną gražiausių metų švenčių – šv. Velykas. Deja, jos šįmet bus kitokios negu įprastai. Kitoks buvo ir visų darbas pastarąsias savaites.

Dėkoju Jums už tai, ką darėte – pradėjote nuotolinį mokymą, padėjote savo kolegoms, ieškojote kūrybiškų ir operatyvių sprendimų iškilus nenumatytoms situacijoms.

Taip, norėčiau, kad visi šie nepatogumai baigtųsi kuo greičiau ir grįžtumėme į įprastas gyvenimo bei darbo vėžes. Tačiau, žiūrint iš kitos pusės, esama nestandartinė situacija atveria mums didžias galimybes keisti ateities mokymą, paversti tai, kas dabar atrodo sunku, sėkminga pagalba vėliau. Šiuo metu viso to kūrėjai esate Jūs. Tad tie, kurie prabėgus kiek laiko žvelgs į dabartinę situaciją kaip sėkmingos veiklos pavyzdį, turės dėkoti būtent Jums.

Kaskart kalbėdamas apie švietimo bendruomenę didžiuojuosi ja, nes matau, kokį stiprų, tvirtą pagrindą ji turi – Jus. Šventos Velykos simbolizuoja atgimimą, šviesos dvelksmą, naują pradžią. Pajuskime viso to jėgą kartu, tęskime stiprią tarpusavio bendrystę.

Iškilusius klausimus spręskime kartu, atraskime geriausius sprendimus vertindami kiekvieno vaiko, mokytojo, mokyklos vadovo, kitų komandos narių lūkesčius ir galimybes.

Būkime įrodymas, kad galime susitelkti, įkvėpti save ir kitus naujiems iššūkiams, prasmingiems darbams.

Linkiu visiems gražios šventės! Tik prisiminkime, kad ją praleisti turime saugiai.

Saugokime save, savo artimuosius, bičiulius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

dr. Algirdas Monkevičius 

Baigėsi pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė, kuri buvo tikras išbandymas visai bendruomenei – pedagogams, mokiniams, tėvams, globėjams, rūpintojams.

Noriu padėkoti visiems už kantrybę, didelį indėlį ruošiant užduotis ir jas atliekant, išbandant neįprastas veiklas, ypatingai – už supratingumą, bendradarbiavimą, išmintį, geranoriškumą ir vienybę.

Linkiu visiems dar didesnio įkvėpimo, kūrybiškumo, susikalbėjimo ir susitelkimo. Atlikime viską lėčiau, saugokime save ir branginkime savo artimuosius. Svarbu mūsų visų bičiulystė, viltis ir gera savijauta, nes dabar ne mažiau už ugdymo turinį mums turi rūpėti psichofizinė sveikata.

                                                  Direktorė Rūta

 

DĖL ASMENS APSAUGOS PRIEMONŲ NAUDOJIMO APSISAUGANT NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) NE SVEIKATOS SEKTORIAUS INSTITUCIJOSE 

 

 


 

Dėl psichologo konsultacijų ir psichologo asistento pokalbių
Psichologė A. Varneckienė:
P–4 klasių mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) gali gauti konsultaciją dėl vaiko, iš anksto susitarę su psichologe el. paštu ausra.varneckiene@gmail.com
Pirmadienį 8:30–13:30.
Antradienį 12:20–17:30.
Psichologo asistentė Justina Bičiušienė:
informacija tėvams skelbiama facebook grupėje „Šiaulių logopedinės mokyklos mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai)“.
Esant poreikiui visi 5–10 kl. mokiniai ir jų tėvai (globėjai/rūpintojai) gali kreiptis dėl nuotolinių individualių pokalbių. Laikas pokalbiams skiriamas darbo dienomis 11–14 val., Facebook/Messenger platformose skambučiais arba pokalbiais su vaizdu.
Mokiniai, kuriems teikiama nuolatinė psichologinė pagalba, galės kalbėtis Facebook/Messenger platformose skambinant be arba su vaizdu antradieniais–ketvirtadieniais nuo 14 iki 17 val.
Kontaktai: el. p. justina.steckyte@gmail.com,
facebook paskyra www.facebook.com/justina.steckyte, tel. 862203322.

 

Susipažinimui
Informacija bendruomenei, 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, mokyklos administracija ir pedagogai ruošia ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu. Tėvai (globėjai/rūpintojai) ir mokiniai visą informaciją apie ugdymąsi nuotoliniu būdu bus informuoti mokyklos TAMO dienyne, mokyklos el. svetainėje, mokyklos socialinėje paskyroje facbook, el. paštu, sms žinutėmis ir/ar skambučiais. 
Būkime sveiki, saugokime save ir kitus, turėkime kantrybės ir supratingumo.

 

Direktorė Rūta

 

Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del- koronavirusoČia rasite ir atmintinės versiją, pateiktą kiekvienai auditorijai atskiromis nuorodomis.

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, bus priimami ir nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėse pateiktą aktualiausią informaciją, skleisti savomis priemonėmis


SKUBI INFORMACIJA
LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS REZULTATAI

2020 METAI

5 klasė 

Eil.   nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.   

Suchockis Paulius

39,5 (III)

Šiaulių logopedinė mokykla

2.   

Eigminas Vygantas Antanas

36

Šiaulių logopedinė mokykla

3.

Andrijauskas Gabrielius

25

Šiaulių logopedinė mokykla

4.   

Sereika Gabrielius

21

Šiaulių ,,Santarvės“ gimnazija

5.

Žalytė Gabrielė

17

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė   mokykla

6.   

Šadauskas Dovydas

40,5 (II)

Raseinių r. Viduklės Simono   Stanevičiaus gimnazija

7.

Sabaitė Sandra

26

Linkuvos gimnazija

8.

Adomaitis Matas

15

Joniškio r. Kriukų pagrindinė   mokykla

9.

Burneika Domantas

34,5

Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazija

10.

Daugėlaitė Iveta

34,5

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino   Šikšnio gimnazija

11.

Tamašauskas Mantas

19,5

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir   Vladimiro Zubovų mokykla

12.

Andrašiūnas Arnas

53,5 (I)

Šiaulių specialiojo ugdymo   centras

13.

Makarytė Andrėja

25,5

Akmenės r. Akmenės gimnazija

14.

Baranauskas Armandas

21,5

Šiaulių r. Voveriškių mokykla

15.

Žimkus Dominykas

20

Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinė   mokykla

6 klasė

Eil.   nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.   

Jaunzemnieks   Matas

37

Šiaulių   logopedinė mokykla

2.   

Čepaitė   Jūmantė

38,5 (II)

Šiaulių   logopedinė mokykla

3.

Urbonavičius   Domas

40 (I)

Radviliškio   Vinco Kudirkos progimnazija

4.   

Miniotaitė   Miglė

19,5

Pakruojo   r. Lygumų pagrindinė mokykla

5.

Drąsutytė   Gintarė

37,5

Raseinių   r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

6.

Pavelkaitė   Saida

18

Joniškio   r. Kriukų pagrindinė mokykla

7.

Zamarytė   Ugnė

38(III)

Klaipėdos   ,,Versmės“ progimnazija

8.

Barvydis   Tomas

28

Akmenės   r. Akmenės gimnazija

9.

Žilys   Martynas

18

Kelmės   ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla

7 klasė

Eil.   nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.   

Guntarskytė Skaiva

33

Šiaulių logopedinė mokykla

2.   

Stapušaitis Orestas

27,5

Šiaulių logopedinė mokykla

3.

Jokšas Edvinas

46   (I)

Šiaulių logopedinė mokykla

4.   

Muzikevičius Aivaras

34

Šiaulių logopedinė mokykla

5.

Jokubauskas Lukas

35,5

Šiaulių logopedinė mokykla

6.

Niedria Darija

20

Radviliškio Vinco Kudirkos   progimnazija

7.

Laumakytė Valentina

28

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė   mokykla

8.

Jokubauskas Marius

28

Raseinių r. Viduklės Simono   Stanevičiaus gimnazija

9.

Valmantas Tomas

6,5

Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla

10.

Žvirblis Vakaris

28

Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazija

11.

Varneckaitė Emilija

31

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir   Vladimiro Zubovų mokykla

12.

Miežys Aronas Vital

38,5   (III)

Šiaulių specialiojo ugdymo   centras

13.

Faberaitė Rimgailė

14,5

Akmenės r. Akmenės gimnazija

14.

Artamonovas Mindaugas

26

Šiaulių r. Voveriškių mokykla

15.

Lušytė Viltė

42,5   (II)

Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinė   mokykla

16.

Jankaitis Arvydas

8

Linkuvos gimnazija

17.

Azbukauskaitė Augustė

35,5

Klaipėdos  r. Lapių pagrindinė mokykla

8 klasė

Eil.   nr.

Mokinio   pavardė, vardas

Rezultatas

Mokykla

1.   

Burneckaitė Gabrielė

58(I)

Raseinių   r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

2.   

Cigas Joranas

57(II)

Šiaulių   logopedinė mokykla

3.

Laureckis Aleksandras   

54(III)

Šiaulių   specialiojo ugdymo centras

4.

Mickeliūnaitė Enrika   

52

Šiaulių   logopedinė mokykla

5.

Janeliūnaitė Inesa

48

Pakruojo   ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla

6.

Laurinaitytė Kristina

37

Kelmės   ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla

7.

Bernotas Arminas

36

Joniškio   r. Kriukų pagrindinė mokykla

8.

Girdvilytė Emilija

32

Klaipėdos   r. Lapių pagrindinė mokykla

9.

Belyaeva Patricija   Elizabeta

29

Šiaulių   ,,Santarvės“ gimnazija

10.

Lobaševa Paula

27

Akmenės   r. Akmenės gimnazija

11.

Jasevičius Saulius

25

Klaipėdos   ,,Versmės“ progimnazija

12.

Matuzas Vygantas

14

Pakruojo   r. Lygumų pagrindinė mokykla

13.

Šarkauskaitė Eva

10

Kelmės   ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla 

Š. m. kovo 4 dieną P - 2 klasių mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) buvo pakviesti į pokalbį su mokyklos psichologėmis  Amžiaus tarpsnių mokinių psichofizinė sveikata. Susitikimo metu tėvai (globėjai/rūpintojai) pagilino savo turimas žinias apie vaikų fizinę, emocinę, socialinę raidą, pagalbos būdus vaikui išgyvenant stiprias emocines reakcijas bei turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi. Organizatorės dėkoja kiekvienam atvykusiam už įsitraukimą ir bendradarbiavimą!

                                                      A. Varneckienė, J. Bičiušienė, D. Balandienė 


,,Magiškas bibliotekos pasaulis“

Pa ir Pb  klasių mokiniai apsilankė ŠU bibliotekoje. Dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Magiškas bibliotekos pasaulis". Turėjome puikią galimybę pamatyti ir pavartyti didžiausią Lietuvos knygą ,,Aukuras Salduvei", kurios svoris net 113 kg, dydis – 90x120x25 cm, susipažinti su Brailio raštu, pasiklausyti jūros ošimo, apžiūrėti Afrikos tautų papuošalus, pasižiūrėti 3D filmuką, stebėti, kaip kompiuteriu kuriama muzika ir net padainuoti. Aplankėme ir Šiaulių universiteto bibliotekoje įrengtą ,,Cento" auditoriją, dar vadinama ,,Centų kambariu", kurio visos sienos padengtos lietuviškomis monetomis. Vaikai grįžo pavargę ir kupini įspūdžių.

                                                                                     Mokytojos Nida ir Vilma


DĖL KORONAVIRUSO PREVENCIJOS, SUSIPAŽINKITE

Vasario 14 d. artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Šiaulių logopedinėje mokykloje debiutavo renginys „Naktis mokykloje“.

Renginio pradžioje, mokinių nuostabai, scenoje pasirodė entuziastinga pedagogų komanda, kuri atliko choreografinę kompoziciją apjungiančią žmogaus gyvenimo tarpsnius. Pasirodymą taip pat papildė vizualizuotos pedagogų vaikystės, jaunystės ir darbo mokykloje metų akimirkos. Mokyklos direktorė perkirpdama simbolinę „Nakties mokykloje“ atidarymo juostą visus pasveikino su artėjančia valstybingumo švente, palinkėjo geros nuotaikos, žaismingo ir prasmingo laiko kartu.

Mokiniai pasiskirstę komandomis skubėjo į jiems paruoštas veiklas. Vyko atkaklios tinklinio varžybos tamsoje tarp mokinių ir pedagogų. Kūrybinėse dirbtuvėse „Geltona. Žalia. Raudona“ pynė tautinę jaustą, gamino skirtukus grafikos technika. Sportinėse rungtyse „Trispalvė estafetė“ mokiniai naudodami tautinę atributiką varžėsi savo vikrumu ir išradingumu. Psichologinio-socialinio žaidimo metu renginio dalyviai išsigrynino svarbiausias savo gyvenimo vertybes.

Artėjant vidurnakčiui mokiniai kartu su šokio mokytoja sukūrė meninę improvizaciją „Šokio rapsodija“. Vėliau dalyvavo orientacinėse varžybose. Mokyklos erdvėse buvo paslėpta 100 vokų su klausimais apie Lietuvą ir jos istoriją. Mokiniai nudžiugino savo išradingumu, turimomis žiniomis ir komandiška dvasia atliekant užduotis.

„Nakties mokykloje“ metu komandos rinko įvertinimus pagal vieningumo, nuotaikingumo, originalumo, nuoširdumo kriterijus, už kuriuos vėliau buvo apdovanotos.

Naktis neprailgo, nes veiklos buvo tiek, kad nebuvo kada nuobodžiauti. Ryte miego truputį norėjosi, bet visi dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi drauge praleistomis akimirkomis. Ačiū mokinių tarybos nariams už renginio inicijavimą.  

                                                                                      Organizatoriai


Susipažinkite su nauja lankomumo tvarka 


Mokyklos direktorės 2019 metų veiklos ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 10 papunkčiu, Šiaulių logopedinės  mokyklos bendruomenei ir tarybai pateikiama svarstyti mokyklos direktorės Rūtos Lanauskienės 2019 metų veiklos ataskaita. 

Ataskaita.pdf (370.85KB)
Ataskaita.pdf (370.85KB)
Edukacinis užsiėmimas ,,Šaltakraujai gyvūnai“

Mokykloje svečiavosi gamtininkė, kuri atsivežė gyvus eksponatus iš roplių pasaulio ir vedė edukacinę pamoką. Pamokoje dalyvavo Pa, Pb, Pc klasių mokiniai. Mokiniai pamatė įvairias reptilijų rūšis: nenuodingas gyvates, smauglį, driežus, o taip pat vorus, skorpioną, tarakonus, varles. Ypač vaikus sudomino spalvinga kukurūzinė gyvatė. Mokiniai pamatė įspūdingos išvaizdos driežus, kuriuos galėjo paliesti, paglostyti. Mokėsi atskirti įvairias gyvūnų rūšis. Viešnia pasakojo apie roplių gyvenimo būdą – kuo jie minta, kaip neriasi, kaip regeneruoja kai kurių roplių atitrūkusios kūno dalys, kaip jie išgyvena šaltuoju metų laiku. Saugumo sumetimais dirbant su ropliais, negalima daryti staigių judesių, kad tai nesukeltų jų agresijos ir šie neįkąstų. Mokiniams šis užsiėmimas labai patiko, nes eksponatus buvo galima liesti rankomis, fotografuoti, užuosti.

Užsiėmimo metu mokiniai patyrė daug teigiamų emocijų, pažinimo džiaugsmą.

                                                                          Mokytojos Nida, Vilma, Jolanta


  

Š. m. sausio 21d. mūsų mokyklos 1a ir 1b klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame saviraiškos festivalyje "Žiemos pasaka". Ugdytinius renginiui paruošė mokytojos Arnolda Kapačinskienė, Rimutė Ledauskienė, Renata Vyšniauskienė. Festivalyje mokiniai ne tik šoko, dainavo, bet ir pristatė savo piešinius.


Kaip ir kasmet, antrąją Advento savaitę, mokyklos mokiniai ir pedagogai buvo pakviesti susikaupimo valandėlei. Tegul deganti antroji Adventinė žvakė primena kiekvienam draugystės dovaną ir ragina ja dalintis. 

Organizatoriai: G. Krūmas, J. Steckytė, D. Balandienė ir J. Bičiušienė


VIKTORINA „KĄ ŽINAI APIE ANTIBIOTIKUS?“

 

 vadinami „stebuklingais vaistais“. Jie gali gydyti infekcines ligas, kurios kartais gali baigtis mirtimi. Vartojant vaistus, kai jie nepaskirti, tam tikros bakterijos tampa atsparios. Apie antibiotikus 2019 m. gruodžio 9 d. popietę susipažino 9-10 klasių mokiniai. Mokiniai aktyviai dalyvavo viktorinoje ir atsakinėjo į užduotus klausimus tobulindami komandinio darbo įgūdžius. Viktoriną parengė ir organizavo ŠVSB visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė ir socialinė pedagogė Donata Balandienė. Viktorinos laimėtojai buvo apdovanoti ŠVSB prizais, įteikti diplomai ir padėkos.  

Neringa Žukaitytė

 

Š. m. gruodžio 6 d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) tarptautiniame šokių konkurse - festivalyje "Ledo gėlės 2019", kuriame laimėjo III vietą. Sveikiname! 


Š. m. gruodžio 5 d. mūsų mokyklos mokinės dalyvavo Šiaulių miesto švietimo įstaigų sveikatingumo renginyje "Judėkime zumbos ritmu", kuriame užsiėmimus vedė ir mokytoja Arnolda Kapačinskienė.


2019 m. gruodžio 4 dienos rytą Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenę pasitiko įžiebta pirmoji Adventinė žvakė. Mokyklos erdves papuošė žodžiai, kviečiantys kiekvieną sustoti, nurimti ir pasidalinti vidine šviesa su šalia esančiais. 

Vakare P - 10 kl. mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) buvo kviečiami į susitikimą, kurio metu pagilino savo turimas žinias apie vaikų emocinį intelektą ir jo lavinimo būdus. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja kiekvienam atvykusiam. Ačiū Jums, kad rūpinatės savo vaiku!

 

Gruodžio 2 d. mokyklos mokinių tarybos nariams vyko mokymai, kuriuos vedė atstovė iš Šiaulių miesto mokinių moksleivių sąjungos. Mokinių tarybos nariai gilino žinias apie komandos formavimo ypatumus, komandinio darbo svarbą ir naudą, pareigas ir atsakomybes įgyvendinant veiklas. Vyko ne tik teoriniai, bet ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu nariai žaidė įvairius komandos formavimą stiprinančius žaidimus. Šie mokymai suteikė ne tik naujų žinių, tačiau ir sustiprino mokinių tarybos narių tarpusavio ryšius. 


Š.m. lapkričio 29d. mūsų mokyklos šokių kolektyvai "SPARNAI", "TREPSIUKAI"(vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo Šiaulių miesto švietimo įstaigų teatralizuotame koncerte "Gera žinia! Kalėdos tuoj bus čia!

Š. m. lapkričio 23 d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šiuolaikinio šokio festivalyje - konkurse "Idėjų sąskrydis" Kaune. Mažųjų grupė iškovojo II vietą, o vyresniųjų - III vietą. Sveikiname!


Š. m. lapkričio 14 d. Rokiškio kultūros centre vyko respublikinis  festivalis "Spalvos", kuriame dalyvavo mūsų mokyklos kolektyvai: "Trepsiukai", "Sparnai" (mokytoja Arnolda Kapačinskienė), muzikavimo būrelis "Dūdelė", dainos studija "Gama" (Vitalija Kučienė)


Š. m. lapkričio 14 dieną Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Rytas prasidėjo nuo bendro mokinių susitikimo aktų salėje. Susitikimo metu mokiniai analizavo žodžio tolerancija reikšmę ir jos svarbą visuomenei. Buvo akcentuojamas šių metų tolerancijos simbolis – švyturys. Mokiniai aptarė švyturio simbolio sąvoką, kuri reiškia pagalbą atrandant tinkamą kelią.

Dienos ypatingumą dar labiau padėjo atskleisti mokykloje organizuota „Spalvų savaitė“.  Tądien balta spalva simbolizavo tyrumą, šviesą, taiką, ramybę. Susiejant tolerancijos švyturio ir baltos spalvos simbolius, mokiniams buvo įteikti balti marškinėliai su užduotimi juos apipavidalinti tolerancijos tematika ir pristatyti vieni kitiems.

Skatinant mokinių vienas kito pažinimą ir tarpusavio bendradarbiavimą vyresnieji mokyklos mokiniai lankėsi pas mažesniuosius. Kartu vaikai lankstė popierinius laivelius, dalinosi geromis emocijomis bei padėjo vieni kitiems. Mokinių kūrybiniai darbai papuošė mokyklos erdves.

Džiugu, kad ši netradicinė diena visai mokyklos bendruomenei sukėlė pozityvias emocijas, šypsenas ir bendrystės jausmą.

Organizatoriai

 

Š. m. spalio 16 d. Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centre vyko tarptautinis muzikos festivalis "Meno sūkurys", kuriame dalyvavo mūsų mokyklos kolektyvai: šokių kolektyvas "Sparnai" (mokytoja Arnolda Kapačinskienė), muzikavimo būrelis "Dūdelė", dainos studija "Gama" (Vitalija Kučienė).

 

Spalio 15 d. Šiaulių logopedinės mokyklos bendruomenė, puoselėdama gražias bendradarbiavimo tradicijas su kitomis Šiaulių miesto mokyklomis bei socialiniais partneriais, ŠU Botanikos sodu, ir atrasdama vis naujas neformaliojo ugdymo formas, pirmą kartą organizavo renginį „Kaimynų diena“.

Į renginį atvykusius „kaimynus“ iš Šiaulių sanatorinės mokyklos, Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos, Specialiojo ugdymo centro, Šiaulių universiteto Botanikos sodo ir Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio skyriaus pasveikino šio renginio sumanytoja ir organizatorė, mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, Violeta Matakienė bei mokyklos 4 - 7 klasių auklėtiniai, surengę šventinį koncertą (mokytojos Vitalija Kučienė, Arnolda Kapačinskienė).

Renginio svečiai įdomiai, šiltai ir linksmai bendravo dalyvaudami keturiose edukacijose, kurias organizavo ir vedė mūsų mokyklos pedagogai bei Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotojai: suvenyrų gamyba (neformaliojo švietimo mokytoja Rasa Šukienė), vaistažolių arbatos ruošimas ir degustacija (Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotoja Rimanta Vainorienė, mokytojas Rimantas Liukinevičius), linksmieji žaidimai (neformaliojo švietimo mokytoja Vitalija Kučienė , mokytoja Ilona Garalevičienė ir 3a klasės mokiniai), sportinė veikla (neformaliojo švietimo mokytoja Virginija Baliutavičienė).

Po edukacijų visi skubėjome į mokyklos stadioną, kur mūsų jau laukė smagusis „Flašmobas”- sulėktuvės ( neformaliojo švietimo mokytojai Arnolda Kapačinskienė, Nerijus Ostrauskas).

Vasariškai malonus oras ir puiki susirinkusiųjų nuotaika leido betarpiškai bendrauti ir dalintis patirtais įspūdžiais. Šiaulių logopedinės mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Violeta Matakienė padėkojo „Kaimynų dienos“ dalyviams, įteikdama „saldžias dovanas” ir pakvietė skanauti sveikuolišką košę, vaišintis „kaimynų“ ruoštais ypatingais kepiniais bei vaistažolių arbata. Tikimės, kad šis renginys taps gražia mokyklos tradicija.

Šiaulių logopedinės mokyklos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja 

Violeta Matakienė,

Vyresnioji auklėtoja Ilona Garalevičienė


 

Spalio 4 d. mokykloje buvo paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Mokinių tarybos nariai iš pačio ryto pas itiko pedagogus su gėlėmis ir simbolinėmis, mokinių padarytomis, atminimo dovanėlėmis.

Mokytojas – ypatinga profesija. Jis, savo mintimis, darbu, savo užsidegimu, gali nulemti tolimesnę mokinio gyvenimo kryptį. Tai – ne tik didelė dovana, bet ir atsakomybė bei nelengva užduotis. Tad tariame ačiū, mūsų mokyklos pedagogams už nuoširdžias šypsenas, rūpestį, kantrybę ir žinias, kurias suteikiate mokiniams.

Mokinių tarybos pirmininkė Enrika

 


Rugsėjo 20 d. mokyklos tarybos nariai, kartu su socialine pedagoge D. Balandiene ir šokio mokytoja A. Kapačinskiene prisijungė prie tarptautinės „Darom“ akcijos kvietimo suorganizuoti sąspietį (flashmob‘ą), skirtą paminėti Pasaulinę aplinkos tvarkymo dieną (World Cleanup Day).

Tariame ačiū mokyklos mokiniams ir pedagogams, prisijungusiems prie kvietimo ir aktyviai sudalyvavusiems iniciatyvoje.

Mūsų mokyklos "World Cleanup Day" nuotraukos yra įdėtos "Darom" Facebook h https://www.facebook.com/mesdarom.lt/posts/2386390254742378?__tn__=-R

KONKURSAS

- Pasidalinkite šia nuoroda ir paprašykite, kad kiek galima daugiau žmonių paspaustų "patinka"

- Paprašykite, kad jie visi paspaustų "patinka" ir ant "Darom" Facebook paskyros

- 10 daugiausia patiktukų sulaukusių mokyklų išeis į antrą etapą, kur iš naujo varžysis, kas sulauks didžiausią "patiktukų" palaikymą

 


Mieli tėveliai,

Kaip žinia, nuo šių mokslo metų pradėjo galioti tik elektroniniai mokinių sveikatos pažymėjimai. Norint, kad būtų pilnai užpildytas vaiko sveikatos pažymėjimas reikia apsilankyti pas šeimos gydytoją (užpildo I pažymėjimo dalį) bei burnos higienistą (užpildo II pažymėjimo dalį). Tik užpildžius abi pažymėjimo dalis būna pilnai pateiktas vaiko sveikatos pažymėjimas ir laikomas tinkamu, kitu atveju būsime priversti raginti pasitikrinti iki galo. Taip pat, norime pranešti, kad dantukus pasitikrinus pas privatų burnos higienistą ar odontologą II vaiko sveikatos pažymėjimo dalis užpildyta bus tik tuomet, kai išrašą pateiksite savo šeimos gydytojui, kuris turi prieigą prie sistemos ir informaciją suves.

Informaciją parengė visuomenės sveikatos specialistė  Neringa Žukaitytė 


Dėl mokinių priėmimo į mokyklą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 2018 m. gegužės 25 d. įstatymu, mokinių priėmimo į mokyklą komisijos 2019 m. birželio 4 d. posėdžio nutarimu, 2019/2020 m. m. mokytis Šiaulių logopedinėje mokykloje kviečiami nauji mokiniai:

Pa klasė – 11 mokinių;

Pb klasė –11 mokinių;

Pb klasė – 10 mokinių;

1a klasė – 1 mokinys;

1b klasė – 2 mokiniai;

2b klasė – 1 mokinys;

3b klasė – 1 mokinys.

Tėvai (globėjai/rūpintojai) informuojami individualiai.

Tęsdami gražias bendradarbiavimo tradicijas 1b ir 4b klasių mokiniai lankėsi „Šaltinėlio“ bibliotekoje ir dalyvavo Dublino „Hartstown Community" ir „Bremore Educate Together" bendrojo ugdymo mokyklų bei Dublino 4 Vėjų lituanistinės mokyklos moksleivių kūrybinių darbų parodos „Šiauliai, nugulę popieriaus lape", skirtos Pasaulio lietuvių metams, atidaryme.

Mokiniai, susiskirstę į mišrias komandas, dalyvavo viktorinoje „Pasaulio lietuviai“, atsakinėjo į pateiktus klausimus, klausėsi Dublino mokinių sveikinimų, skaitė jų kūrybos eilėraščius apie Šiaulius, bei savo dainomis ir eilėraščiais paįvairino rytmetį.

                                 Mokytojos G.Grigaitienė ir V.Beinorienė


Š. m. gegužės 25 d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "SPARNAI" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo tarptautiniame šokių konkurse "Aušrinė žvaigždė" ir tapo diplomantais. Sveikiname!


Š. m. gegužės 22d. mūsų mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" bei šokių būrelis "Pabiručiai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) šoko tarptautinio šokio konkurso "Aušrinė žvaigždė" atidarymo koncerte bei dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Sveikiname laimėtojus!

2019 m. gegužės 21 d. 2a klasės mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Šiaulių moksleivių namų organizuotoje Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodos-konkurso „Meškutis“ laimėtojų apdovanojimo šventėje, kurios metu visi susižavėję stebėjome meninę improvizaciją ir klausėmės dar negirdėtos Vytės Nemunėlio pasakos „Meškutis Rudnosiukas“ audiovizualinės versijos.

Labai džiaugiamės, kad gausiame laimėtojų būryje yra ir trys mūsų mokyklos mokiniai: II-oje amžiaus grupėje (7-10 metų) 2a klasės mokinė Austėja Jarušauskaitė laimėjo II vietą (auklėtoja Ilona Garalevičienė), IV-oje amžiaus grupėje (15 metų ir vyresni) 6a klasės mokinė Lukrecija Grubliauskaitė laimėjo III vietą, o Edvinas Jokšas buvo nominuotas „Už žaismingą formos interpretavimą“ (mokytojas Raimondas Gabrielaitis). Mokiniams buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanos „Pelėdos – taupyklės“. Sveikiname laimėtojus ir linkime kūrybinės sėkmės!

                                                               2a klasės auklėtoja Ilona Garalevičienė

 

Š. m. gegužės 21 d. muzikos ir šokio mokytoja Arnolda Kpačinskienė vedė zumbos užsiėmimą Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų šventėje "Judėkime muzikos ir šokio ritmu". Renginį atidarė mūsų mokyklos šokių būrelio "Pabiručiai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė) šokėjai, o pertraukų metu dalyvius savo šokiais džiugino šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė). Užsiėmimuose dalyvavo ir mūsų 7 klasės mokiniai, kurie turėjo galimybę išmokti gatvės šokių elementų bei atlikti įvairius pratimus vandenyje.   

Š. m. gegužės 18 d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai" (vadovė Arnolda Kapačinskienė), 7 klasės mokinių improvizacijos grupė "Laikas" (vadovai Arnolda Kapačinskienė, Nerijus Ostrauskas) dalyvavo tarptautiniame šokių festivalyje - konkurse "Baltic Amber 2019" Jūrmaloje. Kolektyvo "Sparnai" I grupė su šokiu "Šok kartu" iškovojo II vietą, II grupė su šokiu "Rokenrolas" - III vietą, o improvizacijos grupė "Laikas" atlikdami kompoziciją "Piratų kelionė" pelnė II vietą. Po konkurso visi dalyviai pramogavo vandens parke "Livu" bei šauniai leido laiką Jūrmalos mieste. 


 EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

 „BŪK SAUGUS PRIE VANDENS TELKINIŲ“

Pagalvoję apie atostogas prisimename žaidimus prie jūros, ežero ar upės. Kad atostogos prie vandens telkinių būtų puikios, reikia laikytis saugaus elgesio prie vandens taisyklių. Kasmet mūsų šalyje skęsta maždaug 4 tūkst. žmonių. Saugaus elgesio vandenyje taisyklių pažeidimas yra pagrindinė žmonių žūties priežastis. Pakartokime, kokių atsargumo priemonių privalome imtis, norėdami būti saugūs prie vandens.

1.     Kartu su nepilnamečiais privalo būti suaugęs žmogus ir aiškiai matyti, ką jie veikia.

2.     Draudžiama žaisti vietose, kur nesunkiai galima įkristi į vandenį.

3.     Jeigu vaikas nemoka plaukti, jam negalima eiti giliai į vandenį.

4.     Negalima leisti vaikams nardyti nepažįstamose vietose, nes dugne gali būti aštrių daiktų, kurie gali susižaloti.

5.     Negalima plaukti už plūdurų, žyminčių maudymosi vietą.

6.     Vandenyje negalima stumdytis ir draugų nardinti po vandeniu.

7.     Juokaujant negalima šaukti „Skęstu – padėkite!“

8.     Negalima plaukioti ant pripučiamųjų čiužinių.

9.     Pamačius skęstantį žmogų,  skubiai pranešti gelbėtojams.

Apie saugaus elgesio prie vandens taisykles š.m. gegužės 14-ą ir 15-ą dienomis 2a, 2b, 3a ir 3b klasių mokinius supažindino Šiaulių visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė. Specialistė paaiškino, kaip reikia elgtis prie vandens ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Aktyviuose mokymuose mokiniai žiūrėjo mokomąjį filmą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė 

2019 m. gegužės 14 dieną Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko armėniškų, austriškų ir lietuviškų vaišių degustacija, kurioje dalyvavo mokyklos savanoriai Micha Rohner, Shushanik Ghazaryan, 4 ir 8 klasių mokiniai bei svečiavosi savanorės iš Sakartvelo ir Vokietijos Nino ir Dana. Savanoris Micha iš Austrijos pakvietė vaikus pasigaminti tradicines bulvių salotas ir kartu kepė dešreles, savanorė iš Sakartvelo Shushanik gamino tolma - ryžių ir faršo mišinį, suvyniotą į vynuogių lapus, ir kartu su vaikais gamino jogurtinį padažą, 8 klasės mokiniai gamino lietuvių pavasarį taip mėgstamus šaltibarščius, 4 klasės mokiniai vaišino kartu su mamomis keptomis spurgomis ir bandelėmis. Bendras stalas sujungė 5 šalių atstovus ir suteikė daug teigiamų emocijų ragaujant jau įprastus patiekalus ir bandant naujus. 


    Šių metų gegužės  6 - 10 d. mūsų mokykloje buvo įgyvendinta nauja iniciatyva – renginių ciklas „Šeimos savaitė – džiaugsmas būti kartu veiklose“.

Jo metu organizuota 2a ir 2b klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano mamytė“ (mokinius parodai rengė auklėtojos Joana Kravčenkienė, Ilona Garalevičienė, mokytojos Jurgita Steckytė ir Inga Zykienė), surengta popietė „Kaip ne tinginys „tinginį“ dovanojo“ 2a, 2b klasės tėvams. Visą savaitę vyko edukaciniai užsiėmimai mokinių tėveliams: “Medinio paukštelio dekoravimas” (vedė neformaliojo švietimo mokytoja Jūratė Sruogytė), keramikos užsiėmimas “Dekoruota lėkštutė” (vedė technologijų mokytoja Irma Miniauskienė), lininių paveikslėlių kūrimas ir gaminimas “Žydintis pavasaris” (vedė neformaliojo švietimo mokytoja Virginija Neverdauskienė), meno terapijos užsiėmimas „Spalvų ir muzikos mandala“ (vedė auklėtoja Ilona Garalevičienė) ir floristikos užsiėmimas “Vasaros žiedai” (vedė neformaliojo švietimo mokytoja Rasa Šukienė).

Mokinių tėvai ir artimieji gausiai susirinko į antrokų organizuotą popietę, kurios metu buvo sujaudinti vaikų jautriai deklamuotomis eilėmis, mokytojos Vitalijos Kučienės auklėtinių ir savanorės Shushanik Ghazaryan

muzikiniu pasirodymu, skambėjusiomis dainomis (mokinius paruošė mokytojos Arnolda Kapačinskienė, Inga Zykienė) bei maloniai pradžiuginti vaikų pagamintomis saldžiomis dovanėlėmis. „Tinginukus“ padaryti padėjo Stasio Šalkauskio savanorės Abigailė Cibulskaja, Kamilė Žilinskaitė, Justė Damarodaitė, kurios jau ne pirmą kartą talkina mūsų mokyklos mokiniams įvairiose veiklose.

Savaitės edukacijose dalyvavo apie 30 tėvų, kurie turėjo galimybę susipažinti su mokykloje vykdomomis neformaliojo švietimo programomis. Dalyvaudami įvairioje kūrybinėje veikloje, tėvai įgijo praktinių meninės veiklos įgūdžių bei patyrė daug teigiamų emocijų ir neišdildomų įspūdžių.

Tikimės, kad šeimos savaitė taps tradiciniu Šiaulių logopedinės mokyklos renginiu, stiprinančiu šeimos ir mokyklos bendrystę.

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Violeta Matakienė,

 auklėtoja Ilona Garalevičienė


Š. m. gegužės 8d. mūsų mokyklos 7 klasės mokiniai kartu su pedagogais Arnolda Kapačinskiene ir Nerijumi Ostrausku respublikiniame teatrų festivalyje "Saulės skraistė" pristatė muzikinę kompoziciją "Piratų kelionė". 


2019 m. gegužės 3 d. Šiaulių logopedinėje mokykloje vyko Motinos dienai skirtas renginys „Kartu...“. Į renginį buvo pakviestos Pb ir 4b klasių mamytės. Joms koncertavo muzikos mokytoja V. Kučienė, 3b ir 1b kl. mokiniai bei savanorė iš Armėnijos Shushanik Ghazaryan, eiles deklamavo Pb ir 4b kl. mokiniai. Po koncertinės dalies mamytės buvo pakviestos pasivaišinti sausainiais ir arbata, o jų vaikai tuo tarpu dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu gamino vainikėlį, atviruką ir kitas dekoracijas, skirtas mamytėms. Renginys baigtas diplomų geriausioms pasaulio mamytėms įteikimu, lauko gėlių puokščių dovanojimu ir šokiu pagal N. Čereškevičienės dainą „Nėriniuota suknelė“.


Sveikiname laimėtojus!

Trys 2a klasės mokiniai 2019 m. balandžio 20 d. dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse "Tau, mama", kurį organizavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.

Balandžio 30 d. sulaukėme džiugių naujienų: mūsų mažosios dailininkės Emos Uogintaitės piešinys 3-oje amžiaus kategorijoje laimėjo I-ąją vietą! O Edvinas Petravičius laimėjo nominaciją už nuotaikingiausią piešinį. Džiaugiamės auklėtinių pasiekimais ir sveikiname laimėtojus!

Kviečiame aplankyti spalvingą ir nuotaikingą parodą, kurios plakatą-kvietimą į laureatų apdovanojimo šventę-koncertą papuošė Emos darbas.

Mokinius parodai ruošė ir informaciją parengė

2a klasės auklėtoja Ilona Garalevičienė Projektinė veikla „Vaikai kuria grožį“ 

2019-04-29 d. mokykloje vyko projektinė veikla „Vaikai kuria grožį“. Projektą organizavo mokytojai: I.Miniauskienė, R.Ledauskienė, G.Grigaitienė ir R. Gabrielaitis. Mokiniai mokyklos kieme ant vielinės tvoros segmentų  pynė saules ir jas spalvino. Projekto pristatytas prasidėjo  ir baigėsi lietuvių  liaudies žaidimais: „Tykiai ramiai upelis tekėjo“, „Ėjimas per tiltelį“, „Icki Picki“,  „Mikita“. Buvo pasakojama  apie tautodailę, ornamentikos naudojimą buityje ir mene. Aptarti pynimo būdai, spalvinė gama, dažų išgavimas iš natūralių medžiagų. Mokiniai spalvino ornamentus ant tinklelio popieriuje ir patys pynė ant tvoros segmentų.

Saulėtas oras, geras nusiteikimas ir smagi nuotaika lydėjo vaikus ir pedagogus visos veiklos metu.

 


 Velykiniai sveikinimai

PADĖKOS POPIETĖ MOKINIAMS

Balandžio 16 d. vyko Padėkos popietė mokiniams. Susitikimą organizavo mokyklos Mokinių tarybos atstovai, kurie kartu su Direktorės pavaduotoja ugdymui G. Stapulioniene įteikė diplomus mokiniams užėmusiems prizines vietas Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, lietuvių (gimtosios) kalbos ir matematikos olimpiadose. Mokinių tarybos pirmininkė Auksė Laivytė ir Inesa Mečionytė taip pat padėkojo mokiniams, kurie II-ąjį šių mokslo metų trimestrą nepraleido nė vienos pamokos. Po oficialiosios dalies, mokiniai vaišinosi skanėstais ir žaidė smagius žaidimus. Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokyklos mokiniais!

Mokinių tarybos pirmininkė A. Laivytė


EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS

„APSAUGOK SAVE NUO NEPAGEIDAUJAMŲ GYVENTOJŲ SAVO PILVE“

Kirmėlės gali sukelti labai daug įvairių ligų, tokių kaip drablialigė, kurią sukelia siūlinė apvalioji kirmėlė, askaridiozė, kurią sukelia žmoginė askaridė, trichineliozė, kurią sukelia spiralinė trichina. Lietuvoje taip pat dar yra atvejų, kuomet žmonės užsikrečia minėtomis kirmėlėmis dėl nesaugaus maisto produktų ruošimo ar higienos nesilaikymo, t.y. reto rankų plovimo bei netinkamo kanalizacijos nuotėkio, kuomet į aplinka patenka žmonių išmatos. Kaip išvengti užsikrėtimo kirmėlėmis ir kokių profilaktikos priemonių reikia imtis š.m. balandžio 9-10 dienomis 4a, 4b, 5a ir 5b klasių mokinius supažindino Šiaulių visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Neringa Žukaitytė. 


Velykinė popietė


Tęsdami gražią savanorystės ir bendradarbiavimo tradiciją jau antrus metus iš eilės 1b ir 4b klasių mokiniai susitinka kartu pasitikti pavasario velykinėje popietėje "Šventų Velykų belaukiant", kurios metu aptarė šventės prasmę, simbolius, papročius, tradicijas. Dainavo daineles apie pavasarį, grįžtančius paukščius. Susiskirstę komandomis atliko įvairias užduotis (dėliojo dėlionę, margino margučius, klausėsi ketvirtos klasės mokinių pasakos, atsakinėjo į klausimus), žaidė žaidimus. 

 


Š. m. balandžio 5d. mokyklos šokių kolektyvas "Sparnai (vadovė Arnolda Kapačinskienė) dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje - konkurse "Šokių šokas" ir pelnė III vietą. Sveikiname! 

Balandžio 3 d. 1b kl. mokiniai su mokytojomis Ligita Anučauskyte ir Giedre Grigaitiene lankėsi Šiaulių apskrities VPK organizuotoje Atvirų durų dienoje, kur patrulių rinktinės pareigūnai, kelių policininkai demonstravo policijos ginkluotę, specialiąsias priemones, pasakojo apie darbo subtilybes. 
http://siauliai.policija.lrv.lt/…/atviru-duru-diena-policij…